Lekarz otwiera aptekę, a farmaceuta przychodnię

Sławomir Molęda
opublikowano: 11-03-2009, 00:00

Lekarz może prowadzić aptekę bez konieczności zawieszania wykonywania zawodu. Wystarczy, że założy w tym celu spółkę. Farmaceuta, by utworzyć zakład opieki zdrowotnej, nie musi ani zawieszać wykonywania zawodu, ani powoływać spółki. Z połączenia apteki z przychodnią może powstać nowoczesny zespół kompleksowej opieki medycznej, oferujący świadczenia zdrowotne wraz z usługami farmaceutycznymi. Taki zespół jest szczególnie predestynowany do sprawowania opieki farmaceutycznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zgodnie z prawem farmaceutycznym, prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Jednakże w przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz, zezwolenie wydaje się tylko wtedy, gdy występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu. Uregulowanie to uniemożliwia prowadzenie apteki lekarzowi występującemu jako osoba fizyczna.

Nie dotyczy natomiast sytuacji, w której o zezwolenie występuje spółka utworzona przez lekarza. Lekarz może więc prowadzić aptekę bez konieczności zawieszania wykonywania zawodu, czyniąc to za pośrednictwem spółki. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 lipca 2005 r. Chociaż wyrok ten dotyczył spółki z o.o., wyrażone w nim rozumowanie znajduje zastosowanie również do spółek osobowych prawa handlowego, które mają prawo do uzyskania zezwolenia we własnym imieniu. Inaczej jest tylko w spółce cywilnej, w której zezwolenie nie jest wydawane spółce, lecz wspólnikom działającym łącznie.

NZOZ... aptekarzy

Skoro lekarzom wolno wchodzić do ogródka aptekarzy, to co z aptekarzami? Jak mają radzić sobie z taką konkurencją? Otóż mogą odpłacać lekarzom pięknym za nadobne. Wprawdzie osobie wykonującej zawód farmaceuty nie wolno jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by aptekarz otworzył przychodnię.

Pod tym względem ustawa o zakładach opieki zdrowotnej jest jeszcze bardziej liberalna od prawa farmaceutycznego. Dopuszcza ona utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przez kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, a także spółkę niemającą osobowości prawnej. Nie wprowadza żadnych ograniczeń dla farmaceutów, dlatego mogą oni tworzyć NZOZ-y bez konieczności zawieszania wykonywania zawodu, również jako osoby fizyczne. Wystarczy, że w celu udzielania świadczeń zdrowotnych zatrudnią lekarzy, tak jak lekarze muszą w celu świadczenia usług farmaceutycznych zatrudniać farmaceutów.

Zespół opieki medycznej

Farmaceuta wykonujący swój zawód i prowadzący aptekę - czy to osobiście, czy za pośrednictwem spółki - może więc utworzyć NZOZ. Chociaż NZOZ pozostaje jednostką organizacyjną odrębną od apteki, to funkcjonować może razem z nią w ramach jednego przedsiębiorstwa, pod jedną firmą. Powstaje wówczas zespół opieki medycznej, składający się z NZOZ-u oraz apteki, oferujący zarówno świadczenia zdrowotne, jak i usługi farmaceutyczne. Analogiczny zespół w przypadku lekarzy może powstać tylko wtedy, gdy lekarze należą do spółki handlowej prowadzącej NZOZ. Mogą wówczas otworzyć aptekę za pośrednictwem tejże spółki.

Odmienna sytuacja prawna zachodzi, gdy aptekę zechce utworzyć lekarz, który prowadzi gabinet prywatny lub NZOZ osobiście, tzn. jako osoba fizyczna bądź w ramach spółki cywilnej. Jego gabinet lub NZOZ nie stworzy z apteką jednego przedsiębiorstwa, ponieważ otwarcie apteki będzie wymagało powołania odrębnej spółki handlowej. Utworzenie zespołu wymaga wówczas powiązania lekarza ze spółką umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowy podwykonawstwa.

W tym kontekście warto zauważyć, że bez współdziałania farmaceuty z lekarzem nie jest możliwa opieka farmaceutyczna. W myśl ustawowej definicji, sprawowanie opieki farmaceutycznej polega na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Doskonałe warunki do współpracy farmaceutów z lekarzami stwarzają opisane wyżej zespoły opieki medycznej, dlatego też do nich zapewne należeć będzie rozwijanie nowoczesnej opieki farmaceutycznej na szerszą skalę.

Podstawa prawna:
1) art. 99 ust. 4 i 4b ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271; zm. nr 227, poz. 1505 oraz nr 234, poz. 1570);
2) art. 8 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.);
3) art. 2a ust. 1 pkt 7 i art. 5 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 856);
4) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2005 r., sygn. I SA/Wa 1025/04.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.