Kolejne zmiany w ograniczeniach w związku z epidemią COVID-19

opublikowano: 08-04-2020, 12:35

Opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. kwarantanny domowej i wywozu lub zbywania za granicę określonych produktów medycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

7 kwietnia 2020 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Dotyczą one:

iStock
  • odbywania kwarantanny,
  • wywozu lub zbywania za granicę określonych produktów medycznych,
  • działalności aptek.

Epidemia COVID-19 w Polsce: zmiany dotyczące kwarantanny lub izolacji domowej

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, informacja o poddaniu osoby kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych może być przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi. Ma to pozwolić  w sposób bezpieczny organizować donacje krwi i jej składników.

Zgodnie z nowymi zapisami, osoba poddana obowiązkowi kwarantanny, „informuje policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają". Poprzednia wersja rozporządzenia nie uwzględniała informowania policji i podawania numeru telefonu.

Rozszerzono także listę osób, których nie dotyczy obowiązek odbycia kwarantanny po powrocie z zagranicy. Są to "osoby wykonujące Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych".

W dokumencie wyjaśniono, że inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i wiążą się również z wielomilionowymi nakładami oraz koniecznością rozliczania środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej. "W związku z powyższym jest konieczne podjęcie działań umożliwiających ich terminową - zgodną z harmonogramami - realizację" - czytamy w nowelizacji rozporządzenia.

Jednocześnie zaznaczono, że "fakt nieodbycia 14-dniowej kwarantanny nie będzie mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie pozostałego personelu inwestorów ww. inwestycji i ich wykonawców, gdyż zostaną zapewnione inne środki bezpieczeństwa uniemożliwiające transmisję zakażenia COVID-19".

Epidemia COVID-19 w Polsce: ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

Rozporządzenie przewiduje, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. Jednak w przypadku kardiomonitorów dodano wyjątek od tej reguły. Można je wywieźć lub zbyć, jeśli "wojewoda właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy wyrazi, na wniosek wytwórcy, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodę na ten wywóz lub zbycie".

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

W poprzedniej wersji rozporządzenia w przypadku wywozu lub zbywania poza terytorium kraju gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, przedsiębiorcy mieli obowiązek - nie później niż na 36 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia – powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.

W nowelizacji rozporządzenia jednoznacznie wskazano, o jakie produkty do dezynfekcji chodzi (objęto m.in. płyny do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, co do których była w wątpliwość, czy regulacja je obejmuje). Dodano w tym zakresie również

  • produkty lecznicze,
  • wyroby medyczne,
  • produkty biobójcze.

Zmieniono także zapisy dotyczące informacji o zamiarze wywozu lub zbycia. Zgodnie z nowymi zapisami, informacja taka zawiera nie tylko wykaz i ilość produktów będących przedmiotem wywozu lub zbycia, lecz także nazwy handlowe.

Dodano także zapis, że "w przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom", a informacje te "wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia".

Jednak powyższych ograniczeń nie stosuje się "do wykonywanego wywozu produktów środkami transportu regularnie przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego".

Epidemia COVID-19 w Polsce: wyjątki w godzinach dla seniorów

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, z apteki w godzinach dla seniorów, czyli do 10 do 12, będą mogły skorzystać także osoby poniżej 65. roku życia, jednak pod warunkiem, że "wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia".

Ograniczeń w godzinach dla seniorów w aptekach nie stosuje się także "w przypadku, gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym".

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kolejna zmiana w rozporządzeniu dot. hospitalizacji chorych na COVID-19

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.