Lekarz bez kontraktu z NFZ może wystawić skierowanie do szpitala

Sławomir Molęda
opublikowano: 09-02-2011, 00:00

„Czy lekarz, który nie ma kontraktu z funduszem zdrowia, może w ramach własnej praktyki skierować swojego pacjenta na operację do szpitala w ramach kontraktu z NFZ i czy NFZ za taki zabieg zapłaci? Chodzi o operację ortopedyczną. Lekarz jest zatrudniony w tym szpitalu i sam będzie przeprowadzał tę operację” – pyta czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Skierowanie na operację wystawione przez lekarza, który nie ma kontraktu z NFZ, uprawnia pacjenta do leczenia szpitalnego na takich samych warunkach, co skierowanie wystawione przez lekarza, który ma kontrakt. Wykonywanie operacji przez lekarza, który udzielił skierowania, nie jest wykluczone, lecz nie może prowadzić do uzyskania dodatkowych korzyści przez lekarza lub pacjenta.

Wyjątek od reguły

Zasadą jest, że skierowania wymagane do uzyskania świadczeń finansowanych przez NFZ mogą być wystawiane tylko przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. lekarzy posiadających własne kontrakty z NFZ bądź też przyjmujących w ZOZ-ach, które takie kontrakty posiadają. Leczenie szpitalne stanowi wyjątek.

W przypadku tego leczenia wymagane jest po prostu skierowanie od lekarza, niekoniecznie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczy o tym treść art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym mowa jest o lekarzu bez zaznaczenia, że chodzi o lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przepisach regulujących inne skierowania, np. na leczenie specjalistyczne lub uzdrowiskowe, mowa jest zawsze o lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do szpitala z prywatnego gabinetu, nie posiadającego kontraktu z funduszem, powinno być zatem honorowane.

Potrzebne wyniki badań

Do skierowania należy dołączyć wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które umożliwiły postawienie rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania, a także istotne informacje o dotychczasowym leczeniu. Chociaż wymóg ten został określony w Ogólnych warunkach umów, które nie wiążą lekarzy przyjmujących poza kontraktem, trzeba go respektować z dwóch powodów. Po pierwsze, prawo do leczenia szpitalnego przysługuje pacjentowi tylko wtedy, gdy cel leczenia nie może zostać osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Okoliczność tę trzeba udokumentować, by fundusz nie zakwestionował zasadności przyjęcia do szpitala. To, że operacja ma zostać przeprowadzona przez tego samego lekarza, nie zmienia faktu, że pacjent jest formalnie kierowany do odrębnej jednostki.

Po drugie, pacjentowi przysługuje prawo wyboru szpitala. Powinien więc otrzymać takie skierowanie, by na jego podstawie mógł zostać przyjęty również do innego szpitala, gdy zechce ze swego prawa skorzystać.

Bez protekcji

Uzyskanie skierowania od lekarza, który ma wykonywać operację, nie może prowadzić do uprzywilejowania pacjenta. Nie może w szczególności uzasadniać przyjęcia go poza kolejnością lub na korzystniejszych warunkach. Dlatego dokonanie zgłoszenia do szpitala trzeba pozostawić pacjentowi, by mógł zostać przyjęty na takich samych warunkach, jak pozostali pacjenci.

To samo dotyczy wyznaczenia kolejności do operacji. Ewentualne przesunięcia na liście oczekujących mogą wynikać tylko z kryteriów medycznych, a decyzję w tym zakresie najlepiej pozostawić innemu lekarzowi. Dopełnienie wszelkich formalności pozwoli odeprzeć ewentualne podejrzenia o wykorzystywanie swojego zatrudnienia do celów związanych z prowadzeniem praktyki prywatnej.


PODSTAWA PRAWNA

1. art. 20, 30 i 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. § 12 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.