Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r.

opublikowano: 25-08-2020, 08:00

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 września 2020 r. Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejmą m.in. chorych na czerniaka, łuszczycę, schizofrenię, a także pacjentów kardiologicznych. Ponadto uzupełniono terapię lekową raka piersi. Na najnowszej, wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się także szczepionki przeciw grypie i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W Dz.U. MZ pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zacznie ono obowiązywać od 1 września 2020 r. Pojawiło się w nim kilkanaście nowych leków refundowanych oraz wiele nowych wskazań. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski opisał najważniejsze zmiany, jakie zaszły na wrześniowej liście refundacyjnej.

iStock

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - onkologia

  • neuroblastoma

Wiceszef MZ poinformował, że od 1 września 2020 r. na liście leków refundowanych znajdzie się dinutuksymab beta - lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej - wraz z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma).

  • chłoniaki

Na wrześniową listę refundacyjną został wpisany także brentuksymab vedotin, w ramach dwóch nowych wskazań:

1. leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca,

2. leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe.

  • rak płuca

Od 1 września pacjenci chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca będą mieli dostęp do leku Erlotinib-Zentiva. Jest on pierwszym odpowiednikiem erlotinibu (Tarceva) stosowanego z leczeniu tego nowotworu - poinformował Maciej Miłkowski.

Erlotinib-Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem erlotinibu (Tarceva) stosowanego z leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie, czyli ponad 9 mln zł rocznie oszczędności 😆

Ponadto na wrześniowej liście refundacyjnej znajdzie się brygatynib (Alunbrig) jako kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca". 

"Ze względu na wysoką skuteczność i korzystne warunki kosztowe oczekujemy pilnego zakończenia całego procesu refundacyjnego i objęcia również pierwszej linii" - zaznaczył wiceminister.

Natomiast niwolumab (Opdivo) to kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-) obok atezolizumabu i nintendanibu. Ona również znalazła się w omawianym wykazie.

CZYTAJ TEŻ: Koncepcja nowoczesnego leczenia raka płuca

  • białaczka szpikowa i ostra białaczka limfoblastyczna

Na listę leków refundowanych od 1 września został wpisany ponatynib w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej".

Ponatynib (Iclusig) jest to nowy lek na wrześniowej liście w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej". Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną.

  • rak piersi

Uzupełniono także terapię lekową dotyczącą raka piersi. "Do programu "Leczenie raka piersi" HER2 ujemnego dodano z wrześniową listą kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 - abemacyklib (Verzenios). Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem" - poinformował Maciej Miłkowski.

Z kolei w programie lekowym "Leczenie raka piersi" w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi rozszerzono z wrześniową listą nowe wskazania dla rybocyklibu (Kisqali) o możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.

Natomiast "program lekowy "Leczenie raka piersi" w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i na dzień dzisiejszy objął już wszystkie dostępne technologie lekowe" - zaznaczył wiceminister.

  • czerniak

1 września 2020 r. pojawi się nowy schemat leczenia umożliwiający jednoczasowe podawanie leków niwolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii terapii czerniaka. 

Wiceminister Miłkowski poinformował także o innej terapii skojarzonej - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi). Stosowana ona będzie w leczeniu zaawansowanym czerniaka skóry z mutacją BRAF. 

Nowa terapia skojarzona od 1.09 - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) stosowana będzie w leczeniu zaaw. czerniaka skóry z mutacją BRAF. Będzie to 3 najnowsza opcja terapeutyczna charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i wysoką skutecznością dla tej grupy.

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - choroby rzadkie

  • przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

Hizentra to nowa immunoglobulina ludzka normalna w podaniu podskórnym dostępna jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych" dla pacjentów z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną - poinformował wiceszef MZ.

  • hemofilia A i B

Z kolei dzieci z hemofilią A i B zyskały możliwość leczenia lekiem lonoctocog alfa (Afstyla). To kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u najmłodszych z tą chorobą.

  • małopłytkowość immunologiczna

Od 1 września 2020 r. na liście refundacyjnej znajdzie się romiplostim (Nplate) w dwóch programach lekowych, jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną dla dzieci oraz dorosłych. 

Zabraknie natomiast zmian w refundacji leków na chorobę Fabry'ego.

W programie leczenia choroby Fabry'ego zabraknie zmian od 1.09. Związane jest to z trwającymi pracami nad kształtem programu. W związku z tym odpowiednie dezycje zostaną wydane niezwłocznie po ich ukończeniu (najprawdopodobniej na początku września), ale obowiązywać będą od 1.11.

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - choroby o podłożu autoimmunologicznym

Wiceminister zdrowia poinformował, że pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej otrzymają od 1 września 2020 r. dostęp do dwóch nowych opcji terapeutycznych (inhibitory interleukiny 23) w programie lekowym - guselkumabu (Tremfya) i ryzankizumabu (Skyrizi).

Na wrześniowej liście refundacyjnej znajdzie się także etanerceptum (Enbrel). "To drugi lek w programie lekowym dla pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej" - poinformował Maciej Miłkowski.

Z kolei tofacytynib (Xeljanz) to trzecia opcja terapeutyczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a pierwsza w formie doustnej. "Jest to również pierwsza niebiologiczna terapia w programie" - zaznaczył wiceszef MZ.

Natomiast xofacytynib (Xeljanz) jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym"

"Będzie to pierwszy lek o podaniu doustnym w tym programie i w nowym mechanizmie działania"  - poinformował wiceminister.

Kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" to tofacytynib (Xeljanz). Będzie to pierwszy lek o podaniu doustnym w tym programie i w nowym mechanizmie działania. W refundacji od 1.09.

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - kardiologia

Do wrześniowej listy refundacyjnej dołączono valtricon - pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Stosowany jest on w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. 

Inny lek, do którego pacjenci kardiologiczni zyskają dostęp od 1 września 2020 r., to Iloprost Zentiva. "Jest pierwszym odpowiednikiem iloprostu (ventavis) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego" - wyjaśnił wiceminister Miłkowski i dodał, że "blisko trzykrotna obniżka ceny spowoduje zmniejszenie zmniejszenie o 4,8 mln zł wydatków płatnika".

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - schizofrenia 

Ponadto w liście aptecznej pojawił się lek dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda). Lek znajdzie się w refundacji aptecznej we wskazaniu: "Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami psychotycznymi II generacji."

"Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała" - stwierdził wiceminister. 

Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda). Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała.

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. Są na niej szczepionki przeciw grypie

Na najnowszej, wrześniowej liście refundacyjnej, znalazły się także szczepionki przeciw grypie - donosowa dla dzieci od 3 do 5 lat (będzie ona w połowie refundowana) i iniekcyjna dla dorosłych do 65 lat, chorujących na przewlekłe schorzenia, po transplantacjach i dla kobiet w ciąży  - poinformował wiceminister Miłkowski i dodał, że szczepionka ma być bezpłatna dla osób powyżej 75 lat.

Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) będzie od 1.09 dodatkowo bezpłatna dla osób 75+. Dla dorosłych z chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży (zgodnie z zaleceniem @GIS_gov) refundowana będzie szczepionka Influvac Tetra.

CZYTAJ TEŻ: Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie także dla farmaceutów i techników farmaceutycznych

GIS: Osoby, które się zaszczepią przeciw grypie, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. Profilaktyka zakażeń wirusem RS

Wiceminister zdrowia poinformował także, że dzieci urodzone pomiędzy 33. a 35. tygodniem z co najmniej trojaczej ciąży będą miały od 1 września 2020 r. zapewnione szczepienia paliwizumabem (Synagis).

"Jest to rozszerzenie obecnych wskazań, jako że w programie profilaktyki zakażeń wirusem RS zabezpieczone są już dzieci urodzone przed 33 tc." - wyjaśnił wiceszef MZ.

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. a  bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Dodatkowo na wrześniowej liście znalazły się po raz pierwszy darmowe leki dla kobiet w ciąży.

Po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów https://t.co/omXUPj66i3. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron.

Wiceszef MZ zaznaczył jednocześnie, że "prace nad dołączeniem nowych leków do tej listy dalej trwają i będzie ona odpowiednio modyfikowana w najbliższych miesiącach".

CZYTAJ TEŻ: Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży - będą recepty "C"

Lista leków refundowanych od 1 września 2020 r. - które leki straciły finansowanie?

Maciej Miłkowski poinformował, że oryginalny produkt leczniczy solifenacyny (Vesicare) nie ma kontynuacji od 1 września 2020 r., "ze względu na bardzo wysoką cenę i odpłatność dla pacjenta (3,5 i 7-krotnie wyższe dopłaty niż odpowiedniki). Na rynku dostępnych jest 12 refundowanych solifenacyn, więc pacjenci są w pełni zabezpieczeni".

PRZECZYTAJ TAKŻE: Model refundacyjny trzeba skorygować o element bezpieczeństwa lekowego kraju

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.