Karetka bez lekarza, za to z sanitariuszem?

Beata Lisowska
opublikowano: 26-10-2005, 00:00

Wśród propozycji aktów prawnych, które nowy minister zdrowia odziedziczy po Marku Balickim jest projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów ratownictwa medycznego oraz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W skład zespołu ratownictwa medycznego, zgodnie z rozporządzeniem, mają wchodzić cztery osoby: lekarz (ratunkowy lub posiadający I stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządów ruchu lub tytuł specjalisty z tych dziedzin albo będący w trakcie odbywania - po ukończeniu co najmniej 3 lat - jednej z tych specjalizacji); pielęgniarka (ratunkowa lub posiadająca specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego lub pediatrycznego, lub ukończony kurs kwalifikacyjny z tych dziedzin pielęgniarstwa, lub posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w pogotowiu ratunkowym albo w szpitalnych oddziałach anestezjologii, ratunkowych lub izbach przyjęć); ratownik medyczny oraz osoba posiadająca uprawnienia do kierowania ambulansem ratunkowym i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Skład zespołu wypadkowego stanowią trzy osoby: lekarz (z tymi samymi kwalifikacjami, co w przypadku zespołu ratownictwa medycznego), pielęgniarka (z analogicznymi kwalifikacjami) lub ratownik medyczny oraz osoba uprawniona do kierowania ambulansem ratunkowym i przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W lotniczym zespole ratownictwa medycznego są niezbędni: lekarz (kwalifikacje jak wyżej); pielęgniarka albo ratownik medyczny i osoba uprawniona do pilotowania oraz obsługi statku powietrznego i przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Rozporządzenie przewiduje jednocześnie, że zespół wypadkowy - gdyby jego likwidacja wiązała się z pogorszeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych - może funkcjonować nawet bez lekarza, jeśli dysponent jednostki nie jest w stanie zapewnić w składzie zespołu lekarza o opisanych szczegółowo kwalifikacjach lub jakiegokolwiek lekarza. W takiej sytuacji dysponent jednostki jest obowiązany zapewnić możliwość udzielenia pomocy przez lekarza z wymaganymi kwalifikacjami w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 25 minut od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Z zespołów wypadkowych nie znikną natomiast definitywnie sanitariusze. Rozporządzenie przewiduje, iż w sytuacji gdy dysponent nie jest w stanie zapewnić w składzie karetki wykwalifikowanej pielęgniarki lub ratownika medycznego, zaś likwidacja zespołu wiązałaby się z pogorszeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych, to może ich zastąpić przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy sanitariusz. Sanitariusze będą mogli być zatrudniani w zespołach ratownictwa medycznego do 31 grudnia 2009 roku.
Projekt przeszedł już etap konsultacji, a konferencja uzgodnieniowa odbędzie się najprawdopodobniej 27 października.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Beata Lisowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.