Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce: nowe ograniczenia, nakazy i zakazy

MJM
opublikowano: 01-04-2020, 11:37

Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Został on już skierowany do podpisu premiera.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: nowe ograniczenia, nakazy i zakazy. Jest projekt rozporządzenia
iStock

Rozporządzenie wprowadza nakazy, zakazy i ograniczenia, dotyczące:

 • przemieszczanie się,
 • odbywania kwarantanny,
 • przekraczania granicy
 • wywozu lub zbywania za granicę określonych produktów medycznych,
 • funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • działania placówek handlowych oraz handlu detalicznego w weekendy w obiektach sprzedających artykuły budowlane,
 • prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach tzw. prewencji rentowej
 •  organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
 • udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi
 • korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
 • określonego sposobu przemieszczania się

Pandemia COVID-19 w Polsce: ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz tzw. rozszerzona formuła kwarantanny

Rozporządzenie zakłada nałożenie obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej, trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych, a więc w przypadku załóg statków i statków powietrznych oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego.

Od 1 kwietnia zakazane jest także przemieszczanie się osób, z wyjątkiem m.in.

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych,
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia, m.in. w formie wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: ograniczenia lub zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów

Rozporządzenie przewiduje, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. W przypadku gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, przedsiębiorcy mają obowiązek - nie później niż na 36 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia – powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: ograniczenia dot. instytucji lub zakładów pracy, działalności przedsiębiorców 

Kolejny rozdział rozporządzenia dotyczy ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych.

Ograniczenie dotyczy działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, a także sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności m.in.:

 • związanej fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
 • salonów tatuażu i piercingu,
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się ograniczenie handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych, innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych oraz paliw.

Ograniczenie dotyczy też prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
 • medycznych,
 • bankowych,
 • pocztowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Rozporządzenie wprowadza zakaz handlu detalicznego w soboty i niedziele w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) będą zobowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz - z wyłączeniem zarządzających targowiskami (straganami) - dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Rozporządzenie wprowadza także zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych - z wyjątkiem ratujących życie, pilnych, wymaganych przez stan zdrowia - w ramach prewencji rentowej oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Rozporządzenie przewiduje zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności Przewidziano wyłączenie dla spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Ponadto w okresie od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadków, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Rozporządzenie przewiduje nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi polegający w szczególności na nakazie udostępnienia, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów.

Koronawirus SARS-CoV-2 Polsce: nakaz określonego sposobu przemieszczania się

W rozporządzeniu wprowadzono także nakaz przemieszczenia się pieszo w ten sposób, że jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

 • dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Ponadto przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Z kolei w środkach publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Zdecydowano także o zakazie korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie.

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza też czasowy zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności:

 • parków,
 • zieleńców,
 • promenad,
 • bulwarów,
 • ogrodów botanicznych,
 • zoologicznych,
 • jordanowskich i zabytkowych,
 • plaż,
 • lasów,
 • parków narodowych,
 • rezerwatów przyrody. 

Zgodnie z rozporządzeniem, ograniczenie nie dotyczy: wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej; działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego oraz wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kolejna zmiana w rozporządzeniu dot. hospitalizacji chorych na COVID-19

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.