Covid-19 szansą na zmiany w branży prawniczej

Dla wielu kancelarii rosnąca dostępność rozwiązań Legaltech była do niedawna traktowana z przymrużeniem oka jako gadżet albo nowinka technologiczna bez większego znaczenia dla działalności. Tradycyjne formy kontaktu z klientem, zarządzania kancelarią i procesami były mocno zakorzenione w dotychczasowej strukturze, ale i mentalności. Covid-19, który przewartościował bardzo wiele reguł uważanych za nienaruszalne, w kilka tygodni zburzył te podstawy i sprawił, że tradycyjne prowadzenie biznesu stało się niemożliwe lub wyjątkowo utrudnione.

Dla firm lub startupów Legaltech  to moment, w którym z niszy mogą przebojem wedrzeć się do głównego nurtu.

Sprawdź program cyklu webinarów dla prawników "Legal Experts Excellence" >>

Nie jest oczywiście tak, że z dnia na dzień zamknięte zostaną tradycyjne kancelarie. Raczej transformacja cyfrowa, która z różnym natężeniem postępowała w branży, znacznie przyspieszy. Narzędzia i rozwiązania „nice to have”  awansują na pozycję „trzeba mieć” . Firmy świadczące usługi prawne mogą wykorzystać moment na zdobycie przewagi konkurencyjnej przynajmniej w kilku aspektach:

Kultura organizacyjna zdefiniowana na nowo.

Przez ostatnie lata mówiąc o rynku często używaliśmy pojęcia wykorzystywanego przez służby specjalne do opisania warunków panujących podczas misji -  VUCA. Świat VUCA jest zmienny (Volatile), niepewny (Uncertain), złożony (Complex) i niejednoznaczny (Ambiguous). W takim świecie nie można pozwolić sobie na komfort trzymania się raz przyjętych zasad i strategii. Pomimo tego w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do stabilnych wzrostów i w miarę przewidywalnych zachowań klientów. Dlatego takim szokiem są ostatnie wydarzenia, które zachwiały naszym systemem wartości. Dotyczy to w bardzo dużym stopniu kultury organizacyjnej firm. Przetrwają nie ci, którzy są najsilniejsi (a przynajmniej nie tylko), ale przede wszystkim ci, którzy potrafią zwinnie adaptować się do nowych warunków. Pieniądze i klienci nie zniknęły z rynku, nadal można do nich dotrzeć, zmieniły się jednak sposoby i miejsca ich występowania. Innowacje, nie tylko te technologiczne, ale także te wynikające z analitycznego i krytycznego myślenia i otwartego umysłu zarządzających dadzą części firm dużą przewagę w konkurencyjnym wyścigu. Firmy świadczące usługi prawne powinny więc szybko oszacować bieżące potrzeby w zakresie innowacji, a później sprawnie zacząć je wprowadzać. Najbardziej oczywistymi zmianami jest dostosowanie kanałów komunikacji do cyfrowych realiów, zwiększenie wachlarza świadczonych usług (np. o te, które można świadczyć zdalnie), czy przekalibrowanie systemu zarządzania ryzykiem. Przy okazji mogą również poprawić to, co od dawna jest krytykowane, jak nierówności na drodze do najwyższych stanowisk, również te ze względu na płeć, czy luki płacowe. 

Dostosowanie cennika usług do nowych realiów.

Rozwiązania pudełkowe, czyli takie, które kupujemy w gotowym pakiecie o stałej cenie są jakimś rozwiązaniem, ale oczywiście pozostaje kwestia ile kosztuje dostosowanie ich do bieżących potrzeb klienta. Stały abonament, który nie zależy od ilości wykonanych działań jest dla kancelarii rozwiązaniem bardzo korzystnym, ale nie spełnia oczekiwań drugiej strony umowy. Klienci coraz częściej chcą wiedzieć za co płacą i oczekują oferty szytej na miarę. Zmusza to kancelarie do precyzyjnego wyliczenia wartości świadczonych usług i właściwego ich wycenienia, a coraz częściej także konkurowanie ceną z innymi podmiotami, niekoniecznie kancelariami. Pewne usługi, zwłaszcza podstawowe, jak przygotowanie umowy kupna-sprzedaży, czy dokumentów na posiedzenie zarządu, są już oferowane „na wolnym rynku” i nie muszą legitymować się stemplem znanej kancelarii. A może niedługo będą wykonywane z poziomu aplikacji na smartfona? Niebawem na rynku polskim pojawi się narzędzie do przeprowadzania posiedzeń zarządu, czy rady nadzorczej online, bazujące na Blockchain. Czy zrewolucjonizuje to rynek obsługi korporacyjnej? 

Z całą pewnością, zacząć należy więc od kilku zmian, które pomogą klientowi lepiej zrozumieć z czego wynika cena naszej usługi – np. uproszczeniu wyceny czasu pracy prawnika. Jeszcze bardziej radykalne jest oferowanie swoich usług w ramach „odwróconych aukcji”. Kancelarie, które zdecydują się wziąć udział w tym procesie i zostaną zweryfikowane przez operatora systemu, licytują się obniżając cenę w odpowiedzi na zapytanie klienta. Na platformach aukcyjnych widzą tylko malejącą wartość zamówienia, nie wiedząc więc z kim konkurują. Średnio pozwala to obniżyć wartość dla klienta o 15-25%. Na razie klientami korzystającymi z takich rozwiązań są największe korporacje, ale z czasem taki sposób sprzedaży usług może się upowszechnić. Rozwiązanie to nie jest jeszcze dostępne na rynku polskim, ale kto wie, jak to będzie w przyszłości? Pierwszym krokiem może stać się stworzenie porównywarek standardowych usług na wzór tych, które od dawna funkcjonują w branży ubezpieczeniowej. 

O autorce:

Kamila Kurkowska (https://www.linkedin.com/in/kamilakurkowska/)

Doświadczona menedżerka, ekspertka rozwoju biznesu, innowacji i nowoczesnego marketingu w branży prawniczej. Kamila jest ambasadorką na Polskę European Legaltech Association oraz prezeską Fundacji Women in Law. Jurorka i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020. Założycielka i dyrektor generalna firmy doradczej Firemind, specjalizującej się w obsłudze firm z sektora usług profesjonalnych i startupów technologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland.

Kamila Kurkowska poprowadzi jeden z webinarów cyklu "Legal Experts Excellence" >>