Kongres EAN: nowe metody oceny wyników leczenia

Lek. Magdalena Mroczek
opublikowano: 31-07-2017, 08:20

Na czerwcowym Kongresie Europejskiej Akademii Neurologii w Amsterdamie zjawiło się ponad 6 tysięcy neurologów. Specjaliści debatowali nad wiarygodną oceną wyników leczenia i potrzebą opracowania odpowiednich skal i markerów

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ocena wyników badań w neuroonkologii i epileptologii

Prof. Martin Taphoorn z Leiden opisał metody oceny badań klinicznych stosowane w neuroonkologii, przeciwstawiając zalety i wady oceny przeżycia, przeżycia bez progresji choroby i metod obrazowania. Obecnie częściej wykorzystuje się skale oparte na ocenie klinicysty, opiekunów oraz bardziej tradycyjne metody oceny przeżycia. Przedstawiono zastosowanie tych skal do badań nad temozolamidem i bewacizumabem.

Prof. Paul Boon z Ghent zabrał głos w sprawie postępów w epileptologii podkreślając, że tradycyjne podejście do liczenia napadów padaczkowych okazało się wadliwe, a aż do 50% napadów nie było zgłaszanych. Omówiono alternatywne sposoby uwzględnienia ciężkości napadów padaczkowych, ich negatywnych skutków i jakości życia osób chorych na padaczkę. Pacjenci twierdzą, że szczególnie cenią sobie niezależność, a opiekunowie podkreślają aspekty wpływu nastroju. Priorytetem jest osiągnięcie u pacjentów bezpieczeństwa napadów, co koreluje z jakością życia.

Ocena wyników leczenia w chorobach nerwowo-mięśniowych

Prof. Marianne de Visser z Amsterdamu omówiła różnorodne zaburzenia nerwowo-mięśniowe i konieczność stosowania szerszej skali markerów, stosowanych do uchwycenia zmian specyficznych dla choroby. Jako przykłady przedstawiła chorobę Pompego, chorobę Charcot-Marie-Tooth i SMA. Obecnie jako ocenę wyników leczenia stsosuje się m.in. przeżywalność, pomiary obwodu mięśni nóg i ramion, kwestionariusze i parametry biochemiczne tj. CK w surowicy.  Zademonstrowano też filmy pokazujące efekty leczenia dzieci z SMA1 przy użyciu antysensownych oligonukleotydów.

Stwardnienie rozsiane

Z kolei Prof. Bernard Uitdehaag z Amsterdamu opisał ewolucję oceny wyników leczenia i postępów choroby w stwardnieniu rozsianym. Cały czas stosowana jest opracowana w roku 1983 skala EDSS oraz opracowana w latach 90. skala MSFC, a w ostatnim czasie wprowadzono również skale opierające się na subiektywnej ocenie postępu choroby przez pacjentów. Omówiono też termin NEDA, który odnosi się do braku aktywności choroby, w sensie rzutów, postępu niepełnosprawności oraz, w świetle ostatnich zmian, braku utraty objetości tkanki mózgowej w MRT i braku pogorszenia funkcji poznawczych. 

Ocena wyników leczenia w demencji

Odrębną sesję poświęcono ocenie wyników leczenia w chorobach neurodegeneracyjnych.

Dr Sietske Sikkes (Amsterdam, Holandia) zaprezentował przegląd skal stosowanych do pomiaru czynności w codziennym życiu (IADL) u pacjentów z demencją. Obecnie pacjenci stają w obliczu coraz bardziej złożonego środowiska, często są wykształceni i zobligowani do wykonywania bardzo wymagających zadań (np. za pomocą smartfonów i tabletów lub uczestniczenia w sieciach społecznościowych), dlatego narzędzia oceny IADL muszą być do tego dostosowane. W tym kontekście dr Sikkes przedstawił ciekawy nowy instrument- kwestionariusz Amsterdamski IADL. Dr Fox dyskutował na temat obecnego i potencjalnego wykorzystania biomarkerów w neuroobrazowaniu, koncentrując się głównie na zmianach morfologicznych (takich jak zanik istosy szarej). Atrofia może mieć znaczenie w ocenie progresji choroby, a szybkość tego procesu nie jest związana jedynie ze starzeniem się.

Philip Scheltens  w swoim wystąpieniu przedstawił nowe wnioski z badań PET dotyczących pacjentów z demencją. Obrazowanie molekularne jest jedną z najbardziej obiecujących technik, które mogłyby identyfikować zmiany biologiczne związane z odpowiedzią na leczenie. Wreszcie dr José L. Molinuevo Guix (Barcelona, Hiszpania) przedstawił aktualizację dotyczącą wykorzsytania nowych biomarkerów z płynu mózgowo-rdzeniowego (tj. Neurograniny, YKL-40, TREM2, NFL). Obecnie markery te są nadal wykorzystywane głównie w badaniach naukowych, ale warto zauważyć, że są też przydatne we wspieraniu diagnozy, dostarczaniu informacji prognostycznych, a także w monitorowaniu postępów i wyników leczenia chorych na demencję.

Podkreślano postępy poczynione  w zakresie leczenia chorób neurologicznych, które do niedawna uważano za nieuleczalne. Położono nacisk na konieczność opracowania odpowiednich markerów, które będą służyły do monitorowania postępu w leczeniu. Na kongresie odbyły się też sesje podkreślające rolę kobiet i młodych lekarzy w neurologii. Za ważny punkt uznano ujednolicenie poziomu edukacji w trakcie specjalizacji w poszczególnych krajach i opracowanie wspólnego egzaminu na koniec specjalizacji. 

Kolejny kongres EAN odbedzie się w 2018 roku w Lizbonie.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Lek. Magdalena Mroczek

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.