Koniec podyplomowego stażu lekarskiego. "Jest całkowicie zbędny"

opublikowano: 26-10-2021, 16:46

Rektorzy akademickich uczelni medycznych podjęli uchwałę o zniesieniu obowiązkowego, rocznego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ich ocenie jest on całkowicie zbędny - powiedział rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), prof. Marcin Gruchała.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Od lewej: prof. Marcin Gruchała, minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister Piotr Bromber
MZ/Twitter

26 października odbyła się konferencja rektorów akademickich uczelni medycznych, podczas której przedstawiono zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

- Rozmawialiśmy z rektorami uczelni medycznych na temat jakości kształcenia. Wkrótce przedstawimy stosowne rozwiązania legislacyjne, które pozwolą zwiększyć liczbę dostępnych lekarzy w systemie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Tym rozwiązaniem ma być zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Koniec podyplomowego stażu lekarskiego

Prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), a także rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), zwrócił uwagę, że “kształcenie lekarzy, których w sposób szczególny brakuje w systemie, to proces długotrwały”.

Obecnie lekarze otrzymują prawo wykonywania zawodu po 6 latach studiów i zaliczeniu stażu podyplomowego, który trwa 13 miesięcy (w przypadku lekarzy dentystów staż trwa 12 miesięcy). Następnie medyk odbywa 5 lub 6 lat kształcenia specjalizacyjnego.

- W momencie, kiedy ci specjaliści są tak potrzebni w naszym systemie, jako Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, podjęliśmy uchwałę, zwracając się do Ministerstwa Zdrowia, o zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów, co w sposób automatyczny skraca bardzo długi cykl kształcenia lekarzy specjalistów o rok - poinformował prof. Marcin Gruchała.

Jak wyjaśnił prof. Gruchała, w opinii KRAUM zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest w pełni uzasadnione wysokim poziomem kształcenia na tych kierunkach, potwierdzonym przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz liczne akredytacje międzynarodowe.

- Absolwenci kierunków lekarskich są kształceni na wszystkich uczelniach w kraju zgodnie z obowiązującym i ustalonym przez MZ i MEiN standardem kształcenia i wymogami określonymi w dyrektywie unijnej. Uzyskane wiedza i umiejętności zostają potwierdzone w toku studiów oraz odpowiednimi państwowymi lekarskimi egzaminami końcowymi - zaznaczył prof. Gruchała, przytaczając argumentację KRAUM.

Dodał, że absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów.

- W ciągu całego roku studenci odbywają zajęcia praktyczne przy łóżku pacjenta, w warunkach ambulatoryjnych i w nowoczesnych centrach symulacji medycznej. Ostatni praktyczny rok studiów sprzyja także możliwości świadomego podjęcia decyzji przez przyszłego absolwenta co do kierunku przyszłej specjalizacji - powiedział przewodniczący KRAUM.

Dyplom lekarza powinien w pełni upoważniać do wykonywania zawodu lekarza

Prof. Gruchała podkreślił, że w opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych dyplom lekarza powinien w pełni upoważniać do wykonywania zawodu lekarza.

- Odkładanie o ponad rok możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności może być czynnikiem demotywującym. Roczny staż podyplomowy niepotrzebnie wydłuża okres do rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji. Kursy obowiązujące w czasie stażu można zrealizować w ramach szkolenia specjalizacyjnego - uzasadnił.

Prof. Marcin Gruchała zwrócił uwagę, że obecnie większość krajów europejskich odeszła od obowiązkowego stażu podyplomowego, uznając dyplom lekarski jako w pełni wystarczający do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

- Skrócenie cyklu kształcenie specjalisty o rok w obliczu znacznego niedoboru kard medycznych w Polsce ma także szczególne znaczenie społeczne. Sugerujemy, aby oszczędzone środki przeznaczyć na zwiększenie liczby kształconych lekarzy w Polsce oraz poprawę jakości kształcenia w uczelniach medycznych - powiedział prof. Gruchała.

- W ocenie KRAUM staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów jest całkowicie zbędny - podsumował prof. Gruchała.

- Wychodząc naprzeciw uchwale Konferencji Rektorów o zniesieniu stażu dla lekarzy i dla lekarzy dentystów, zostanie podjęta inicjatywa legislacyjna, która pozwoli jak najszybciej wprowadzić zapisy likwidujące staż podyplomowy - powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów został już zniesiony w 2011 r.

Przypomnijmy, że staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów został już zniesiony w 2011 r., a w 2016 r. ponownie przywrócony. Minister zdrowia pytany o przyczynę ponownego zniesienia stażu odpowiedział:

- W ciągu ostatnich 5 lat zmieniło się bardzo dużo. Uczelnie dokonały ogromnego postępu jakościowego. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są centra symulacji medycznych. To są nowoczesne ośrodki, które pozwalają “poczuć” medycynę nie tylko z perspektywy sali wykładowej, ale z perspektywy nowoczesnych urządzeń i symulowania warunków, które mają miejsce np. w szpitalu - wyjaśnił Adam Niedzielski.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kredyt na studia medyczne z obowiązkiem odpracowania ma zatrzymać kadry w Polsce [SZCZEGÓŁY]

Niedzielski: niech nowy rok akademicki będzie walką o przywrócenie autorytetu wiedzy

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.