5 błędów w zarządzaniu ludźmi w logistyce

Czynnik ludzki jest bardzo ważny w każdej branży. Szczególną rolę odgrywa w logistyce, w której optymalne zarządzanie i właściwe decyzje przekładają się na efektywność i sprawność realizacji procesów. Błędy w tym zakresie mogą sporo kosztować.

Branża logistyczna od wielu lat wyznacza drogę rozwoju i innowacyjności. Polskie firmy transportowe posiadają 30 procentowy udział na rynku transportu międzynarodowego w całej Unii Europejskiej, a wkład przedsiębiorstw logistycznych i transportowych w rozwój krajowej gospodarki jest gigantyczny, plasując się na poziomie 6% PKB. Jednocześnie często zapominamy jednak, że za tym niekwestionowanym sukcesem stoją ludzie. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i nowych narzędzi pozwalających na jeszcze bardziej efektywną realizację projektów ten czynnik bywa jednak spychany na drugi plan. Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi jest natomiast kluczowe dla osiągnięcia właściwej efektywności, a popełnianie błędów w tym zakresie może mieć tragiczne skutki. Budując długotrwałą strategię, warto więc skupić się również na tym elemencie.

Zarządzanie ludźmi w logistyce: wyzwania

Mało która branża może równać się z logistyką pod względem złożoności i zróżnicowania. Przekłada się to również na zarządzanie ludźmi i przyjmowane style zarządzania. Zapotrzebowanie jest ogromne i uzależnione od charakterystyki konkretnego podmiotu. Wiąże się nie tylko z koniecznością znalezienia personelu zdolnego do optymalnego planowania przepływu towarów i zarządzania nim, ale również talentów posiadających kompetencje w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Poza tym w przedsiębiorstwach logistycznych znajdują również zatrudnienie spedytorzy, technicy, managerowie odpowiedzialni za prowadzenie konkretnych projektów, a także pracownicy magazynowi czy kierowcy. Przekrój kompetencji i predyspozycji jest więc bardzo szeroki, a to znacznie utrudnia odpowiednie zarządzanie ludźmi. Osoby odpowiedzialne za ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych muszą wykazywać się jeszcze lepszą znajomością rynku i panujących na nim uwarunkowań.

Pandemia w branży logistycznej

Konsekwentny dotąd rozwój branży logistycznej zakłóciła dopiero globalna pandemia COViD-19. Jej silne powiązanie z innymi sektorami gospodarki sprawia, że problemy z płynnością dotknęły wielu podmiotów, część z nich musiała także posiłkować się cięciami w zatrudnieniu. Już w pierwszej fazie kryzysu, w dobie zamkniętych granic i specjalnych procedur sanitarnych, ze znacznymi kłopotami musiały zmierzyć się zwłaszcza bardzo ważne dla rynku przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu międzynarodowego. Zakłóceniu uległy łańcuchy dostaw, a gorsza kondycja innych podmiotów przełożyła się również na wydolność firm logistycznych. Z drugiej strony: w czasie przymusowej kwarantanny jeszcze bardziej doceniliśmy zalety zakupów w internecie. E-commerce był zasadniczo jedyną branżą, która w okresie pandemii odnotowała wzrosty. Oczywiście rynek ten nie mógłby istnieć bez zaawansowanych rozwiązań logistycznych. 

Wiele wskazuje przy tym na to, że kryzysowa sytuacja wymusi zmianę nawyków odbiorców i może również skłonić właścicieli firm logistycznych do zainteresowania się tym obszarem, zwłaszcza w kontekście kolejnych możliwych zagrożeń. Przekłada się to oczywiście na inne metody zarządzania ludźmi. Warto przygotować się do tego zadania, biorąc udział w XVII Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA. Ekspercka wiedza i spotkanie z fachowcami pozwolą na wymianę doświadczeń i opracowanie lepszych strategii, pozwalających na odniesienie korzyści w trudnym dla całej gospodarki momencie.

Jak zarządzać ludźmi?

Aby udzielić właściwej odpowiedzi na postawione w ten sposób pytanie, trzeba przede wszystkim docenić rolę, jaką odgrywają pracownicy poszczególnych szczebli w przedsiębiorstwach logistycznych, oraz zrozumieć, że zarządzanie ludźmi jest czynnikiem niezbędnym do odniesienia rynkowego sukcesu i zwiększania rentowności, a nie jedynie dodatkiem do innych działań. Opracowanie odpowiednich styli zarządzania, dostosowanie ich do charakterystyki konkretnego podmiotu oraz inwestowanie w rozwój kadr daje znakomite rezultaty i często okazuje się najlepszą inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa. Warto przede wszystkim przyjrzeć się podejmowanym do tej pory działaniom i zastanowić się, jakich błędów należy unikać.

1. Błędy w rekrutacji

Zapotrzebowanie branży logistycznej jest tak duże, że rynek nie zawsze jest w stanie mu sprostać. Niestety szybko zachodzące procesy i aktualne problemy często przekładają się na jakość działań rekrutacyjnych. Często talenty muszą więc działać w sektorach, które nie do końca odpowiadają ich kompetencjom. W innych przypadkach nie zwraca się natomiast uwagi na alarmujące czynniki, które powinny wzbudzić uwagę rekruterów już na pierwszych etapach, co znajduje przełożenie na długofalową relację z kandydatem, a następnie pracownikiem. Wiele firm logistycznych outsourcuje przy tym całe procesy rekrutacyjne i w niewystarczającym stopniu nadzoruje ich przebieg. Tymczasem słaba rekrutacja często uniemożliwia lub bardzo utrudnia właściwe zarządzanie ludźmi. Ma to olbrzymie znaczenie na tak prężnie rozwijającym się i nieustannie zmieniającym rynku.

2. Bagatelizowanie wskaźników HR

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, raczej nie kojarzą się z zarządzaniem ludźmi. Tymczasem są znakomitym sposobem na analizowanie prowadzonych działań i wprowadzanie zmian pozwalających na lepsze wykorzystywanie zasobów. Wiele firm jednak nie jest zainteresowanych automatyzacją tego procesu oraz wykorzystaniem możliwości, które daje branży HR nowa technologia. Z pomocą KPI można tymczasem zmierzyć parametry najbardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w tym retencję pracowników oraz wskaźnik rotacji, uwzględniający przy tym jej powody. Warto zainwestować w te rozwiązania: okaże się to niezwykle pomocne w analizowaniu przyczyn niechcianych zjawisk i polepszaniu przyjętej strategii.

3. Zła oferta

Największym problemem wielu przedsiębiorstw branży logistycznej jest wysoka rotacja. Prężnie rozwijający się rynek ma sporo do zaoferowania potencjalnym pracownikom, co wpływa na jeszcze większą rywalizację w poszukiwaniu talentów i konieczność zadbania o różnorodne czynniki wpływające na zdolność utrzymywania ich w ramach organizacji. Częstą przyczyną problemów w tym zakresie jest po prostu oferta nieodpowiadająca aktualnym rynkowym standardom. Czynników może być jednak zdecydowanie więcej: od sztywnej struktury przez problemy komunikacyjne na złych warunkach pracy kończąc.

4. Brak perspektyw

Zarządzanie ludźmi to trudne wyzwanie. Zwłaszcza w branży, która kojarzy się z innowacyjnością. Dobry manager musi przede wszystkim dawać swoim podwładnym możliwości rozwoju, a organizacja, która chce osiągać sukcesy, powinna być skupiona na stałym podnoszeniu ich kompetencji. Dotyczy to przy tym pracowników wszystkich szczebli – od osób zarządzających po wykonujących prace magazynowe czy kierowców. Dostęp do szkoleń, kursów czy konferencji to czynnik, który przemawia za konkretnym pracodawcą. Ważna jest przy tym rola lidera, który powinien motywować do rozwoju, a nie utrudniać go.

5. Brak otwartości i zła komunikacja

W natłoku obowiązków łatwo zdławić kreatywność podwładnych i zniechęcić ich do proponowania własnych rozwiązań czy pomysłów. Tymczasem to właśnie one są motorem napędowym branży logistycznej. Warto postawić więc na dobrą komunikację i zbudować odpowiednie relacje z podwładnymi. To z pewnością zaprocentuje. Im wyższe zaufanie i poczucie posiadania wpływu na procesy zachodzące w firmie, tym wyższa efektywność. W przeciwnym wypadku łatwo o zniechęcenie i rozpoczęcie poszukiwań nowego zajęcia.