LISTA STU 2014 – SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

opublikowano: 27-11-2014, 16:37
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1.    Jacek Jassem

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii. Jego główne zainteresowania naukowe to rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Jest członkiem zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie. Przewodniczy Środkowoeuropejskiej Grupie Onkologicznej (CEEOG), jest ekspertem Europejskiej Agencji Leków (EMA). Przez ostatnie cztery lata kierował Polskim Towarzystwem Onkologicznym (PTO).

2. Marian Zembala - Z ręką na pulsie systemu

Prof. Marian Zembala, kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM. Od 2011 pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii. Przewodniczy Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od lat aktywnie działa także na płaszczyźnie europejskiej i światowej kardiochirurgii: w latach 2010-2012 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń, jest członkiem ESC Nucleus Working Group on Cardiovascular Surgery. Jest współautorem i członkiem Task Force Group w zakresie wytycznych „Guidelines on Management of Valvular Heart Diseases” (ESC/EACTS 2012) oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiego Rejestru Przezcewnikowego Leczenia Zastawek (ESC TransCatheter Valve Treatment Registry). Jest też koordynatorem narodowego rejestru TCVT i programu TAVI, przewodniczącym Polskiego Rejestru TAVI — POL-TAVI.

3. Bolesław Samoliński - Tworzę klimat dla zdrowego starzenia

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Był przewodniczącym Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Członek: Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS. Autor ponad 200 publikacji oraz wielu książek, m.in. Białej Księgi Zdrowego Starzenia się. Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego (do października 2014).
Był współtwórcą koncepcji Stałej Komisji Sejmowej ds. Polityki Senioralnej RP, utworzonej decyzją marszałka Sejmu w październiku 2014 r. Obecnie jest stałym ekspertem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

4. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 r. specjalista krajowy, a następnie konsultant krajowy ds. audiologii i foniatrii, od 2011 r. konsultant krajowy ds. otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe. Wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka Cochlear Center (1993), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (1996), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003). Dzięki 20-letniej działalności profesora Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

5. Dr n. med. Wojciech Matusewicz
Lekarz, specjalista II stopnia z chorób wewnętrznych i farmakologii. Swoją pracę zawodową związał z tą ostatnią — od 2008 roku pełni funkcję szefa Agencji Oceny Technologii Medycznych, najpierw na stanowisku dyrektora, a od stycznia 2010 r. prezesa. W tym roku przygotowuje AOTM do zmian strukturalnych i nowych obowiązków, jakie na agencję nałożyła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią, agencja zajmie się również wyceną świadczeń medycznych realizowanych w ramach kontraktów z NFZ.

6. Jerzy Starak
Przewodniczący Rady Nadzorczej i właściciel Polpharma SA, a także Herbapolu Lublin oraz producenta herbat Big-Activ. Po przejęciu Polpharmy w 2000 r. biznesmen skupił się na branży farmaceutycznej. W ciągu ostatnich kilku lat przejmował kolejne firmy: rosyjski Akrihin, kazachski Chimpharm, Polfę Warszawa (w 2012 r.). Działalność biznesową zaczynał jeszcze w PRL, kiedy założył jedną z największych firm polonijnych — Comindex, sprzedającą m.in. soki Billy i perfumy Currara. Wprowadzał także do Polski międzynarodowe koncerny, m.in. Colgate-Palmolive, Nutricię i Bols. Założyciel Naukowej Fundacji Polpharmy.

7. Dr n. med. Maciej Piróg
Pediatra, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego oraz organizacji ochrony zdrowia, menedżer, samorządowiec, polityk zdrowotny. Ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzył międzynarodowe projekty dotyczące zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia. Od grudnia 2012 r. doradca prezydenta RP ds. ochrony zdrowia, od września 2014 r. dyrektor zarządzający Europejskim Centrum Zdrowia — Otwock, od 2012 r. pełnomocnik rektora — dyrektor Szpitala Pediatrycznego w budowie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2000-2012 dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu. W latach 90 XX w. był lekarzem wojewódzkim w Opolu, a następnie wicewojewodą opolskim. Sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w rządzie premiera Jerzego Buzka.

8. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Pediatra, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministerstwie Zdrowia, senator RP. Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. Zdecydowała się kandydować do Senatu dla dzieci, aby ich prawa były respektowane, a głos słyszany. Laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka, a także Kawaler Orderu Uśmiechu. Uczestnik wyprawy na Kilimandżaro pod hasłem „Szpik na szczyt”. Nigdy nie traci wiary w pokonywaniu trudności dla dobra chorych dzieci.

9. Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Założyciel i prezes Fundacji „Promocja zdrowia”, organizującej od początku lat 90. kampanie zdrowotne, w tym szczególnie popularną akcję „Rzuć palenie razem z nami”. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami polskimi i zagranicznymi. W lipcu 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Królewskiego Uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji, jednego z najstarszych (założony w 1495 r.) i najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii.

10. Dr n. med. Janusz Meder
Lekarz onkolog, społecznik. Jest prezesem Polskiej Unii Onkologii (od 2000 r.), współtwórcą Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (1999), w którym pełni funkcję wiceprezesa. Angażuje się w działania aktywizujące młodzież oraz społeczności lokalne, m.in. jest jednym z pomysłodawców konkursu „Zdrowa gmina” oraz kampanii edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce „Mam Haka na Raka”.

11. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med., specjalista: chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (od 2002) oraz Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (od 2012), Warszawa.

12. Bolesław Piecha, lekarz, ginekolog, eurodeputowany, były przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia (2005-2007), Rybnik.

13. Andrzej Mądrala, lekarz, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, przewodniczący Korporacji Zdrowe Zdrowie, prezes zarządu Centrum Medycznego MAVIT, Warszawa.

14. Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, prezes Grupy Lux Med, Warszawa.

15. Sławomir Neumann, mgr ekon., sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (od sierpnia 2012), poseł, Warszawa.

16. Jerzy Gryglewicz, lekarz, ekspert, wykładowca Uczelni Łazarskiego (MBA w ochronie zdrowia), były wicedyrektor ds. lecznictwa Instytutu Reumatologii, były zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta 
st. Warszawy, Warszawa.

17. Piotr Gerber, dr inż., wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes EMC Instytut Medyczny SA, Wrocław.

18. Agnieszka Pachciarz, mgr prawa, prezes Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej UM w Poznaniu, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (czerwiec 2012 — grudzień 2013), podsekretarz stanu MZ (marzec — czerwiec 2012), prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego (2009-2012), Warszawa/Poznań.

19. Jacek Krajewski, lekarz, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Wrocław.

20. Konstanty Radziwiłł, dr n. med., specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej, alergolog, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej (od 2014), wiceprezes NRL (2010-2014), przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna” (od 2013), prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (2010-2012), Warszawa.

21. Marek Balicki, dr n. med., psychiatra, były dyrektor Szpitala Wolskiego, obecnie kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w tym szpitalu (od września 2013), członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, członek Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, wieloletni parlamentarzysta, dwukrotnie minister zdrowia (2003, 2004-2005), Warszawa.

22. Maciej Hamankiewicz, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (od 2010), prezes Śląskiej Izby Lekarskiej (2001-2009), obecnie wiceprezes Śląskiej Izby Lekarskiej, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Warszawa.

23. Tomasz Latos, lekarz, poseł, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia (od maja 2013), Bydgoszcz.

24. Krzysztof Kuszewski, dr n. med., epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH, wiceminister zdrowia (1994-1997), kierownik resortu zdrowia i opieki społecznej  odpowiedzialny za przekształcenia systemowe (1997), współautor Narodowego Programu Zdrowia (2007-2015), były konsultant Prezydenta RP, Warszawa.

25. Tomasz Zdrojewski, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, członek ZG Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Gdańsk.

26. Zbigniew Szawarski, dr hab. n. filozof., prof. UW, wykładowca Instytutu Filozofii UW, członek Rady Przejrzystości przy AOTM, sekretarz Komitetu Etyki w Nauce PAN, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC, Warszawa.

27. Wojciech Kuźmierkiewicz, dr n. farm., wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych, wiceminister zdrowia (1992-1997), Warszawa.

28. Marek Wójcik, mgr ekon., ekspert ds. ochrony zdrowia, zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich, przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału NFZ, Nowy Sącz.

29. Stanisława Golinowska, prof. zw. UJ CM, dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, kierownik Zakładu Polityki Społecznej IPiSS, współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE jako research fellow CASE w Warszawie oraz IZAw Bonn, członek PAN, Kraków.

30. Krzysztof Bukiel, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Bydgoszcz.

31. Igor Radziewicz-Winnicki, dr n. med., pediatra, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (od czerwca 2012), były sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, były wiceprzewodniczący Oddziału Śląskiego PTP, Warszawa.

32. Krzysztof Łanda, lekarz, prezes Fundacji Watch Health Care (prowadzi Korektor zdrowia), ekspert HTA Audit, Kraków.

33. Maciej Niewada, dr n. med., mgr ekon., adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, prezes Zarządu HealthQuest, współautor wytycznych przeprowadzenia oceny technologii medycznych (HTA), Warszawa.

34. Marynika Woroszylska-Sapieha, prezes zarządu i dyrektor generalna Grupy Sanofi w Polsce, przewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, członek Rady Programowej Vital Voices — międzynarodowej organizacji pozarządowej wspierającej rozwijanie potencjału przywódczego kobiet oraz szerzenie idei mentoringu, Warszawa.

35. Beata Małecka-Libera, dr. n. med., poseł, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, przewodnicząca sejmowej podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, Dąbrowa Górnicza.

36. Grzegorz Cessak, mgr farm., prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa.

37. Czesław Hoc, lekarz, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, członek: Parlamentarnego Zespołu 
ds. Onkologii, Parlamentarnego Zespołu ds. SM, Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, Koszalin.

38. Andrzej Sokołowski, lekarz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes NZOZ Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, Gdynia.

39. Rafał Niżankowski, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, anestezjolog, przewodniczący Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wiceprezes Fundacji II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. prof. A. Szczeklika, przewodniczący Konfederacji Akredytacyjnej dla Ochrony Zdrowia, członek zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej,  prezes elekt Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków.

40. Jacek Gugulski, prezes Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Warszawa.

41. Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Warszawa.

42. Tadeusz Jędrzejczyk, dr n. med., specjalista w dziedzinie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (od czerwca 2014), radny Miasta Gdańska (1994-1998), były zastępca dyrektora naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, były dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ, Gdańsk/Warszawa.

43. Ewa Grenda, dyrektor generalna Roche Polska Sp. z o.o., prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Warszawa.

44. Grażyna Rogala-Pawelczyk, dr n. med., mgr pielęgniarstwa, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (od grudnia 2011), Warszawa.

45. Adam Kozierkiewicz, dr n. med., ekspert ds. ekonomiki zdrowia, konsultant JASPERS — inicjatywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, były pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, Warszawa.

46. Mirosław Wysocki, prof. dr hab. n. med., dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, członek Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, wiceprzewodniczący Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Warszawa.

47. Jarosław J. Fedorowski, prof. dr med. MBA (USA), dr. n. med.,  prof. UWM,  specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych i koordynowanej ochrony zdrowia, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Warszawa

48. Rafał Muchacki, senator, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii, członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bielsko-Biała.

49. Wojciech Masełbas, lekarz, MBA, członek Rady Programowej Fundacji WHC, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Warszawa.

50. Adam Jelonek, prof. dr hab. n. med., pediatra, prezes Fundacji Ronalda McDonalda, współtwórca programu przeszczepiania nerek u dzieci w Polsce, były kierownik Oddziału Dializ i Transplantacji Nerek w Centrum Zdrowia Dziecka, były ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, działa w Fundacji „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego na Niekłańskiej” (od 1994), Warszawa.

51. Jerzy Friediger, dr n. med., chirurg, proktolog, z-ca ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bonifratrów, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, radny Miasta Krakowa, Kraków.

52. Lidia Brydak, prof. dr hab. n. biol., mikrobiolog i wirusolog, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH, członek: Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy oraz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Warszawa.

53. Michał Nitka, dyrektor generalny i prezes zarządu Teva Pharmaceuticals Polska, członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa.

54. Romuald Krajewski, dr hab. n. med., prof. nadzw., neurochirurg, kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, sekretarz Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (od stycznia 2012), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Warszawa.

55. Irena Rej, mgr psych., prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, właściciel firmy Dagomed, Warszawa.

56. Roman Kaliszan, prof. dr hab. n. farm., 
specjalista w dziedzinie chemii leków i farmakodynamiki, kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed, członek rzeczywisty PAN, Gdańsk.

57. Maciej Wieczorek, dr n. med., prezes zarządu Mabion SA, założyciel i prezes zarządu firmy Celon Pharma, prezes zarządu Novazil Therapeutics i Celon Services, twórca i współtwórca kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, Warszawa.

58. Grzegorz Kucharewicz, dr n. med., prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, Warszawa.

59. Maciej Adamkiewicz, lekarz, chirurg, prezes Grupy Adamed, członek Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Meno- i Andropauzy, Warszawa.

60. Paweł Sztwiertnia, lekarz, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, wiceminister zdrowia (2004-2005), Warszawa.

61. Anna Janczewska-Radwan, mgr ekon., wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC, Warszawa.

62. Beata Stępniewska, członek zarządu i dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Generycznych (EGA), Bruksela.

63. Adam Rozwadowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes Centrum Medycznego Enel-Med, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, Warszawa.

64. Jacek Graliński, dr n. med., chirurg, były z-ca dyrektora ds. klinicznych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, były przewodniczący zespołu ds. chorób rzadkich, Warszawa.

65. Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UM, konsultant krajowy ds. farmacji szpitalnej, członek Rady Wydziału Farmaceutycznego UM, Poznań.

66. Bartosz Arłukowicz, lekarz, pediatra, minister zdrowia (od listopada 2011), poseł, Warszawa.

67. Zbigniew Niewójt, mgr farm., z-ca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, członek Zespołu MZ ds. opracowania projektu ustawy Prawo farmaceutyczne, były dyrektor Departamentu Nadzoru GIF, Warszawa.

68. Lidia Gądek, lekarz, poseł, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, Kraków.

69. Janusz Pluta, prof. dr hab. n. farm., prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UM, członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, Wrocław.

70. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. n. farm., specjalista w dziedzinie analityki farmaceutycznej i elektrochemii, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej, członek: Advisory Group for the General Official Medicines Control Laboratories Network, European Directoriate for the Quality of Medicines, Council of Europe, członek międzyresortowego Zespołu ds. Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego przy GIF, członek Rady Naukowej NIZP-PZH, Warszawa.

71. Marek Posobkiewicz, p.o. Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa.

72. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Chełm/Warszawa.

73. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med., dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Rady Naukowej przy MZ, minister zdrowia (1997-1999), Olsztyn.

74. Renata Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, prezes zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

75. Małgorzata Wojciechowska-Kozłowska, prof. dr hab. n. med., kierownik: Zakładu Opieki Farmaceutycznej WUM, Zakładu Upowszechniania Wiedzy o Żywności i Żywieniu w Instytucie Żywności i Żywienia i studiów podyplomowych z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przewodnicząca: Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Warszawa.

76. Bożena Janicka, lekarz, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, członek Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes Wielko-polskiego Oddziału Wojewódzkiego KLR, Konin.

77. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon., dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w ochronie zdrowia, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego (od 2002), członek Rady NFZ, przewodnicząca Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. leczenia szpitalnego, doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, członek Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej, Warszawa.

78. Barbara Kozłowska, mgr rehabilitacji, MBA dla kadry medycznej, podyplomowe studia na UW (prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny), Rzecznik Praw Pacjenta (od października 2009), wcześniej dyrektor Biura Praw Pacjenta przy MZ, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Warszawa.

79. Witold Lukas, prof. dr hab. n. med., specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, członek Rady Naukowej przy MZ, były konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, Zabrze.

80. Marek Haber, lekarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (do czerwca 2012), dyrektor Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Warszawa.

81. Jerzy Toczyski, dyrektor generalny GlaxoSmithKline w Polsce, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Poznań.

82. Jolanta Orłowska-Heitzman, lekarz, patomorfolog, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, wykładowca w Katedrze Patomorfologii UJ CM, rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIL w Krakowie (1997-2001), Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej (2006-2014), członek Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Warszawa/Kraków.

83. Mariusz Klencki, dr hab. n. med., prof. nadzw., UM, endokrynolog, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, kierownik Zakładu Morfometrii Gruczołów Dokrewnych, I Katedry Endokrynologii UM, zastępca dyrektora ds. medycznych i organizacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź.

84. Aleksander Sopliński, lekarz, specjalista ginekolog, położnik podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (od 2012), poseł, członek sejmowej Komisja Zdrowia (do października 2011), były ordynator Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala, Ciechanowie, Warszawa.

85. Zofia Ulz, mgr farm., Główny Inspektor Farmaceutyczny, Warszawa.

86. Cezary Śledziewski, mgr prawa, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa.

87. Teresa Brodniewicz, dr n. biochem., prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

88. Przemysław Biliński, dr n. med., specjalista: chorób wewnętrznych, endokrynologii, zdrowia publicznego, członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków (kadencja 2012-2016), członek Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Główny Inspektor Sanitarny (październik 2010 — sierpień 2012), były z-ca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, były pełnomocnik ds. restrukturyzacji Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa.

89. Artur Fałek, lekarz, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, Warszawa.

90. Zdzisław Szramik, dr n. med., przewodniczący Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Rzeszów.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.