Leczenie chorych na SM w Polsce to nadal wyzwanie

IKA
opublikowano: 01-06-2018, 11:00

Zwiększenie dostępności do leczenia modyfikującego, wprowadzenie niezbędnych zmian w programach lekowych oraz wprowadzenie modelu opieki koordynowanej to – zdaniem ekspertów – główne wyzwania, które stoją przed systemem opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane w Polsce. Te właśnie zagadnienia zostały omówione w raporcie pt. „Stwardnienie rozsiane w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych”, opracowanym przez Fundację Watch Health Care oraz Warsaw Enterprise Institute, a opublikowanym z okazji Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego (30 maja).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„W terapii chorych na stwardnienie rozsiane powinno się dążyć do optymalizacji opieki, która musi nadążać za postępem wiedzy, poszerzającymi się możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz rosnącą świadomością dotyczącą interdyscyplinarnego podejścia do chorego” – mówi prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii.

Ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii

Zdaniem ekspertów medycznych, głównym problemem w terapii chorych na SM w Polsce jest niewystarczający dostęp do leczenia modyfikującego przebieg choroby – leczonych jest zaledwie ok. 26 proc. zdiagnozowanych osób (ok. 12 tys.). Dla całej Unii Europejskiej wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie wyższy (ok. 50 proc.).

W opinii neurologów szczególnym wyzwaniem jest wprowadzenie zmian w leczeniu II linii. Światełkiem w tunelu może być pierwsza istotna zmiana – przedłużenie 5-letniego okresu terapii II linii dla leku fingolimod. Lada dzień podobna decyzja powinna zapaść również w przypadku drugiego leku – natalizumabu. Niestety, dostęp do terapii II linii jest bardzo ograniczony –ma go zaledwie co dziesiąty polski chory, podczas gdy w Europie już co czwarty.

Pacjenci oczekują skrócenia kolejek
i opieki koordynowanej

Według pacjentów, najpilniejszą potrzebą jest obecnie skrócenie czasu oczekiwania na terapię w ramach programów lekowych. „Z danych NFZ wynika, że na leczenie w pierwszej linii czeka obecnie 806 chorych, a w drugiej linii 20 chorych” – mówi Malina Wieczorek, prezes Fundacji „Walcz o siebie”.

Zdaniem Urszuli Jaworskiej, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, niezwykle ważne jest wprowadzenie w Polsce modelu opieki koordynowanej dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Bowiem tylko takie podejście, uwzględniające poza leczeniem również rehabilitację, opiekę społeczną i środowiskową, a także profilaktykę może zagwarantować pacjentowi właściwe wsparcie. Przygotowany przez fundację projekt KOSM (koordynowana opieka nad pacjentami z SM), według prezes Jaworskiej, zyskał akceptację NFZ i niebawem wejdzie w fazę pilotażową w kilku polskich szpitalach”.

Wciąż gonimy Europę

„Koszty ponoszone na poziomie NFZ należy traktować jako inwestowanie w zdrowie i jakość życia chorych na SM” – przekonuje w raporcie dr n. med. Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia. W jego opinii, obszar stwardnienia rozsianego, dzięki wdrożeniu odpowiednich zmian, wielosektorowej współpracy może stać się wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zarządzanie chorobą. Dr Gierczyński podkreśla jednocześnie, że „mimo ogromnego postępu w objęciu pacjentów z SM terapiami modyfikującymi przebieg choroby Polska z ok. 25-proc. dostępem do tego leczenia nadal pozostaje w tyle za wieloma krajami UE (m.in. Czechami, Grecją, czy Węgrami)”.

Maleje absencja chorobowa z powodu SM

W raporcie omówione również zostały kwestie związane z aktywnością zawodową i absencją chorobową z powodu SM. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Selmaja z 2017 r. aż 59 proc. chorych na SM jest aktywnych zawodowo. Natomiast dr Gierczyński, opierając się na danych ZUS, wskazuje na spadek liczby dni absencji chorobowej w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. z ok. 258 tys. do niecałych 250 tys. dni i przewiduje że tendencja ta utrzyma się również w kolejnych latach.

ZUS stworzy nowy program rehabilitacji

Jak informuje Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, każdego roku ok. 400 osób z rozpoznaniem SM korzysta z rehabilitacji leczniczej ZUS w ramach prewencji rentowej. W 2017 r. po ukończeniu rehabilitacji ponad 62 proc. chorych było zdolnych do pracy.
ZUS przygotowuje program pilotażowy rehabilitacji dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Jak można przeczytać w raporcie, zakończenie prace nad tym programem planowane jest na koniec czerwca 2018 r.

SM jako wyzwanie dla pracodawcy

Ostatnia część raportu „Dostęp do leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych” poświęcona jest wyzwaniom i zadaniom, jakie stoją przed pracodawcami.

W opinii Piotra Kwietnia reprezentującego Warsaw Enterprise Institute: „utrata produktywności chorych dotyka bezpośrednio nie tylko pracowników, ale również właściciel firm. Należałoby się zastanowić nad bodźcami ekonomicznymi, które służyłyby pomocy w utrzymaniu zatrudnienia osobom chorym lub pomogłyby im w zmianie stanowiska zatrudnienia lub kwalifikacji”.

Zaproponowane przez Warsaw Enterprise Institute działania to m.in. dodatkowe świadczenia medyczne, wprowadzenie w miarę możliwości elastycznego czasu pracy dla osób chorych przewlekle, poprawa systemu zarządzania absencjami, jak również promocja zdrowego trybu życia w miejscu pracy.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.