Leczenie stomatologiczne: uwagi NIL do zarządzenia prezesa NFZ

MJM
opublikowano: 27-07-2021, 12:17

Zasady kontraktowanie świadczeń stomatologicznych powinny być jednolite w całym kraju - przekonuje prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które zgłosiło swoje uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie leczenia stomatologicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

13 lipca 2021 r. został opublikowany projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło do niego kilka uwag.

Zdaniem NRL zasady kontraktowanie świadczeń stomatologicznych powinny być jednolite w całym kraju.
iStock

Leczenie stomatologiczne - uwagi NIL dotyczące zarządzenia prezesa NFZ

NRL wskazała m.in, że:

  • zasady kontraktowanie świadczeń stomatologicznych powinny być jednolite w całym kraju, “ponieważ wymaga tego choćby zasada równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”
  • do projektu powinien zostać dodany zapis, że “liczba godzin pracy w tygodniu stanowi iloczyn ułamka procentowego etatu przeliczeniowego, na jaki zawarta jest umowa i liczby 30”.Jako argunemnt podano, że “podczas negocjacji komisja konkursowa często proponuje obniżenie wymiaru kontraktu i oferent wyraża na to zgodę, a przy sporządzaniu umowy NFZ wymaga harmonogramu w brzmieniu, w jakim została złożona oferta”
  • konieczne jest podniesienie zbyt niskich współczynników korygujących wartość świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży oraz w okresie połogu. “W tym drugim przypadku współczynnik ma wzrosnąć zaledwie o 0,1” – wskazała NRL i dodała, że “jest to wzrost wysoce niezadowalający, biorąc pod uwagę trudności i szczególny charakter świadczeń udzielonych kobietom w tym okresie”
  • niekorzystne z punktu widzenia lekarzy dentystów jest nałożenie na świadczeniodawcę obowiązku załączania oświadczeń świadczeniobiorcy, wskazanych w tym przepisie, do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy – zdaniem NRL “tylko dokumentacja określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego może stanowić dokumentację medyczną, a wprowadzanie w zarządzeniu kolejnych dokumentów, które świadczeniodawcy będą zobowiązani odbierać i przechowywać w formie papierowej pozostaje w sprzeczności z trwającym procesem informatyzacji ochrony zdrowia i przechodzenia praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych na formę elektroniczną dokumentacji medycznej”

Całość uwag znajduje się na stronie internetowej NIL.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.