LISTA STU 2012

Redakcja
opublikowano: 27-02-2013, 10:08

Po raz jedenasty eksperci Pulsu Medycyny wybrali 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Poniżej prezentujemy Listę Stu 2012.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

UWAGA! Druga liczba oznacza miejsce na Liście Stu 2011, a wykrzyknik (!) — nieobecność na ubiegłorocznej liście.

1.    1.
Marian Zembala, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, transplantolog, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, kierownik Katedry i ordynator Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, przewodniczący Rady Naukowej przy MZ, prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń (2010-2012), członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, konsultant krajowy ds. kardiochirurgii, Zabrze.

2    12.
Henryk Skarżyński, prof. dr hab. n. med., otolaryngolog, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, członek Rady Naukowej przy MZ, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, konsultant krajowy ds. otorynolaryngologii, Kajetany, Warszawa. .

3.    2.
Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (2010-2014), członek Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, konsultant wojewódzkids. radioterapii onkologicznej, inicjator ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych, Gdańsk.

4.    5.
Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, były dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM (2008-2011), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Warszawa.

5.    11.
Grzegorz Opolski, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Aninie, członek PAN, konsultant krajowy ds. kardiologii, Warszawa.

6.    33.
Witold Rużyłło, prof. dr hab. n. med., kardiolog, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek krajowy korespondent PAN, Warszawa.

7.    !
Michał Boni, dr n. hum., minister administracji i cyfryzacji (od listopada 2011), koordynator prac nad systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), w latach 2009-2011 minister — członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, były szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008), Warszawa.

8.    8.
Konstanty Radziwiłł, dr n. med., specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) w latach 2010-2012, właściciel niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Warszawa.

9.    60.
Bohdan Maruszewski, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka, członek Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, członek: Krajowej Rady Transplantacyjnej, Rady Naukowej przy MZ i Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, Warszawa.

10.    82.
Wiesław Jędrzejczak, prof. dr hab. n. med., hematolog, onkolog kliniczny, transplantolog, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, konsultant krajowy ds. hematologii, Warszawa.

11.    6.
Witold Zatoński, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, członek Rady Naukowej przy MZ, przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii,członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, twórca i prezes Fundacji „Promocja Zdrowia” (animator corocznych akcji rzucania palenia), Warszawa.

12.    63.
Wojciech Nowak, prof. dr hab. n. med., chirurg, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od października 2012), były prorektor UJ ds. Collegium Medicum (do września 2012), kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ CM, , prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii (ESS), członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, Kraków.

13.    9.
Piotr Kaliciński, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów CZD, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, konsultant krajowy ds. chirurgii dziecięcej, Warszawa.

14.    29.
Maciej Hamankiewicz, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa.

15.    15.
Cezary Szczylik, prof. dr hab. n. med., onkolog, hematolog, kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, twórca Studium Medycyny Molekularnej, członek Polskiej Unii Onkologii, Warszawa.

16.    19.
Marek Krawczyk, prof. dr hab. n. med., chirurg, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich (2011-2013), kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby WUM, członek Rady Naukowej przy MZ, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, Warszawa.

17.     30.
Zbigniew Lew-Starowicz, prof. nadzw. dr hab. n. med., psychiatra, seksuolog, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy ds. seksuologii, Warszawa.

18.     7.
Alicja Chybicka, prof. dr hab. n. med., pediatra, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, senator (PO), wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Wrocław.

19.    17.
Marek Balicki, lekarz psychiatra, dyrektor Szpitala Wolskiego, członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, dwukrotnie minister zdrowia (2003, 2004-2005), Warszawa.

20.    28.
Jerzy Sadowski, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM, ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków.

21.    25.
Andrzej Steciwko, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i nefrologii, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław.

22.     4.
Wojciech Rowiński, prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, prezes Zarządu Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, twórca Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020, członek: Rady Naukowej przy MZ, Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu WHO — Komisja ds. Transplantacji Narządów, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej, Warszawa.

23.    26.
Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med., alergolog, dyrektor Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Łódź.

24.     45.
Wojciech Matusewicz, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków, Warszawa.

25.    31.
Bolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med., alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego,kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego WUM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Warszawa.

26.    23.
Jerzy Jabłecki, prof. dr hab. n. med., chirurg, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn w Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Trzebnica.

27.    !

Agnieszka Pachciarz, mgr prawa, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (od czerwca 2012), była podsekretarz stanu MZ (marzec-czerwiec 2012), była prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego (2009-2012), Warszawa.

28.    67.
Tadeusz M. Orłowski, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, prezes Polskiej Grupy Raka Płuc, konsultant krajowy ds. chirurgii klatki piersiowej, Warszawa.

29.    43.
Adam Torbicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP i ordynator Oddziału Kardioangiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, wiceprezes European Society of Cardiology (2010-2012), Warszawa.

30.    51.
Grzegorz Opala, prof. dr hab. n. med., neurolog, gerontolog, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Neurologii SUM, członek PAN, były minister zdrowia (2000-2001), Katowice.

31.    16.
Krzysztof Bukiel, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Bydgoszcz.

32.    !
Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny, dyrektor Centrum Onkologii — Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (od października 2011) oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa.

33.    84.
Jarosław Reguła, prof. dr hab. n. med., gastroenterolog, onkolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP, ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Warszawa.

34.    3.
Maciej Piróg, dr n. med., pediatra, pełnomocnik ds. budowy Szpitala Pediatrycznego WUM, doradca społeczny Prezydenta RP ds. zdrowia, były dyrektor Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” (2002-2012), były wiceminister zdrowia (1999-2000), Warszawa.

35.    37.
Wojciech Witkiewicz, prof. dr hab. n. med., chirurg naczyniowy, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, inicjator wdrożenia pierwszego w Polsce robota da Vinci, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, Wrocław.

36.    66.
Maciej Banach, prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalizujący się w kardiologii, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego UM, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2012), SuperTalent w Medycynie 2012, Łódź.

37.    59.
Paweł Górski, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog, rektor Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Pneumonologii  i Alergologii UM, konsultant wojewódzki ds. chorób wewnętrznych, Łódź.

38.    !
Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med., neurolog, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierownik I Kliniki Neurologicznej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, konsultant krajowy ds. neurologii, Warszawa.

39.    13.
Andrzej Bochenek, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, kierownik I Kliniki Kardiochirurgii SUM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice.

40.    64.
Andrzej Górski, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, immunobiologii i transplantologii, bioetyk, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej WUM, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Warszawa.

41.    !
Leszek Czupryniak, prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego UM, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź.

42.    34.
Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med., okulista, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, założyciel i były dyrektor Banku Tkanek Oka, właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa.

43.    18.
Zbigniew Pawłowicz, dr n. med., chirurg, dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii, Bydgoszcz.

44.    91.
Tomasz Zdrojewski, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Gdańsk.

45.    44.
Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. n. med., chirurg naczyniowy, Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy MZ, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Warszawa.

46.    !
Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., kardiolog, hipertensjolog, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, konsultant krajowy ds. hipertensjologii, Gdańsk.

47.    36.
Lidia Brydak, prof. dr hab. n. biol., mikrobiolog i wirusolog, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy Samodzielnej Pracowni ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH, członek Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Warszawa.

48.     78.
Waleria Hryniewicz, prof. dr hab. n. med., mikrobiolog, kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków, prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (do września 2012), członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, konsultant krajowy ds. mikrobiologii lekarskiej, Warszawa.

49.    21.
Janusz Meder, dr n. med., onkolog, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii, prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa.

50.    95.
Andrzej Lange, prof. dr hab. n. med., immunolog kliniczny, transplantolog, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ordynator Oddziału Hematologicznego z Oddziałem Nowotworów Krwi DCTK, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.

51.    72.
Juliusz Jakubaszko, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej UM, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM UMK, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Rady Naukowej przy MZ, Wrocław, Bydgoszcz.

52.    !
Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, geriatra, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego, członek Zespołu ds. gerontologii przy MZ, konsultant krajowy ds. geriatrii, Kraków.

53.    77.
Jacek Imiela, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, ordynator I Oddziału Wewnętrznego i Nefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, konsultant krajowy ds. chorób wewnętrznych, Warszawa.

54.    !
Igor Radziewicz-Winnicki, dr n. med., pediatra, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, wiceminister zdrowia (od czerwca 2012), sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wiceprzewodniczący Oddziału Śląskiego PTP, Warszawa.

55.    80.
Andrzej Borówka, prof. dr hab. n. med., urolog, kierownik Kliniki Urologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia  Otwock, członek Rady Naukowej przy MZ, Warszawa.

56.    !
Jacek Wysocki, prof. dr hab. n. med., pediatra, specjalista chorób zakaźnych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej UM, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Poznań.

57.    14.
Adam Kozierkiewicz, dr n. med., ekspert ds. ekonomiki zdrowia, Warszawa.

58.    46.
Tadeusz Tołłoczko, prof. dr hab. n. med., chirurg, konsultant w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Warszawa.

59.    85.
Janina Stępińska, prof. dr hab. n. med., kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii, członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Warszawa.

60.    83.
Magdalena Durlik, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, dyrektor Instytutu Transplantologii WUM, kierownik Kliniki Medycyny Transplan-tacyjnej i Nefrologii WUM, wiceprezes Polskiej Unii MedycynyTransplantacyjnej, członek: Komitetu Patofizjologii Klinicznej i Krajowej Rady Transplantacyjnej, konsultant wojewódzki ds. nefrologii, Warszawa.

61.    99.
Anna Członkowska, prof. dr hab. n. med., neurolog, kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, delegat ZG PTN do European Federation of Neurological Societies (EFNS), Warszawa.

62.    48.
Tomasz Trojanowski, prof. dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM, członek korespondent PAN, prezes Oddziału PAN w Lublinie, przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, konsultant krajowy ds. neurochirurgii, Lublin.

63.    40.
Bolesław Piecha, lekarz ginekolog, poseł (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, były wiceminister zdrowia (2005-2007), Rybnik.

64.    39.
Krzysztof Kuszewski, dr n. med., epidemiolog, kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, wiceprezes Polskiej Unii Onkologii, asystent w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia UM w Łodzi, były wiceminister zdrowia (1994-1997), Warszawa.

65.    !
Krzysztof Kusza, prof. dr hab. n. med., anestezjolog, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, konsultant krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii, Bydgoszcz.

66.    81.
Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med., onkolog kliniczny, radioterapeuta, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, konsultant krajowy ds. onkologii klinicznej, Warszawa.

67.    61.
Roman Danielewicz, prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, dyrektor Centrum Organizacyjno--Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, były dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ, Warszawa.

68    !
Sławomir Neumann, mgr ekon., sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (od sierpnia 2012), poseł (PO), Warszawa.

69.    87.

Michał Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, kierownik Kliniki Nefrologii i Transplan-tologii z Oddziałem Dializ UM, wiceprzewodniczący Rady Przejrzys-tości przy AOTM, konsultant wojewódzki ds. nefrologii, Białystok.

70.    !
Witold Tłustochowicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, przewodniczący Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartologii, konsultant krajowy ds. reumatologii, Warszawa.

71.    !
Wojciech Drygas, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Instytucie Kardiologii, koordynator Programu CINDI/WHO, członek Rady Naukowej NIZP-PZH, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Łódź, Warszawa.

72.    42.
Romuald Krajewski, dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia Medycznego NIL, sekretarz Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) — od stycznia 2012, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Warszawa.

73.    70.
Krzysztof Łanda, lekarz, prezes Fundacji Watch Health Care (prowadzi Korektor zdrowia), ekspert HTA Audit, Kraków.

74.    38.
Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med., patomorfolog, specjalista genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM, Szczecin.

75.    !
Grzegorz Kucharewicz, dr n. med., prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, Warszawa.

76.    !
Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zabrze.

77.    !
Maciej Godycki-Ćwirko, dr n. med., specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych UM, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, członek Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki CHUK, konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej, Łódź.

78.    56.
Jan Kulig, prof. dr hab. n. med., chirurg, gastroentrolog, kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej UJ CM, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chirurgii (ESS), członek Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej, Kraków.

79.    !
Roman Kaliszan, prof. dr hab. n. farm., specjalista w dziedzinie chemii leków i farmakodynamiki,  kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed, Gdańsk.

80.    62.
Marian Reinfuss, prof. dr hab. n. med., onkolog, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Centrum Onkologii — oddział w Krakowie, kierownik Zakładu Radioterapii, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, Kraków.

81.    49.
Stanisława Golinowska, prof. dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków.

82.    58.
Stanisław Góźdź, dr n. med., onkolog, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wiceprezes Polskiej Unii Onkologii, członek Rady Naukowej przy MZ, konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej, ekspert ds. onkologii w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, Kielce.

83.    96.
Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, kierownik III Kliniki Chorób Płuc, członek Prezydium Rady Naukowej przy MZ, konsultant krajowy ds. chorób płuc, Warszawa.

84.    !
Adam Windak, dr hab. n. med., specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, koordynator Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Profilaktyki CHUK, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, Kraków.

85.    !
Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med., gastroenterolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroentero-logicznego, konsultant krajowy ds. gastroenterologii, Warszawa.

86.    !
Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., pediatra, onkolog, hematolog, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź.

87.    47.
Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa.

88.    !
Piotr Gerber, dr inż., wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes EMC Instytut Medyczny SA, Wrocław.

89.    !
Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. n. farm., specjalista w dziedzinie analityki farmaceutycznej i elektrochemii,  dyrektor Narodowego Instytutu Leków, członek Rady Naukowej NIZP-PZH, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Warszawa.

90.    22.

Ewa Małecka-Tendera, prof. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM, przewodnicząca Sekcji Endokrynologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, była rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (do września 2012), była przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (do września 2012), Katowice.

91.    90.
Marek Wójcik, mgr ekon., ekspert ds. ochrony zdrowia, zastępca sekretarz generalnego Związku Powiatów Polskich, przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału NFZ, Nowy Sącz.

92.    53.
Wojciech Kuźmierkiewicz, dr n. farm., wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych, były wiceminister zdrowia (1992-1997), Warszawa.

93.     !
Adam Rozwadowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, prezes Centrum Medycznego Enel-Med, Warszawa.

94.    !
Krzysztof Filipiak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM, przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa.

95.    35.
Michał Tendera, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Katowice.

96.    !
Stanisław Radowicki, prof. dr hab. n. med., ginekolog, endokrynolog, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM, przewodniczący Sekcji Endokrynologii Ginekologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, konsultant krajowy ds. położnictwa i ginekologii, Warszawa.

97.    !
Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób płuc, neonatolog, kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultant krajowy ds. neonatologii, Warszawa.

98.    27.
Bogusław Maciejewski, prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii, dyrektor Centrum Onkologii — oddział w Gliwicach, kierownik Zakładu Radioterapii CO, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, Gliwice.

99.    !
Tomasz Pasierski, prof. dr hab. n. med., kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, przewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTM, członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Warszawa.

100.    !
Bartosz Arłukowicz, lekarz pediatra, minister zdrowia (od 18 listopada 2011), poseł PO (dawniej SLD, SDPL-Nowa Lewica), były członek sejmowej Komisji Zdrowia, Warszawa.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.