Kiedy utrata (kradzież) dokumentacji medycznej narusza zbiorowe prawa pacjentów?

Kiedy utrata (kradzież) dokumentacji medycznej narusza zbiorowe prawa pacjentów?

radca prawny Marcin Andrzejewicz, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.k.
opublikowano: 21-03-2019, 14:27
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Jestem lekarzem prowadzącym podmiot leczniczy w formie spółki. Dokumentację medyczną prowadzę przede wszystkim w formie papierowej. W mojej przychodni doszło do kradzieży dokumentacji medycznej kilkudziesięciu pacjentów. Podejrzewam, że dokonał tego pracownik firmy sprzątającej. Dokumentacja jest trzymana w oddzielnym pomieszczeniu, zamykanym na klucz, w szafach, które nie posiadają odrębnego zabezpieczenia. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie przez prokuraturę, ale dowiedział się o tym rzecznik praw pacjenta i wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Jak prawidłowo ocenić sytuację? Uważam, że nie ma w tym mojej winy, bo do wypadku doszło niezależnie ode mnie" — przedstawia swój problem lekarz.

Rozważając przedstawiony wyżej stan faktyczny, należy przede wszystkim wskazać, jak ustawodawca reguluje kwestie wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy. Ponadto trzeba poznać, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby stwierdzić, iż doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Obowiązek wykazania szczególnej dbałości

Właściwe do rozstrzygnięcia wskazanych wyżej zagadnień będzie odniesienie się do regulacji zawartych w ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP). Zgodnie z art. 24 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Kwestię tę reguluje również rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W § 74 wskazano, iż podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

Należy więc stwierdzić, że dokumentacja medyczna, z uwagi na zawarte w niej dane wrażliwe, podlega szczególnej ochronie na gruncie kilku aktów normatywnych. Wskazane wyżej regulacje nakładają na podmiot leczniczy bardzo skrupulatnie sprecyzowany obowiązek szczególnej dbałości o procedury związane z dokumentacją medyczną, dążące do jej prawidłowego sporządzenia, zabezpieczenia i udostępniania uprawnionym podmiotom. Obowiązek przechowywania dokumentacji przez podmiot leczniczy jest uregulowany w sposób ogólny, a jej zabezpieczenie ma pozwalać na szybkie dotarcie do jej treści oraz chronić przed dostępem osób nieupoważnionych i ewentualnym zniszczeniem.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, w jakich przypadkach utrata dokumentacji medycznej może stanowić podstawę wszczęcia postępowania w kwestii naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.