Alergologia - najważniejsze wyzwania

Alergologia - najważniejsze wyzwania

Alergologia - najważniejsze wyzwania
 / 20 marca 2019 / Warszawa

Cel

„Puls Medycyny” organizuje debatę alergologiczną.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lekarze, przedstawiciele organizacji pacjenckich, pacjenci oraz dziennikarze.

Tematy spotkania:

  • Epidemia chorób alergicznych
  • Znaczenie zanieczyszczeń powietrza dla powstawania i rozwoju chorób alergicznych układu oddechowego
  • Marsz alergiczny - czy można mu zapobiec
  • Koszty dla społeczeństwa spowodowane alergią, wpływ na gospodarkę, jakość życia, naukę w szkole
  • Strategia profilaktyki I, II i III-rzędowej w formie Narodowego Programu
  • Skutki chorób alergicznych – wielochorobowość, powstawanie POChP i chorób układu krążenia
  • Immunoterapia swoista - jedyna metoda skutecznie lecząca choroby alergiczne
  • Dostęp do diagnostyki i leczenia chorób alergicznych

Kontakt

Opiekun merytoryczny

Dorota Dyś
Dorota Dyś

Project Manager

Miejsce

Redakcja „Pulsu Medycyny” ul. Kijowska 1


Warszawa

Patron