Który program unijny jest lepszy dla onkologii?

Ewa Stępień, Lublin
opublikowano: 27-06-2007, 00:00

Dyrekcja, pracownicy oraz pacjenci Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL) protestują przeciw odcięciu ośrodka od unijnych pieniędzy. Apelują do premiera o ponowne wpisanie regionalnych centrów onkologicznych na listę beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.2 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
COZL zostało skreślone z listy, ponieważ jego organem założycielskim jest samorząd województwa. Dopuszczono jedynie szpitale założone przez uczelnie medyczne i ministrów. A tymczasem środki z programu 13.2 są jedynym źródłem umożliwiającym rozbudowę i modernizację COZL w celu dostosowania go do norm Unii Europejskiej, a także dalszą rozbudowę o 11-kondygnacyjny pawilon dydaktyczno-diagnostyczno-naukowy, pawilon łóżkowy, bunkry na aparaturę do radioterapii oraz garaż podziemny.
"COZL ma charakter ponadregionalny. Realizuje m.in. wysokospecjalistyczne procedury medyczne. W naszym ośrodku napromieniane są dzieci z całej Polski przed przeszczepem szpiku "total body irradiation", prowadzimy też stereotaktyczne napromienianie guzów mózgu u pacjentów dorosłych z całego kraju - mówi dr Elżbieta Starosławska, dyrektor COZL. - Naczelnym zabójcą ludzkości są choroby nowotworowe i priorytetem jest ich leczenie. Celowe więc wydaje się doposażenie sieci ośrodków i podtrzymanie wypracowanej i sprawdzonej już koncepcji. Centra onkologiczne o znaczeniu ponadregionalnym powinny znaleźć się na liście beneficjentów działania 13.2.

Zakres programów UE

Anna Gręziak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia twierdzi, że regionalne ośrodki onkologii zostały umieszczone na opracowanej przez jej resort liście beneficjentów, ale Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zaakceptowało tej decyzji. Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wyjaśnia, że regionalne centra onkologiczne mają możliwość wsparcia tylko w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. "Duże poparcie władz regionalnych dla projektu rozbudowy COZL zapewne skłoni zarząd województwa lubelskiego do wpisania ośrodka na listę projektów RPO. Ustalono linię demarkacyjną, z której wynika, że w ramach RPO wspierana będzie infrastruktura o znaczeniu lokalnym i regionalnym, natomiast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera infrastrukturę ratownictwa medycznego oraz jednostki o zasięgu ponadregionalnym prowadzone przez uczelnie medyczne i ministrów" - tłumaczy J. Mikuła.
Janusz Mikuła dodaje, że w ramach programu Infrastruktura i Środowisko zaplanowano na ponadregionalne oddziały szpitalne 150 mln euro. "Gdyby włączono wsparcie dla regionalnych centrów onkologicznych, prawdopodobnie skonsumowałyby one środki w całości - przewiduje J. Mikuła. - Relatywnie niska alokacja środków UE na ochronę zdrowia wynika z celów polityki strukturalnej UE, która większy nacisk kładzie na kwestie gospodarcze i środowiskowe niż społeczne. Infrastruktura społeczna jest rozwijana z krajowych środków przy niewielkim wkładzie unijnym".

Za mało pieniędzy

Tymczasem Andrzej Olborski, wicemarszałek ds. służby zdrowia woj. lubelskiego tłumaczy, że COZL dostanie pieniądze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale nie w takiej wysokości jak ośrodek potrzebuje. "Rozbudowa COZL to potężna inwestycja - podkreśla A. Olborski. - Dlatego chcieliśmy, aby jako instytucja ponadregionalna dostała pieniądze z Centralnego Programu Operacyjnego. Pieniądze z RPO zostałyby na mniejsze, lokalne projekty".
Dyrekcja COZL poprosiła o pomoc społeczeństwo Lubelszczyzny. Księża zebrali w kościołach 17 tys. podpisów poparcia. W sprawę zaangażował się wojewoda oraz marszałek. "Poruszyłem problem na Konwencie Marszałków Województw, który przyjął uchwałę popierającą. Idziemy falą ostro" - mówi A. Olborski.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Stępień, Lublin

× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.