Kiedy następuje zwolnienie z izolacji pacjentów po COVID-19

Marcin Andrzejewicz
opublikowano: 23-04-2021, 13:41

W naszej poradni krąży Komunikat Rady Medycznej przy premierze o warunkach zwolnienia z izolacji pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19. Jest też przecież rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. Jak mamy się jako lekarze zachować, stosować do zaleceń podpisanych przez pana prof. Horbana? — pyta lekarz.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
O AUTORZE

Marcin Andrzejewicz - radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego. W swojej praktyce skupia się przede wszystkim na reprezentacji stron w procesach karnych, cywilnych i dyscyplinarnych.

To prawda, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się Komunikat Rady Medycznej z 24 marca 2021 r., w którym wskazano wymogi zwolnienia z izolacji zakażonych COVID-19. Problem w tym, że w porządku prawnym mamy już regulację dotyczącą tych zasad.

Należy przypomnieć, że Rada Medyczna została powołana zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Jak wynika z treści zarządzenia, Rada jest organem pomocniczym premiera. Nie ma ona umocowania stricte ustawowego, jest powołana na podstawie ustawy o Radzie Ministrów.

Warunki zwolnienia z izolacji po przebyciu COVID-19 - wskazania Rady Medycznej

W komunikacie Rady Medycznej dotyczącym zwolnień z izolacji podzielono pacjentów z COVID-19 na 3 grupy.

  • W grupie pierwszej znaleźli się pacjenci bezobjawowi, bez obniżonej odporności i ci po 10 dniach od pozytywnego wyniku testu mogą być zwolnieni z izolacji.
  • W grupie 2 są pacjenci objawowi bez obniżonej odporności, którzy mogą być, według Rady, zwolnieni po co najmniej 10 dniach od pojawienia się objawów oraz co najmniej 24 godzinach bez gorączki i bez przyjmowania leków przeciwgorączkowych, z poprawą kliniczną.
  • Trzecia grupa to pacjenci z głębokim deficytem odporności, którzy zostaną zwolnieni, zgodnie ze wskazaniami Rady, po co najmniej 20 dniach od pojawienia się objawów. W tej grupie rekomenduje się, w przypadku wątpliwości, konsultację ze specjalistą chorób zakaźnych.

Warunki zwolnienia z izolacji określone w rozporządzeniu ministra zdrowia

Zgoła inne warunki zwolnienia z izolacji domowej wymienia Rozporządzenie ministra zdrowia z 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Zgodnie z § 4 ust. 2 tego aktu prawnego zakończenie izolacji następuje:

1) po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów — w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:

a) w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,

b) w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;

2) po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 — w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Regulacje 
w sytuacjach szczególnych

Rozporządzenie ministra zdrowia ponadto precyzuje, że w szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie — zakończenie izolacji (o której mowa w ust. 2) pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych. Następuje to niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, i od rodzaju objawów klinicznych.

Wydaje się, że rozporządzenie ministra porusza także problem osób ujętych w grupie trzeciej w komunikacie Rady Medycznej, ale ta regulacja też nie jest zbieżna z treścią zaleceń gremium pod przewodnictwem prof. Andrzeja Horbana. Bowiem zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium, albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Komisja proponuje, że ma to być co najmniej 20 dni.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Które wskazania dot. zwalaniania z izolacji wykorzystać?

Już na pierwszy rzut oka widać, że oba dokumenty różnią się w treści, m.in. co do okresu trwania izolacji i poszczególnych warunków jej wykonywania czy zwalniania z niej. Jak wynika z przepisów w tym zakresie, różnią się też mocą prawną.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nie ma w tym przepisie mowy o komunikatach organów pomocniczych przy premierze. Nie oznacza to oczywiście, że w jakikolwiek sposób chcę zdyskredytować Radę Medyczną. Jednak ta konstatacja jest niezwykle istotna w kontekście wykonywania zawodu medycznego.

W praktyce pielęgniarskiej, lekarskiej, ratowników medycznych może bowiem pojawić się wątpliwość w zakresie tych dwóch, rozbieżnych w szczegółach, dokumentów. Wiedząc o dwóch analogicznych regulacjach, można mieć wątpliwości, które wskazania wykorzystać. Ja rekomenduję, by opierać się na powszechnych przepisach prawa. Co prawda i lekarz, i pielęgniarka muszą wykonywać swój zawód z należytą starannością, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną, ale są przede wszystkim związani prawem.

Kwestia odpowiedzialności zawodowej

Zarówno art. 36 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, jak i art. 53 ustawy o izbach lekarskich wskazują, że członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Takimi przepisami są nie tylko kluczowe ustawy o wykonywaniu zawodu czy ustawa o działalności leczniczej, ale także rozporządzenia szczegółowo regulujące prawa i obowiązki osoby wykonującej zawód medyczny w konkretnym, opisanym tam przypadku.

W kontekście odpowiedzialności zawodowej warto przypomnieć słynny przypadek lekarzy, którzy kwestionowali tzw. kalendarz szczepień. Regulacje na temat wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych czy osób obowiązanych do poddawania się obowiązkowym szczepieniom wprowadza właśnie Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Za nieprzestrzeganie warunków tam ujętych i jawne ich kwestionowanie okręgowe sądy lekarskie orzekały kary zawieszenia wykonywania zawodu.

Oczywiście kara zawsze musi być adekwatna do stopnia naruszeń i zawinienia, jednak warto pamiętać i dawać pierwszeństwo przepisom, a nie zaleceniom, które nie mają mocy prawnej. Sądzę jednak, że w niedługim czasie należy spodziewać się nowelizacji obowiązujących przepisów z uwagi na wydane przez Radę Medyczną rekomendacje. Do tego jednak czasu należy stosować się do treści rozporządzenia ministra zdrowia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Resort zdrowia chce skrócić izolację po COVID-19 [PROJEKT rozporządzenia]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.