Kontrakt zmienia zasady odpowiedzialności za szkodę

opublikowano: 14-10-2019, 18:40

Jestem lekarzem, wykonuję swój zawód w szpitalu na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt). Pacjent zarzuca mi błąd w postępowaniu. Nie zgadzam się z tym, ale pacjent złożył zawiadomienie do izby lekarskiej i pozew do sądu cywilnego przeciwko mnie i szpitalowi. Mam w związku z tym następujące pytania. Po pierwsze: czy w sądzie lekarskim warto jest walczyć o swoje, czy lepiej przyznać się w zamian za karę upomnienia? Nie mam ochoty na „ciąganie” po sądach. Po drugie: czy to prawidłowe, że jestem pozwany razem ze szpitalem, czy mogę się bronić tym, że to szpital powinien odpowiadać finansowo za moje działania?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy przede wszystkim wskazać, że zawiadomienie do izby lekarskiej, a konkretnie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jak wynika z treści pytania, zakończyło się złożeniem wniosku o ukaranie do okręgowego sądu lekarskiego (OSL).

Radca prawny Marcin Andrzejewicz, specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego

Skoro błędu nie było, trzeba walczyć o uniewinnienie

W przedstawionej sytuacji przyznanie się oszczędzi panu nerwów, nakładu pracy i wkładu finansowego, związanego choćby z ustanowieniem obrońcy z wyboru, natomiast jest szczególnie niekorzystne w kontekście drugiego toczącego się postępowania. Co prawda, wyrok OSL nie wiąże sądu orzekającego w sprawie z powództwa pacjenta. Zgodnie bowiem z art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego, jedynie ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednak wyrok OSL ma kluczowe znaczenie w sensie dowodowym. W przeważającej części przypadków pełnomocnik pacjenta będzie argumentował, że „coś jest na rzeczy, bo sami lekarze stwierdzili, że ich kolega po fachu popełnił błąd”.

Skoro nie zgadza się pan z zarzutami, powinien pan walczyć o swoje uniewinnienie w sądzie lekarskim. Jeśli bowiem przytrafi się kolejna sprawa przed sądem lekarskim, będzie pan już traktowany jako karany dyscyplinarnie, co ma znaczenie w kontekście orzekania w zakresie wymierzonej kary.

Pozwanie szpitala i pracownika uzasadnione

Co do drugiego pytania, pozwanie pana solidarnie z podmiotem leczniczym jest zgodne z prawem. Odpowiedzialność lekarza na kontrakcie różni się od odpowiedzialności lekarza-pracownika, czyli zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Do lekarzy na kontrakcie nie stosuje się bowiem przepisu art. 120 Kodeksu pracy, który mówi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. I nie będzie miała zastosowania zasada, że pracownik odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, jeżeli wyrządzi ją z winy umyślnej (122 k.p.).

Lekarz wykonujący zawód w szpitalu na podstawie umowy cywilnoprawnej odpowiada solidarnie ze szpitalem za wyrządzoną szkodę. W większości przypadków pacjenci pozywają tylko szpitale, jednakże nie musi to być regułą. Stąd też nic nie da podnoszenie przed sądem cywilnym, że to wyłącznie szpital powinien ponosić odpowiedzialność.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Zobowiązanie solidarne

Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego, solidarność dłużników oznacza, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (pacjent) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. Nie jest to więc odpowiedzialność „po połowie”, tylko każdy z podmiotów odpowiada za szkodę w całości.

Zobowiązanie jest solidarne, gdy to wynika z czynności prawnej (umowy) lub z ustawy. Ten reżim odpowiedzialności przewiduje art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. Udzielający zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych ponosi odpowiedzialność solidarną z przyjmującym zamówienie lekarzem. Warto więc zaangażować się w proces odszkodowawczy, podnosząc argumenty na swoją korzyść. Po jego ewentualnym negatywnym zakończeniu podmiot leczniczy, w przypadku zaspokojenia roszczenia pacjenta, będzie mógł zażądać zwrotu spełnionego świadczenia od współdłużnika (lekarza). Sąd w takim procesie będzie badał na wniosek szpitala stopień zawinienia i stosunek, w jakim za zdarzenie odpowiada lekarz, a w jakim placówka medyczna.

Zawiadomienie ubezpieczyciela

Warto w tym miejscu zauważyć, by w przypadku pozwu pamiętać o skorzystaniu z pomocy ubezpieczyciela. Jest to w dobrze pojętym interesie lekarza, aby o tym, iż toczy się postępowanie, zawiadomić zakład, który udzielił mu polisy. Tak samo zapewne zrobi szpital, żeby nie narazić się później na zarzut nieprawidłowego prowadzenia postępowania, a w konsekwencji na decyzję o odmowie „refundacji” kosztów po ewentualnym przegraniu procesu.

Oczywiście w wyłącznej gestii ubezpieczyciela będzie, czy zgłosi się on do sprawy w charakterze tak zwanego interwenienta ubocznego. Jednak obowiązkowo należy powiadomić ubezpieczyciela o pozwie.

O autorze
Radca prawny Marcin Andrzejewicz specjalizuje się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego. W swojej praktyce skupia się przede wszystkim na reprezentacji stron w procesach karnych, cywilnych i dyscyplinarnych. Prezentowany cykl publikacji jest więc oparty na doświadczeniach zdobywanych na salach sądów powszechnych i lekarskich.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marcin Andrzejewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.