KLR pozytywnie opiniuje założenia ustawy o POZ

oprac. kl
opublikowano: 28-10-2016, 17:10

Kolegium Lekarzy rodzinnych wśród zmian „na plus” wymienia wprowadzenie prawa do opieki POZ dla wszystkich obywateli i gwarancję równego traktowania podmiotów leczniczych. Pozytywnie ocenia też zwiększanie nakładów na POZ z osiągnięciem poziomu 20% wydatków NFZ w perspektywie 10 lat.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

KLR uważa za zasadne kontynuowanie przez ministra Konstantego Radziwiłła działań dotyczących zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. W opinii stowarzyszenia, podjęte kroki dają szansę podniesienia jakości opieki w POZ, a także poprawienia bezpieczeństwa pacjentów i zwiększenia efektywności polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Pozytywne aspekty proponowanych zmian to, według KLR, także utworzenie wojewódzkich ośrodków kształcenia w medycynie rodzinnej, wprowadzenie programu pilotażowego, który poprzedzałby wprowadzanie reform w całym kraju, a także umożliwienie pielęgniarkom samodzielnej i kompleksowej realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Aprobatę stowarzyszenia pozyskała także propozycja wprowadzenia wymogu rozpoczęcia specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej do końca 2022 r. dla lekarzy i pielęgniarek nie spełniających warunków nowej definicji lekarza i pielęgniarki POZ.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych przychyla się do przedstawionych w opracowaniu problemów w funkcjonowaniu POZ. Największą bolączką funkcjonującego dzisiaj systemu jest niespójność regulacji prawnych i rozproszenie wielu aktów normatywnych. Sytuacji nie poprawia fakt, że wiele świadczeń POZ udzielanych jest przez specjalistów wąskich dziedzin, a sami lekarze POZ są przeciążeni obowiązkami biurokratycznymi i sprawozdawczymi. 

W swoim stanowisku KLR odnosi się także do kwestii finansowania świadczeń. „Założenia do ustawy przewidują, obok stawki kapitacyjnej, wprowadzenie ważnych i podnoszących wydajność POZ metod finansowania. Wdrażany będzie komponent motywacyjny, m.in. za spełnianie kryteriów jakości opieki oraz osiąganie wyników leczenia (tzw. płacenie za wykonanie - pay for performance)”. Stowarzyszenie podkreśla jednak, że kluczowe jest przeznaczenie dodatkowych środków na komponent motywacyjny, a nie wprowadzanie go kosztem obniżenia stawki kapitacyjnej. NRL nie zgadza się także z założeniem, że oszczędności, które powstaną po przejęciu przez POZ zadań do tej pory wykonywanych przez AOS, nie będzie można przeznaczyć na inne cele, niż wykonywanie badań i wizyty u specjalistów. Zdaniem stowarzyszenia, zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na zakup sprzętu, aparatury i oprogramowania do obsługi gabinetu, a także remonty pomieszczeń oraz działania prewencyjne w POZ. 

W kwestii kwalifikacji i rozwoju zawodowego, NRL proponuje wprowadzenie ulg podatkowych oraz możliwość udziału w szkoleniach nie tylko w dni wolne i świąteczne, ale także w godzinach funkcjonowania praktyk. Stowarzyszenie wyraziło też nadzieję, że ustawa będzie kłaść nacisk na utworzenie Instytutu Medycyny Rodzinnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Według Kolegium, główne zadania tej jednostki powinny polegać na planowaniu, inicjowaniu i realizowaniu badań naukowych oraz prac rozwojowy. 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.