Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej w Składnicy ARM w Wąwale

opublikowano: 26-05-2017, 11:08
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

miejsce wykonywania pracy:   Składnica ARM w Wąwale

ul. Jeleń 4

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Liczba osób: 1. Wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

1. Kierowanie hurtownią farmaceutyczną oraz nadzór nad jej pracą, a także organizacja pracy hurtowni farmaceutycznej zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego.

2. Kontrola dostaw i wysyłek produktów leczniczych, wyrobów medycznych do i z hurtowni.

3. Kontrola warunków przechowywania produktów w hurtowni oraz stanu jakościowego tych produktów.

4. Kontrola stanów magazynowych przechowywanych produktów.

5. Nadzór nad zachowaniem właściwych warunków dystrybucji produktów.

6. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

7. Opracowanie i prowadzenie prawidłowej dokumentacji związanej z działalnością hurtowni farmaceutycznej oraz sporządzanie procedur wewnętrznych dotyczących działalności hurtowni.

8. Współpraca z organami nadzoru farmaceutycznego.

9. Współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych i osobami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach w sprawach wymagających kompleksowego lub zespołowego załatwienia sprawy.

10. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych  przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe farmaceutyczne.

2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub aptece na stanowisku magister farmacji.

3. Bardzo dobra znajomość branży farmaceutycznej.

4. Znajomość zasad pracy na stanowisku Kierownika apteki lub kierownika hurtowni farmaceutycznej.

5. Posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji Kierownika apteki lub Kierownika hurtowni farmaceutycznej.

6. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

7. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu branży farmaceutycznej.

8. Niezajmowanie obecnie stanowiska kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

9. Nieprowadzenie działalności hurtowej w zakresie dystrybucji leków.

10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

11. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.

12. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.

13. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

14. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

1. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.

2. Znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.

4. Kopia uprawnień do pełnienia funkcji Kierownika apteki lub Kierownika hurtowni farmaceutycznej.

5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów/szkoleń z zakresu branży farmaceutycznej.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie  nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 22/Z/BIL/05/17 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

8. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 czerwca 2017 r. 

(decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,

XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 22/Z/BIL/05/17”.

Inne informacje:

Agencja Rezerw Materiałowych umożliwia wynajęcie mieszkania służbowego znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pracy.

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

 

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.