Lepsza diagnoza i skuteczniejsza terapia pacjentów dzięki EDM

materiał partnera
opublikowano: 31-10-2022, 12:06

Wytwarzanie i wymiana między placówkami medycznymi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) daje lekarzowi dostęp do kompleksowej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta. To z kolei przekłada się na wyższą jakość leczenia. Dla osiągnięcia takiego stanu konieczne jest pozyskiwanie od pacjentów dostępu do ich EDM oraz systematyczne jej indeksowanie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM dotyczy wszystkich podmiotów niezależnie od tego, czy świadczenia są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy z kieszeni pacjenta.
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM dotyczy wszystkich podmiotów niezależnie od tego, czy świadczenia są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy z kieszeni pacjenta.
Fot. Shutterstock

Od 1 lipca 2021 roku, czyli od chwili, gdy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz wymiany EDM wszedł w życie, w systemie zapisanych zostało ponad 73 mln indeksów EDM.

Elektroniczną Dokumentację Medyczną stanowią (poza e-receptami i e-skierowaniami):

  • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
  • opisy badań diagnostycznych,
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Ponadto do systemu e-zdrowie (P1) powinny być raportowane odpowiednie zdarzenia medyczne (ZM), np. pobyt w oddziale szpitalnym, leczenie jednego dnia, porada, wizyta, badanie. W czerwcu 2022 roku katalog ZM został poszerzony o informacje o implantach, alergiach, grupie krwi i ciąży, a od 1 października 2022 roku wszedł w życie obowiązek ich raportowania. Dane dotyczące zdarzenia medycznego należy przekazywać do systemu e-zdrowie (P1) w terminie maksymalnie 2 dni od jego zakończenia (np. wizyta ambulatoryjna) lub 2 dni od jego rozpoczęcia (np. pobyt w szpitalu).

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM dotyczy wszystkich podmiotów niezależnie od tego, czy świadczenia są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy z kieszeni pacjenta.

Schemat wymiany danych zawartych w EDM

EDM przechowywana jest w repozytorium podmiotu leczniczego, a do systemu e-zdrowie (P1), w ramach danych zdarzenia medycznego, przekazywane są jedynie indeksy EDM. Indeks ma za zadanie informować o istnieniu EDM i jego lokalizacji w repozytorium. Dane indeksu EDM, które należy przekazać do systemu e-zdrowie (P1), obejmują m.in.: identyfikator zdarzenia medycznego, w związku z którym wytworzono dokumentację medyczną, identyfikator EDM, datę wystawienia EDM, typ dokumentu, format dokumentu (PIK/DICOM), status dostępności dokumentu (online/offline), system gabinetowy usługodawcy, w tym miejsce przechowywania dokumentu w repozytorium.

Proces wymiany danych zawartych w EDM realizowany jest między podmiotami leczniczymi. Odpytywany podmiot udostępnia EDM ze swojego repozytorium, jeśli podmiot, który wnioskuje o dokument, posiada prawo do wglądu w niego (automatyczne lub nadane przez pacjenta).

Korzyści z EDM

Głównym założeniem wprowadzenia obowiązku raportowania zdarzeń medycznych oraz prowadzenia i wymiany EDM jest usprawnienie procesu udostępniania dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami medycznymi, co jest niezwykle istotne z perspektywy efektywności procesu leczenia pacjenta. Z punktu widzenia lekarza, dostęp i wymiana takich danych to przede wszystkim szereg korzyści, jak np.:

  • wgląd w jednolite, ustandaryzowane dokumenty medyczne,
  • tworzenie kompletnej i czytelnej dokumentacji dotyczącej zdrowia pacjenta,
  • większa wiedza o historii leczenia pacjenta, a tym samym optymalizacja procesu diagnozy i leczenia,
  • większe bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ lekarz może zwrócić uwagę na zjawisko polipragmazji oraz lepiej ocenić interakcje między lekami przepisanymi przez różnych specjalistów.

Kto ma dostęp do EDM

Automatyczny dostęp do EDM – oprócz samego pacjenta - mają nie tylko lekarz, pielęgniarka czy położna POZ, ale także pracownicy medyczni w ramach kontynuacji leczenia lub pracownicy, którzy wytworzyli dokumentację, oraz każdy pracownik ochrony zdrowia w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają automatycznego wglądu w EDM pacjenta, także mogą go uzyskać. Potrzebna jest na to zgoda pacjenta, którą może on udzielić nawet podczas wizyty w gabinecie.

Jak uzyskać dostęp do EDM

Warunkiem wykorzystania pełnego potencjału EDM, a tym samym usprawnienia pracy lekarza, jest, obok samego wytwarzania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, uzyskiwanie zgód pacjentów na dostęp do niej w sytuacjach, gdy nie jest on nadawany pracownikowi medycznemu automatycznie.

Narzędziem, za pośrednictwem którego pacjent może udzielić zgody lekarzowi na wgląd we własną EDM, jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikacja mojeIKP.

Pacjent, po zalogowaniu się na swoje IKP, w zakładce „Uprawnienia” wskazuje wybrany podmiot czy też pracownika medycznego. Może wybrać, do jakich dokumentów lekarz ma mieć wgląd i przez jaki czas. Zgoda może zostać przez pacjenta zmieniona lub wycofana w każdym momencie.

W przypadku korzystania z aplikacji mojeIKP proces przydzielania dostępu lekarzowi do danych przebiega podobnie. Pacjent wybiera z menu opcję „Uprawnienia”, następnie „Przyznaj dostęp”, po czym wpisuje imię i nazwisko lub numer PWZ lekarza. Gdy system wyszuka właściwą osobę, pozostaje już tylko wybór zakresu dokumentacji – pełnej lub tylko wybranych informacji.

Istnieje także możliwość uzyskania wglądu w EDM pacjenta podczas wizyty. W takim przypadku pacjent musi mieć uzupełnione na swoim IKP dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Wówczas lekarz po ustaleniu zakresu upoważnienia, wysyła w swoim systemie gabinetowym prośbę o dostęp. Pacjent otrzyma SMS z 4-cyfrowym kodem, który przekazuje lekarzowi, a ten wpisuje go do systemu i uzyskuje wgląd do dokumentacji na 24 godziny.

Udogodnienia w realizacji procesu leczenia związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną są ogromne. Jednak aby ta usługa stała się powszechnym narzędziem w pracy lekarzy, konieczne jest, by personel medyczny wytwarzał i indeksował EDM, a pacjenci byli świadomi możliwości jej udostępniania oraz korzyści z tym związanych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Sprawdź, jakie e-usługi mogą pomóc w codziennej pracy lekarza

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.