Komisja Europejska: wkrótce wejdą w życie wspólne regulacje dotyczące płacy minimalnej

KM
opublikowano: 09-06-2022, 12:04

Państwa członkowskie UE porozumiały się w sprawie dyrektywy o płacach minimalnych zaproponowanej przez Komisję Europejską w październiku 2020 r. Nowe regulacje będą obowiązywały tylko w tych krajach, gdzie funkcjonuje płaca minimalna. Wymogiem będzie m.in. regularna i terminowa regulacja poziomu tych wynagrodzeń.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Państwa członkowskie, w których obowiązuje ustawowa płaca minimalna, będą musiały jasno określić zasady dotyczące jej ustalania i aktualizacji.
Fot. iStock

Ochrona w postaci płacy minimalnej istnieje we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest zapewniana bądź za pomocą ustawowych wynagrodzeń minimalnych i układów zbiorowych, bądź wyłącznie za pomocą układów zbiorowych. Niektórzy pracownicy nie mają jednak odpowiednich wynagrodzeń lub też nie są nimi objęci.

Nowa dyrektywa ma na celu rozwiązanie tego problemu przez ustanowienie unijnych ram służących zwiększeniu ochrony w postaci adekwatnej płacy minimalnej. Jak wyjaśnia Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie, będzie się to odbywać z pełnym poszanowaniem krajowych tradycji i kompetencji, a także autonomii partnerów społecznych. Dyrektywa nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia ustawowych wynagrodzeń minimalnych ani nie określa wspólnego poziomu minimalnego wynagrodzenia w całej UE.

Ramy ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych

Państwa członkowskie, w których obowiązuje ustawowa płaca minimalna, będą musiały jasno określić zasady dotyczące jej ustalania i aktualizacji. Obejmuje to:

  • jasne kryteria ustalania płacy minimalnej (m.in.: siłę nabywczą z uwzględnieniem kosztów utrzymania; poziom, rozkład i stopę wzrostu wynagrodzeń oraz wydajność pracy);
  • stosowanie orientacyjnych wartości referencyjnych w celu ukierunkowania oceny adekwatności wynagrodzeń minimalnych, przy czym w dyrektywie zawarto wskazówki dotyczące możliwych wartości do wykorzystania;
  • regularne i terminowe aktualizacje płac minimalnych;
  • ustanowienie organów doradczych otwartych dla partnerów społecznych;
  • zapewnienie, aby zróżnicowanie i odliczenia od ustawowych wynagrodzeń minimalnych były zgodne z zasadami niedyskryminacji i proporcjonalności, w tym z dążeniem do osiągnięcia uzasadnionego celu;
  • skuteczne zaangażowanie partnerów społecznych w ustalanie i aktualizowanie ustawowych wynagrodzeń minimalnych.

Dyrektywa ułatwia negocjacje zbiorowe w sprawie wynagrodzeń

Dyrektywa wspiera rokowania zbiorowe we wszystkich państwach członkowskich. A to dlatego, że w krajach, w których takie negocjacje są dość powszechne, występuje zazwyczaj niższy odsetek pracowników nisko opłacanych, mniejsze nierówności płacowe i wyższe wynagrodzenia. Ponadto w dyrektywie zwrócono się do państw członkowskich, w których zasięg negocjacji zbiorowych obejmuje mniej niż 80 proc. pracowników, o opracowanie planu działania na rzecz wspierania takich rokowań.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Lepsze monitorowanie i egzekwowanie ochrony w postaci płacy minimalnej

Państwa członkowskie będą musiały gromadzić dane dotyczące zakresu i adekwatności minimalnego wynagrodzenia oraz zapewnić pracownikom dostęp do rozstrzygania sporów i prawo do dochodzenia roszczeń. Przestrzeganie przepisów i skuteczne ich egzekwowanie są niezbędne, aby pracownicy mogli faktycznie korzystać z ochrony w postaci płacy minimalnej, i sprzyjają konkurencyjnym rozwiązaniom opartym na innowacyjności, wydajności oraz poszanowaniu standardów społecznych.

Kiedy dyrektywa wejdzie w życie?

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez współprawodawców. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, a państwa członkowskie będą musiały dokonać transpozycji nowych elementów dyrektywy do prawa krajowego w ciągu dwóch lat.

Prawo do odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia zawarto w zasadzie 6 Europejskiego filaru praw socjalnych, który został wspólnie ogłoszony przez Parlament Europejski, Radę w imieniu wszystkich państw członkowskich oraz Komisję w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych jest jednym z zasadniczych elementów Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych mającego na celu dalsze wdrażanie zasad filaru.

Źródło: ec.europa.eu

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wynagrodzenia medyków. Senatorzy poparli ustawę, ale z wyższymi współczynnikami

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.