Kiedy dyrekcja ZOZ-u może zawiesić stosowanie regulaminu wynagradzania

Sławomir Molęda
opublikowano: 18-03-2003, 00:00

Ze względu na trudną sytuację finansową, zarówno publiczne jak i niepubliczne ZOZ-y, a także inni pracodawcy, mogą zawieszać stosowanie obowiązujących przepisów zakładowych, bez konieczności ich wypowiadania.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W tym celu należy zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części postanowień określonych aktów. Mowa tu o postanowieniach takich aktów, jak układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin nagród i premiowania. Zawieszenie stosowania nie dotyczy przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa (ustaw i rozporządzeń), nie można zatem w tym trybie uniknąć wypłaty ustawowych podwyżek dla służby zdrowia. Zawieszenie nie dotyczy ponadto indywidualnych uprawnień pracowników, wynikających z ich umów o pracę.
Porozumienie ze związkami
Możliwość zawieszenia układu zbiorowego pracy istnieje od dawna. Novum stanowi możliwość zawieszania postanowień regulaminów, wprowadzona 29 listopada 2002 r. Zawieszenie układu zakładowego oraz ponadzakładowego, bądź jednego z nich, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata. Porozumienie zawierają strony, które zawarły układ, czyli związki zawodowe i pracodawca. W przypadku gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego. Mają tylko obowiązek przekazania informacji o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego stronom tego układu. Zawarte porozumienie podlega zgłoszeniu do rejestru układów zakładowych (ponadzakładowych), prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy.
Gdy nie ma związków
Tam, gdzie nie ma układu lub funkcjonują obok niego dodatkowe regulaminy może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części postanowień regulaminów, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Porozumienie takie zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Także w przypadku regulaminów zawieszenie ich stosowania nie może trwać dłużej niż przez 3 lata. Pracodawca ma obowiązek przekazania porozumienia właściwemu inspektorowi pracy.
Porozumienie zawarte z przedstawicielstwem pracowników wymaga ponadto uprzedniego zaakceptowania przez właściwą wojewódzką komisję dialogu społecznego, działającą na podstawie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Porozumienia takie sprawiają, że w zakresie i przez czas w nich określony, nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu lub regulaminów warunków umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń itp. Zawieszenie stosowania niektórych przepisów zakładowych, takich jak prawo do nagrody jubileuszowej, może wzbudzać poważne wątpliwości. Moim zdaniem, należy przyjąć, że zawieszenie oznacza przerwę, przez czas której nie tylko nie dokonuje się wypłaty świadczeń, ale także nie płynie okres wymagany do nabycia tego rodzaju praw. Dla uniknięcia sporów najlepiej jest jednak z góry rozstrzygać tego rodzaju wątpliwości w treści samego porozumienia.Podstawa prawna:
art. 9 (1) i 241 (27) Kodeksu pracy.Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.