Kursy przygotowujące farmaceutów do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie - jest propozycja MZ

KM/RCL
opublikowano: 05-05-2022, 17:26

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Propozycja resortu zdrowia uwzględnia m.in. przygotowanie farmaceutów do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 i grypie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Pod koniec kwietnia wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewniał, że szczepienia w aptekach zostaną przywrócone, a resort pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które mają je przywrócić.
FOT. iStock

Zgodnie z przepisami farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe.

“Zakres problematyki w kursach kwalifikacyjnych przewidziany w projekcie rozporządzenia koresponduje z nowym ujęciem roli i zadań farmaceuty, jako osoby wykonującej medyczny zawód zaufania publicznego” - zaznacza Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu.

Projekt rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych farmaceutów określa:

  • zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;
  • sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;
  • sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
  • wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Proponowany przez resort zdrowia zakres tematyczny kursów uwzględnia już potrzeby związane z budowaniem kwalifikacji w zakresie opieki farmaceutycznej nad pacjentem. Zgodnie z projektem rozporządzenia kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:

  1. przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;
  2. wykonywania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób dorosłych;
  3. wykonywania badań diagnostycznych polegających na pomiarze masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczaniu wskaźnika BMI oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR), o których mowa w pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. poz. 153).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Farmaceuta wykona badania CRP, stężenia glukozy, poziomu cholesterolu. Jest rozporządzenie

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów - jakie wymagania dot. egzaminów znalazły się w projekcie

Kurs kwalifikacyjny będzie się kończył egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Egzamin ustny obejmuje 3 pytania egzaminacyjne. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny pozytywnej za co najmniej 2 pytania egzaminacyjne powoduje uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z egzaminu ustnego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie 3 zadań egzaminacyjnych, których celem jest sprawdzenie praktycznych umiejętności wykonywanych przez farmaceutę w warunkach symulowanych. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny pozytywnej za co najmniej połowę zadań egzaminacyjnych powoduje uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wyniku egzaminu praktycznego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: RCL

ZOBACZ TAKŻE: MZ do farmaceutów: nie wycofujemy się ze szczepień w aptekach. Będą zmiany ustawowe

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.