Komisja ds. pedofilii apeluje o uzupełnienie Kodeksu Etyki Lekarskiej o kwestie ochrony dzieci

KM/PAP
opublikowano: 05-12-2022, 12:51

Państwowa Komisja ds. pedofilii zaapelowała do prezesa samorządu lekarskiego o uzupełnienie Kodeksu Etyki Lekarskiej o zapisy dotyczące ochrony dzieci. Pozwoli to - w ocenie komisji - sądom lekarskim badać np. sprawy zaniedbań w zgłaszaniu przypadków wykorzystania dzieci.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jak przypomniała Państwowa Komisja ds. pedofilii, Kodeks Etyki Lekarskiej nowelizowany był prawie 20 lat temu i nie zawiera m.in.
Jak przypomniała Państwowa Komisja ds. pedofilii, Kodeks Etyki Lekarskiej nowelizowany był prawie 20 lat temu i nie zawiera m.in. "podstawowych regulacji dotyczących ryzyka pojawienia się relacji seksualnych lekarza z małoletnimi pacjentami".
Fot. iStock
  • Obowiązujące przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej pomijają obszar ochrony małoletnich pacjentów przed wykorzystaniem seksualnym - zwraca uwagę Państwowa Komisja ds. pedofilii.
  • W ocenie komisji, w kodeksie powinien się znaleźć przepis określający obowiązek zawiadamiania organów ścigania o przypadkach podejrzenia wystąpienia tego typu nagannych zachowań w środowisku medycznym.

"W związku z planowanymi zmianami Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), Państwowa Komisja zwróciła się do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z propozycją wsparcia w przygotowaniu przepisów służących ochronie dzieci. Aktualnie obowiązujące przepisy KEL pomijają obszar ochrony małoletnich pacjentów przed wykorzystaniem seksualnym" - poinformowała w piątek wieczorem komisja w komunikacie.

Jak przypomniała, KEL ostatnio nowelizowany był prawie 20 lat temu i nie zawiera na przykład "podstawowych regulacji dotyczących ryzyka pojawienia się relacji seksualnych lekarza z małoletnimi pacjentami".

Ponadto w ocenie komisji wskazane jest uzupełnienie zawodowych przepisów lekarskich również o obowiązek zawiadamiania organów ścigania o przypadkach podejrzenia wystąpienia tego typu nagannych zachowań w środowisku medycznym.

"Zgodnie z art. 240 Kodeksu karnego obowiązek ten dotyczy wszystkich obywateli. Pojawienie się jednak tego przepisu w znowelizowanym KEL pozwoli Okręgowym Sądom Lekarskim na dokonywanie oceny zachowania lekarzy pod kątem realizacji podobnego zobowiązania" - argumentuje komisja.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kolejna lekarka odsunięta od zawodu. Krytykowała szczepionki dla dzieci

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Sądy lekarskie prowadzą postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową, niezależnie od postępowań karnych

Jak poinformowała ponadto komisja w ramach badań kwestii wykorzystania seksualnego w środowiskach mających zawodowo kontakt z dziećmi, Państwowa Komisja wystąpiła w zeszłym roku o informacje oraz dokumentację obejmującą okres od lata 2017 r. do 25 sądów lekarskich: 23 okręgowych, sądu przy Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego.

"Sądy te prowadzą postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową przedstawicieli tej profesji, niezależnie od ewentualnych postępowań karnych" - przypomniano.

"Dotychczas wpłynęło 16 odpowiedzi. Odpowiadające sądy powiadomiły komisję, że nie prowadziły postępowań dotyczących lekarza podejrzanego o wykorzystanie seksualne dziecka" - poinformowała komisja.

Tymczasem - jak zaznaczyła w swoim komunikacie - "nadmienić należy, że lekarze są grupą zawodową również występującą w monitorowanych przez Państwową Komisję sprawach karnych o wykorzystanie seksualne małoletnich".

Usprawnienia w działaniu Państwowej Komisji ds. pedofilii

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Niedawno - w połowie listopada br. - niemal jednogłośnie Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany i usprawnienia w funkcjonowaniu Państwowej Komisji ds. pedofilii. Ma ona m.in. ułatwić dostęp komisji do informacji i dokumentów w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań, a ponadto umożliwić komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Sytnik-Czetwertyński: Kodeks Etyki Lekarskiej wymaga zmian

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.