Laureaci Supertalentów 2015

opublikowano: 18-06-2015, 19:19

Oto lista 10 laureatów konkursu "Supertalenty 2015" dla wybitnych młodych lekarzy. Pierwsze miejsce zajął prof. Bartosz Karaszewski, neurolog z Gdańska.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. Bartosz Karaszewski

Więcej na temat zwycięzcy konkursu "Supertalenty 2015" >>>

 

2. Dr hab. Marek Koziński

Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. L. Rydygiera na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, kierownik.

Znakomicie łączy rolę naukowca, lekarza klinicysty i nauczyciela akademickiego. W wieku 36 lat jest 2 lata po habilitacji, posiada wybitny dorobek naukowy oraz 2 specjalizacje (choroby wewnętrzne i kardiologia), jest doświadczonym kardiologiem interwencyjnym, kieruje własną jednostką akademicką, opracował program i zorganizował nauczenie nowego przedmiotu na kierunku lekarskim dla studentów polsko- i anglojęzycznych (Podstawy medycyny klinicznej). Od 2 lat stara się rozwijać nowe anglojęzyczne uczelniane czasopismo naukowe (Folia Medica Copernicana), w którym pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Czasopismo publikuje w języku angielskim artykuły z zakresu medycyny i biologii medycznej oraz współpracuje z licznymi międzynarodowymi autorytetami naukowymi. Współpracuje z ośrodkami kardiologicznymi w Wiedniu, w Pavii i w Rzymie, z Centrum Badań nad Zakrzepicą w Baltimore i Narodowym Uniwersytetetem Gyeongsang w Jinju. Jego zainteresowania naukowe to: rola płytek krwi i osoczowych czynników krzepnięcia w patogenezie zakrzepowych powikłań choroby wieńcowej i przezskórnych interwencji wieńcowych.

„Nowatorski charakter prowadzonych badań oraz doskonały warsztat naukowy (badania kliniczne, eksperymentalne oraz metaanalizy) stwarzają realne nadzieje, że dr Marek Koziński zostanie wkrótce jednym z liderów polskiej, a prawdopodobnie także europejskiej, kardiologii” – uważa prof. dr hab. Jacek Kubica, Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK.3. Dr hab. n. med. Paweł Szychta

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, adiunkt. 

Zajmuje się leczeniem pacjentów z zakresu chirurgii plastycznej i chirurgii onkologicznej piersi wdrażając nowoczesne metody terapii do codziennej praktyki lekarskiej. W swojej pracy tworzy algorytmy postępowania diagnostycznego i chirurgicznego dla korekcji wrodzonych i ponowotworowych deformacji wybranych części ciała istotnych z punktu widzenia estetyki, takich jak twarz, czy piersi. Umiejętność samodzielnego tworzenia programów komputerowych łączy umożliwiła mu na utworzenie użytecznych narzędzi do planowania i przeprowadzania prac badawczych. Jest autorem 3 programów komputerowych w języku programowania Delphi do zastosowania w medycynie. Utworzony przez niego wynalazek, własnej konstrukcji skaner 3D, jest chroniony na podstawie wniosków patentowych opublikowanych w Biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

„Opisane przez niego nowe metody diagnostyki i technik chirurgicznych są stosowane w niektórych ośrodkach w Wielkiej Brytanii i w Polsce” – podkreśla dr hab. n. med., prof. nadzw., Marek Zdrożny Kierownik Kliniki, w której pracuje dr Szychta.

Dr Szychta przeprowadził również badania z zakresu chirurgii nosa, określając zastosowanie autorskiej metody analizy antropometrycznej przy użyciu obrazowania 3D do planowania przedoperacyjnego korekcji nosa i leczenia bólu po zabiegu. Zajmuje się także badaniami dotyczącymi chirurgii małżowin usznych, leczeniem laserem zmian wrodzonych barwnikowych twarzy i szyi, opracowaniem podstaw biologicznych fototerapii laserowej, oceną odległych wyników leczenia propranololem dzieci z naczyniakami, oceną wyników leczenia operacyjnego dzieci z rozszczepem wargi przy użyciu skanera 3D, badaniami guzów złośliwych powiek.4. Dr hab. n. med. prof. PUM, Miłosz Parczewski

Klinika Chorób Zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik.

„Jest aktualnie najmłodszym profesorem uniwersyteckim w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz najmłodszym kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych w Polsce, specjalistą w zakresie chorób zakaźnych, aktywnie pracującym lekarzem oraz konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób zakaźnych dla województwa lubuskiego” – wymienia dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen, koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPWSZ w Szczecinie. Zaangażowany w walkę z HIV/AIDS. Ma istotny wkład w poznanie epidemiologii molekularnej zakażenia HIV, bada mechanizmy genetyczne związane przeżyciem pacjentów w trakcie terapii anty-HIV oraz opornością na leki antyretrowirusowe. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz członkiem w międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in. European AIDS Clinical Society, European Society for Antiviral Research. Poza odznaczeniami naukowymi został uhonorowany Czerwoną Wstążeczką - wyróżnieniem przyznawanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS dla osób które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy życia osób żyjących z HIV/AIDS.

W najbliższych latach prof. Parczewski zamierza rozwijać współpracę międzynarodową w zakresie transmisji wariantów lekoopornych HIV oraz prowadzić badania nad opornością HCV. Będzie także rozwijał działalność w zakresie chorób tropikalnych. Ma szansę stać się jedną z kluczowych osób w dziedzinie chorób zakaźnych w Polsce, opiniujących programy lekowe w chorobach zakaźnych oraz program opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.5.  Dr med., Agnieszka Mastalerz-Migas

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik.

Od wielu lat jest zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej i Była wieloletnim współpracownikiem śp. Prof. Andrzeja Steciwko, obecnie kieruje Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu. Od 2 lat jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, odpowiedzialnym za szkolenia i współpracę z innymi towarzystwami.

„W swoim życiu zawodowym współorganizowała kilkadziesiąt zjazdów, konferencji i kongresów, m.in Top Medical Trends, organizowanych corocznie w Poznaniu oraz dwóch ogólnopolskich cykli szkoleniowych dla lekarzy rodzinnych i POZ: <> (wraz z prof. Jackiem Imielą) oraz <> (wraz z prof. Adamem Windakiem)” – wymienia dr Dagmara Pokorna-Kałwak, adiunkt w Zakładzie kierowanym przez dr Mastalerz Migas.

Jest współredaktorem najnowszego podręcznika „Medycyna rodzinna”, wydanego w roku 2015. Jest członkiem zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powołanego przez Ministra Zdrowia, uczestniczy też w pracach parlamentarnego zespołu ds. POZ. Za wkład w rozwój medycyny rodzinnej w Polsce otrzymała statuetkę Hipokratesa – najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim tematyką szczepień przeciwko grypie, zakażeń układu oddechowego oraz stresu oksydacyjnego w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Pracuje również aktywnie zawodowo jako lekarz rodzinny i podkreśla, że ta działalność jest dla niej najważniejsza. Jest współwłaścicielem i prezesem zarządu Centrum Medycznego AD-MED sp. z o.o. (przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej).6. Dr n. med. Filip Marcin Szymański

Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Związany w I Kliniką Kardiologii WUM w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Jest autorem kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz autorem lub redaktorem 3 podręczników i monografii. Ich tematyka dotyczyła oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zwłaszcza w kontekście użyteczności nowoczesnych biomarkerów oraz nieklasycznych czynników ryzyka, a także była podstawą do opisania i wprowadzenia do praktyki lekarskiej nowej jednostki chorobowej - zespołu OSAFED. Bada związki przyczynowo-skutkowe: migotania przedsionków, obturacyjnego bezdechu sennego oraz zaburzeń erekcji – nowych, nieklasycznych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.  Jest kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Dr n. med. Filip Marcin Szymański jest jednym z najprężniej rozwijających się młodych naukowców zajmujących się prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego działających w ostatnich latach w Polsce” – uważa prof. Krzysztof Filipiak, prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM.

Jest pomysłodawcą, kierownikiem oraz głównym wykonawcą badania RACER, programu objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Badanie na celu ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego polskich kierowców zawodowych oraz opracowanie programu prewencji kardiologicznej adresowanego do tej grupy zawodowej i mającego na celu obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia w tej grupie pacjentów.7. Dr Michał Grąt, lekarz rezydent (chirurgia ogólna)

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

To jeden z najbardziej wyróżniających się młodych absolwentów warszawskiej Uczelni. Jeszcze będąc studentem otrzymał 2-krotnie Stypendium Ministra Zdrowia za wyniki w nauce. Studia lekarskie ukończył w 2012 r. a niespełna rok od ukończenia studiów uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Od maja 2012 r. jest laureatem projektu badawczego „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Talent Michała Grąta jest doceniany także przez różne gremia i kolegia przyznające nagrody i wyróżnienia: za swoją pracę naukową był wyróżniony 13 nagrodami i wyróżnieniami na międzynarodowych konferencjach dla młodych naukowców, a ponadto Nagrodą Polskiej Akademii Nauk: „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” (2011 r.), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2012 r.). Jest członkiem w międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in.: International Hepato-Pancreato-Biliary Association, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. „ Dr Grąt pracuje także ze studentami w ramach nauczania chirurgii w naszej klinice, był opiekunem obozu naukowego w Starogardzie Gdańskim dla studentów ze studenckiego koła naukowego, bierze aktywny udział w organizacji konferencji naukowych i warsztatów szycia chirurgicznego dla studentów” – podkreśla  prof. Marek Krawczyk, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Oprócz pracy klinicznej dr Michał Grąt zaangażował się także w prace w uczelnianym Laboratorium Środowiskowym Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

8. Jan Borysowski

Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był promotorem i głównym redaktorem pierwszej książki poświęconej terapii fagowej wydanej przez znaną międzynarodową oficynę wydawniczą Caister Academic Publications. „Paradoksalnie Jan Borysowski dopiero teraz kończy swój doktorat, mimo, że de facto dysponuje dorobkiem tożsamym z habilitacją (vide indeks Hirscha i cytowania). Jest to spowodowane jego pracą w całym sensie pro publico bono (działalność propagatorska terapii fagowej, w tym przygotowaniem bardzo wartościowych prac poglądowych opublikowanych przez poważne periodyki międzynarodowe dydaktyka), zaś dopiero na odległym miejscu stawianiem własnych potrzeb, w tym formalnego awansu naukowego. Ta działalność, jakże nietypowa w obecnej dobie „robienia” doktoratów i habiltacji, zasługuje na uznanie i poparcie” - uważa prof.dr hab.med. A.Górski, Wiceprezes PAN. Swą postawą „zaraża” zainteresowaniem pracą badawczą absolwentów studiów medycznych - co obecnie staje się coraz rzadsze i jest groźnym zjawiskiem dla rozwoju nauk medycznych. Jego działalność w istotnym stopniu przyczyniła się do rozwoju terapii fagowej lekoopornych zakażeń bakteryjnych, a zwłaszcza do propagowania osiągnięć polskiej nauki i medycyny w tym zakresie na arenie międzynarodowej.


9. Dr hab Maciej Słodki

Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, asystent.

Specjalista ginekolog położnik, działa na dwóch polach łódzkim i płockim. W Łodzi jest asystentem w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, w 2013 roku obronił na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pracę habilitacyjną z tematyki wrodzonych wad serca u płodów. „W gronie moich habilitantów, doktorantów i współpracowników wyjątkowy talent: położnik, który opanował tajniki kardiologii prenatalnej w większości słabo czytelne zarówno dla kardiologów dziecięcych, neonatologów jak i położników” – uważa prof. Respondek-Liberska kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICMZP. Swój dalszy rozwój naukowy wiąże ściśle z Łodzią, w roku 2014 nawiązał współpracę w Uniwersytetem Medycznym w Giessen, z którym aktualnie prowadzi badania oraz opracowuje kolejne granty naukowe. Pełni funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, jest redaktorem prowadzącym w kwartalniku Prenatal Cardiology. Pełni również funkcję sekretarza Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Zawodowo związany również z Płockiem, profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, kieruje w niej Instytutem Nauk o Zdrowiu do którego powstania w znacznym stopniu się przyczynił, do niedawna asystent w oddziale położnictwa i ginekologii Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Prowadzi prywatną praktykę i jako jedyny lekarz w Płocku i jego okolicach świadczy usługi z zakresu badań echokardiograficznych płodu. Był założycielem Mazowieckiej Szkoły Ultrasonografii, jest delegatem i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku.


10. Dr med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, starszy asystent.

Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół badań nad otyłością  Od 2007 r. bierze udział w kursach SCOPE - Specjalist Certyfication of Obesity Proffesional  Education - pod patronatem Międzynarodowego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością umożliwiających uzyskanie europejskiego tytułu specjalisty w leczeniu otyłości. Był autorem i koordynatorem wielu programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania otyłości i zespołowi metabolicznemu. Od 2008 w województwie kujawsko-pomorskim prowadzi cykle wykładów dla lekarzy i farmaceutów z zakresu profilaktyki i leczenia otyłości oraz z zakresu zaburzeń gospodarki lipidowej. Interesuje się problemem zależności pomiędzy dietą, otyłością a występującymi chorobami, czynnikami genetycznymi w patogenezie otyłości, niedożywieniem u pacjentów hospitalizowanych i jego wpływem na przebieg choroby oraz zależnością przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C a zaburzeniami metabolicznymi. Dr Rajewski planuje w najbliższym czasie stworzyć Pracownię Edukacji, Diagnostyki i Leczenia Otyłości. Opracowuje także Program Profilaktyczny zapobiegania nadwadze i otyłości dla przedszkoli, szkół i dorosłych mieszkańców woj. Kujawsko-Pomorskiego. Zamierza opublikować książkę „Otyłość problem interdyscyplinarny”. „Dr Rajewski jest niezwykle kreatywny oraz komunikatywny. Chętnie angażuje się w liczne akcje społeczne, programy profilaktyki oraz w poszerzanie wiedzy nie tylko innych lekarzy, ale także dla samego społeczeństwa. Niezwykle często i chętnie, a przede wszystkim bezinteresownie, poświęca swój prywatny czas pacjentom” – ocenia Agata Łapińska dyrektor Marketingu Rx, Polpharma.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.