Lekarze i farmaceuci będą mieć prawo do bezpłatnych szczepień przeciw grypie? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

MS, RCL
opublikowano: 06-08-2021, 17:13

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. W grupie osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień przeciw grupie znaleźli się m.in. lekarze i farmaceuci.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prawodawca wyjaśnia, że z uwagi na pilność przygotowywanych rozwiązań w zakresie szczepień przeciwko grypie, uzasadnionych obecną sytuacją epidemiczną, nie były prowadzone prekonsultacje, a czas obecnych konsultacji został skrócony do 7 dni.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że konieczność przygotowania stosownych rozwiązań wiąże się z rosnącą liczbą zachorowań na grypę w okresie jesiennym, które to zachorowania nałożą się na trwający stan epidemii COVID-19. Działania profilaktyczne przeciw grypie mają objąć osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne lub w związku z wiekiem są narażone na ciężki przebieg choroby.

Farmaceuci i lekarze mają uzyskać dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Projekt w tej sprawie trafił do konsultacji.
iStock

Kto będzie mógł bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie?

Wśród osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień przeciw grypie projektodawca wymienia:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • farmaceutów i techników farmaceutycznych,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
 • osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Szczepienia z zastosowaniem zróżnicowanych mechanizmów dostępności do szczepionek będą w sezonie 2021/2022 wykonywane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w tym samym terminie. Zróżnicowanie grup wskazanych do szczepienia w poszczególnych krajach warunkują narodowe strategie szczepień, zalecenia krajowe lub warunki sprzedaży szczepionek w aptekach.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

CAŁY PROJEKT TUTAJ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

PRZECZYTAJ TAKŻE: Francja i Węgry: będą obowiązkowe szczepienia dla medyków

Raport: jesienią uderzy nie tylko COVID-19, ale też grypa i wirusy RSV

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.