Kredyty na studia medyczne: szczegóły z rozporządzenia MZ

DK/RCL
opublikowano: 29-11-2021, 14:43

W biuletynie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w zależności od indywidualnej sytuacji w jakiej znalazł się kredytobiorca.
FOT. Pixabay

Projekt wykonuje upoważnienie z ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o niektórych innych ustaw.

Dla kogo kredyty medyczne i od kiedy?

W projekcie rozporządzenia założono, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci (odbywający płatne studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim) w dwóch terminach w danym roku - tj. w okresie w okresie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów, co skorelowane jest z terminem określonym w ustawie, z którego wynika, że kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez banki na rachunek uczelni nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Odstępstwo od ww. reguły stanowi paragraf 12 projektu rozporządzenia, z którego wynika, że wniosek o kredyt na studia medyczne (obejmujący okres od pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022) będą mogli złożyć studenci w terminie 30 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie. Studenci będą mogli składać wnioski o udzielenie kredytu na studia medyczne albo w postaci papierowej albo elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.

W treści projektu rozporządzenia przewidziano, że umowa kredytu na studia medyczne będzie zawierana przez studenta z bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu na studia medyczne. Wypłata pierwszej transzy dokonywana będzie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Spłata i umorzenie kredytu

Spłata kredytu na studia medyczne dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem spłaty tego kredytu, na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne. Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w zależności od indywidualnej sytuacji w jakiej znalazł się kredytobiorca po ustaleniu okoliczności stanowiących podstawę wniosku o umorzenie tego kredytu. Z treści wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne wynika, że kredytobiorca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyn ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne poprzez dokonanie wyboru spośród katalogu przesłanek stanowiących podstawę do ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne, co niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków. Dodatkowo do wniosku o umorzenie kredytu na studia wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę złożenia wniosku o umorzenie tego kredytu, w tym harmonogram spłaty tego kredytu.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Uczelnie zawodowe będą kształciły lekarzy. Posłowie zdecydowali

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.