Lekarze krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego: wymaga zmian, a nie usunięcia

  • Marzena Sygut
opublikowano: 25-11-2021, 14:59

26 października 2021 r. rektorzy akademickich uczelni medycznych podjęli uchwałę o zniesieniu obowiązkowego, rocznego stażu podyplomowego dla lekarzy i  lekarzy dentystów. Jak do kwestii likwidacji stażu podyplomowego podchodzą sami lekarze? Odpowiedź na  to  pytanie daje sondaż przeprowadzony przez portal dla lekarzy Konsylium24.pl.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zdecydowana większość badanych lekarzy (84%) opowiedziała się za utrzymaniem stażu podyplomowego.
iStock

Wykształcenie specjalisty to minimum 12 lat

Proces kształcenia lekarzy składa się z sześcioletnich studiów medycznych i trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego (w przypadku lekarzy dentystów staż trwa dwanaście miesięcy). Dopiero po tym okresie lekarz otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Chcąc uzyskać tytuł specjalisty zobowiązany jest podjąć kształcenie specjalizacyjne trwające kolejne pięć lub sześć lat.

W ocenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) już sam dyplom lekarza powinien w pełni upoważniać do wykonywania zawodu. Za takim rozwiązaniem, w opinii KRAUM, przemawia fakt, że absolwenci kierunków lekarskich są kształceni na wszystkich uczelniach w kraju zgodnie z obowiązującym i ustalonym przez MZ i MEiN standardem kształcenia i wymogami określonymi w dyrektywie unijnej. Uzyskane: wiedza i umiejętności zostają potwierdzone stosownymi egzaminami w toku studiów oraz odpowiednimi państwowymi lekarskimi egzaminami końcowymi

Ministerstwo Zdrowia jest „za”

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych spotkało się z przychylną reakcją Ministerstwa Zdrowia, które zapowiedziało niezwłoczne rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do likwidacji stażu podyplomowego.

Obecna decyzja resortu zdrowia zaskakuje, tym bardziej, że zaledwie pięć lat temu, w 2016 r. Ministerstwo Zdrowia opowiedziało się za przywróceniem lekarskiego stażu podyplomowego, zlikwidowanego w roku 2011.

Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego aktualnie likwidacja stażu podyplomowego jest możliwa i zasadna. Przemawia za tym ogromny postęp jakościowy jaki dokonał się w ostatnich latach na uczelniach. Minister wskazał m.in. na powstające centra symulacji - nowoczesne ośrodki przy uczelniach, które - w jego ocenie – „pozwalają studentom poczuć medycynę nie tylko z pespektywy uczelni, ale także z perspektywy sytuacji z realnego życia, szpitala, izby przyjęć”.

Lekarze nie mają wątpliwość: staż należy utrzymać

Największy w Polsce serwis dla lekarzy, Konsylium24.pl. przeprowadził ankietę, w której zapytał 2134 lekarzy o ich stanowisko w kwestii likwidacji stażu podyplomowego. Zdecydowana większość z nich (84%) opowiedziała się za utrzymaniem stażu. Jedynie 9% badanych była zdania, że staż podyplomowy należy zlikwidować a kolejne 7% respondentów nie miała w tej kwestii zdania.

Likwidacja stażu przyspieszy kształcenie specjalistów

Zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zdaniem KRAUM - w sposób automatyczny skróci o rok cykl kształcenia lekarzy specjalistów, co przyczyni się do przyspieszenia ich wykształcenia.

Grupie lekarzy, którzy opowiedzieli się za likwidacją stażu podyplomowego (184 lekarzy) portal Konsylium24.pl zadał kolejne pytanie dotyczące tego, dlaczego – w ich ocenie - staż podyplomowy należałoby zlikwidować. Każdy z badanych mógł wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi z sześciu podanych. Spośród badanych zdecydowana większość, bo aż 66% uznało, że staż nie spełnia swojej głównej funkcji, jaką jest praktyczna nauka zawodu, 52% przyznało natomiast, że program stażu można zrealizować w trakcie studiów. 42% badanych było zdania, że staż jest całkowitą stratą czasu dla lekarzy, którzy podążają swoją ścieżką rozwoju, a 33%, podzieliło zdanie KRAUM i przyznało, że taka zmiana przyspieszy proces kształcenia lekarzy specjalistów.

Blisko co siódmy badany (5%) uznał, że staż niepotrzebnie podnosi koszty kształcenia lekarzy a 3% wskazało na inne powody (m.in. na to, że staż to stracony czas, etap kształcenia głównie przeznaczony na wypełnianie dokumentów i mierzenie ciśnienia na całym oddziale, czas w którym ciężko jest dorobić).

Staż daje wiedzę praktyczną i ułatwia wybór specjalizacji

Po ogłoszeniu decyzji KRAUM i zadeklarowaniu przez Ministerstwo Zdrowia, że zajmie się ono rozpoczęciem procesu legislacyjnego w tym zakresie, do problemu odniosło się Prezydium NRL. W ogłoszonym stanowisku Izba zakomunikowała, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu.

Jednocześnie NRL zwróciła uwagę, że staż podyplomowy jest formą kształcenia, która w sposób najlepszy prowadzi do nabycia przez absolwentów uczelni medycznych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. „Stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów” - argumentował samorząd lekarski.

Swoje argumenty „za” utrzymaniem stażu zaprezentowali też badani lekarze. Serwis Konsylium24.pl pytanie dotyczące argumentów przemawiających za utrzymaniem stażu podyplomowego zadał grupie lekarzy, którzy opowiedzieli się za jego utrzymaniem (1664 lekarzy). Każdy z badanych mógł wskazać na trzy najbardziej trafne - w jego ocenie - uzasadnienia. Badania pokazały, że aż 77 % respondentów przyznało, że likwidacja stażu utrudni lekarzom praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Kolejne 71% badanych było zdania, że likwidacja utrudni świadomy wybór specjalizacji a 62%, że jego likwidacja obniży jakość kształcenia.

Tylko 8% badanych przyznało, że likwidacja stażu nasili problem z brakiem kadr lekarskich w szpitalu, a 6 %, że staż ułatwi lekarzom emigrację. 2% respondentów wskazało na inne konsekwencje wynikające z likwidacji stażu (m.in.: skumulowanie liczby absolwentów podczas rekrutacji przy niewystarczającej liczbie miejsc szkoleniowych, fakt, że wielu absolwentów dopiero po stażu przekonuje się do obranego zawodu, na stażu podyplomowym lekarze poznają dokładniej pracę w szpitalu, podejmują decyzję pod kontrolą opiekunów przy diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, wskazywano również, że staż ułatwia decyzje zawodowe).

Likwidacja stażu: „nie”, zmiany w jego przebieg: „tak”

Lekarze są zgodni co do tego, że system kształcenia wymaga zmian. Konieczne jest wprowadzenie uproszczeń i usprawnień, ale rezygnacja ze stażu podyplomowego to, w ocenie lekarzy z Porozumienia Rezydentów, krok w złą stronę. Zdaniem zrzeszonych lekarzy, bardziej zasadne byłoby m.in. uproszczenie programu studiów.

Serwis Konsylium24.pl w przeprowadzonej ankiecie odniósł się także do tych kwestii. Spośród 1654 badanych przez serwis lekarzy, na pytanie: czy staż podyplomowy wymaga zmian, aż 61 % odpowiedziało „TAK”, 22%, przyznało, że takie zmiany nie są potrzebne, a 18% - nie miało zdania.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Likwidacja stażu: rośnie sprzeciw studentów, stażystów, rezydentów, są listy i petycje

Koniec podyplomowego stażu lekarskiego. "Jest całkowicie zbędny"

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marzena Sygut/Konsylium24.pl

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.