Konieczne są zmiany w powoływaniu i działaniu Breast Cancer Unit

Oprac. Monika Majewska
opublikowano: 26-05-2021, 13:40

Ministerstwo Zdrowia modyfikuje model Breast Cancer Unit (BCU). Jednym z najważniejszych postulatów klinicystów i organizacji pacjenckich jest zmiana terminów realizacji poszczególnych procedur.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Program kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) Ministerstwo Zdrowia i NFZ realizują od 2019 r. W założeniu ma on zapewnić chorym na raka piersi kompletną diagnostykę, indywidualny proces leczenia, rehabilitację oraz monitorowanie skuteczności terapii po jej zakończeniu.

„Celem działania BCU jest przeprowadzenie całego procesu leczenia w jednym miejscu i zgodnie z najnowszymi standardami wiedzy. Specjalizacja takiego ośrodka oraz efekt synergii pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów jest gwarancją zdecydowanie lepszych wyników leczenia dla pacjentek” — zaznaczył dr n. med. Janusz Wasiewicz, ordynator Oddziału Chirurgii Piersi w Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierownik Breast Cancer Unit.

Ministerstwo Zdrowia modyfikuje model Breast Cancer Unit (BCU).
iStock

Nierealistyczne terminy wykonania świadczeń

W Polsce jest 11 ośrodków, które podpisały kontrakt na realizację świadczeń w ramach sieci Breast Cancer Unit. Zdaniem ekspertów, ich liczba jest zbyt mała, co wynika m.in. ze zbyt wysokich i trudnych do realizacji kryteriów narzuconych na świadczeniodawców.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia modyfikuje model Breast Cancer Unit. Jednym z najważniejszych postulatów klinicystów i organizacji pacjenckich jest zmiana terminów realizacji poszczególnych procedur. Obowiązujący teraz w umowie KON-Pierś termin 5 dni od zgłoszenia do odbycia porady lekarskiej jest nierealistyczny w dużym ośrodku onkologicznym. Według specjalistów, terminy realizacji procedur powinny być dla wszystkich jednolite, tak jak dla karty DiLO.

„Problemem są „wyśrubowane” terminy realizacji poszczególnych procedur, np. umówienie pierwszej wizyty pacjentki od momentu zgłoszenia się do Breast Cancer Unit w ciągu 5 dni kalendarzowych. Analizy pokazują, że u 90 proc. pacjentek pierwszorazowych po przeprowadzonej diagnostyce nie stwierdza się nowotworu piersi. Niedotrzymanie terminu 5 dni w poradni może skutkować karą na wszystkie etapy dalszej diagnostyki, włącznie z leczeniem, dla których terminy zostały zachowane” — wyjaśniła Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Narzucone kary zniechęcają do prowadzenia BCU

„Kluczowe na tym etapie tworzenia nowego modelu jest wprowadzenie takich poprawek, które usprawnią jego funkcjonowanie. Nieakceptowalnym ryzykiem dla ośrodków onkologicznych mogą być nakładane kary finansowe, które nie grożą świadczeniodawcom, którzy realizują te same świadczenia w ramach standardowej umowy DiLO. Jeśli projekt nie będzie w założeniach bezpieczny i możliwy do realizacji, nie będzie chętnych świadczeniodawców do jego realizacji” — podkreślił prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Z kolei Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, stwierdziła, że teraz, gdy funkcjonują BCU, ważne jest, aby wdrożyć zmiany, które przełożą się na efektywność leczenia. „Jestem zwolenniczką tego, aby profilaktyka nie odbywała się w centrach onkologii, a do ośrodków onkologicznych przychodziła już pacjentka zdiagnozowana” — powiedziała Krystyna Wechmann.

Nowoczesne leczenie uwzględnia potrzeby chorych onkologicznie

Dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UM, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej dla woj. wielkopolskiego, skoncentrowała się na kompleksowej opiece nad kobietą z rakiem piersi w trakcie i po leczeniu. „Wśród kluczowych aspektów przygotowania do leczenia systemowego należy zapewnić dobrą jakość wyniku patomorfologicznego, konsultację genetyczną oraz opiekę psychologiczną” — wskazała dr hab. Maria Litwiniuk.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Zwróciła także uwagę, aby w procesie leczenia były uwzględnianie potrzeby młodych chorych. „Są wśród nich: zachowanie płodności, leczenie kobiet w ciąży, godzenie różnych ról społecznych w trakcie leczenia oraz szybki powrót do pracy. Niezwykle ważna jest również możliwość uzyskania przez pacjentkę porady psychologicznej oraz porady pielęgniarki onkologicznej. Powinniśmy skupiać się też na powikłaniach po leczeniu raka piersi, np. kontroli gęstości kości” — powiedziała onkolog kliniczna.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak chronić płodność pacjentów chorych na raka

Rola koordynatorów w terapii pacjentów onkologicznych

Mgr Katarzyna Paczkowska, kierownik Sekcji Koordynacji Pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, wyjaśniła, jak ważną rolę procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta onkologicznego odgrywają koordynatorzy. „Mogę śmiało powiedzieć, że my, koordynatorzy, jesteśmy przewodnikami pacjenta w całym procesie diagnostycznym. WCO utworzyło rejestrację dla pacjentek z rakiem piersi, dzięki czemu kobieta zgłaszająca się do rejestracji, już wie, gdzie ma się kierować. Pielęgniarka, która jest obecna przy rejestracji, przeprowadza z pacjentką wywiad, a następnie nadzoruje całą wizytę” — wyjaśniła mgr Paczkowska.

Każdy z koordynatorów ma wgląd do historii pacjenta, pilotuje wszystkie badania oraz monitoruje ich terminy. Jeśli jest on odległy, stara się go zmieniać. „A po ustaleniu planu leczenia jako koordynatorzy kontaktujemy się z pacjentami i przekazujemy informacje na temat daty i godziny wizyty oraz nazwiska lekarzy, którzy będą ich leczyć. Chcemy, aby pacjenci czuli się zaopiekowani” — podkreśliła mgr Katarzyna Paczkowska.

Nowe otwarcie Breast Cancer Unit - w II kwartale konsultacje publiczne

„Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt zmodyfikowanego modelu Breast Cancer Unit zostanie w kwietniu przekazany do konsultacji wewnętrznych, natomiast w II kwartale rozpoczną się konsultacje publiczne. Chcemy zaproponować nowe otwarcie BCU, które umożliwi świadczeniodawcom zakontraktowanie świadczeń” — podkreślił Bartosz Trzmiel, naczelnik Wydziału Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Dodał również, że ważny jest wdrażany przez resort projekt jednorodnych grup patomorfologicznych (JGPato), który ma wpłynąć na podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej.

Na podstawie konferencji „Program kompleksowej opieki nad kobietami z rakiem piersi w Wielkopolsce”, zorganizowanej w marcu przez Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Zakres opieki w programie KON-Pierś

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) jest regulowana odrębnymi umowami z poszczególnymi placówkami medycznymi. Model obejmuje:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • leczenie: chirurgiczne, radioterapią, brachyterapią, leczenie systemowe oraz chirurgię rekonstrukcyjną i plastyczną, w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • rehabilitację pooperacyjną, późny okres pooperacyjny i rehabilitację wtórną, wyodrębnioną w zakresie rehabilitacji leczniczej;
  • monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa (toksyczności) leczenia zdefiniowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.