Kiedy można utracić prawo wykonywania zawodu lekarza

Sławomir Molęda
opublikowano: 09-07-2003, 00:00

?Zamierzam zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej, żeby nie utracić prawa do półtorakrotności świadczeń (renta wypadkowa i pół emerytury). Czy nie grozi mi wówczas utrata prawa wykonywania zawodu lekarza?" - zastanawia się nasz Czytelnik. Tego typu wątpliwości mieli także inni lekarze, np. pracujący jako wolontariusze.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prawo wykonywania zawodu lekarz może utracić z mocy prawa jedynie w trzech wypadkach:
1) -utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) -ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego,
3) -upływu czasu, na jaki zostało przyznane.
Decyzja sądu lekarskiego
Ponadto lekarz może zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez sąd lekarski w ramach odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. Może być także pozbawiony tego prawa przez sąd karny w ramach odpowiedzialności karnej za nadużycie zawodu lekarza przy popełnieniu przestępstwa albo jeżeli lekarz przy popełnieniu przestępstwa okazał, że dalsze wykonywanie zawodu lekarza zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, takim jak życie, zdrowie czy nietykalność cielesna.
Zaprzestanie pracy
Przepisy prawa nie przewidują pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu z powodu zaprzestania pracy zarobkowej. Określone konsekwencje wiążą się jedynie z niewykonywaniem zawodu lekarza przez okres dłuższy niż 5 lat. Poza tym zaprzestanie pracy zarobkowej nie jest równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania zawodu lekarza, ponieważ nie ma przeszkód prawnych, aby zawód wykonywać bezpłatnie, np. w ramach wolontariatu.
Jeżeli lekarz nie zdecyduje się na bezpłatne wykonywanie zawodu, to w razie zamiaru podjęcia jego wykonywania po upływie 5 lat będzie zobowiązany do zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia. Tryb, miejsce i program przeszkolenia ustali okręgowa rada lekarska, a koszty przeszkolenia poniesie lekarz. W razie nieusprawiedliwionego uchylania się od uczestnictwa w przeszkoleniu okręgowa rada lekarska podejmie uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia.

Podstawa prawna:
1) art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 4 i 5 oraz art. 14 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 ze zm.),
2) art. 41 i 42 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.),
3) art. 41 § 1 Kodeksu karnego.


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.