Jest projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

EG
opublikowano: 24-07-2020, 16:15

Dzisiaj został opublikowany długo oczekiwany przez środowisko diagnostów projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Mamy szansę tworzyć przyszłość naszego zawodu. - poinformowała na swoim TT prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Środowisko od kilku lat wnioskuje o zmianę ustawy o medycynie laboratoryjnej. Niestety, nie doczekaliśmy się dotąd jej nowelizacji, czego efekty dziś obserwujemy. Skutki braku znowelizowanych przepisów widać szczególnie w obszarze kadr i organizacji laboratoriów w Polsce” – skomentowała Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, podczas Health Challanges Online.

Dziś (24 lipca) opublikowany został projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej. Poprzednia ustawa regulująca miejsce diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia pochodziła z 2001 r. W projekcie nowej ustawy, ze względu na postęp wiedzy, zdecydowano się na określenie aktu prawnego ustawą o medycynie laboratoryjnej. Przepisy będą regulowały kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Z ważniejszych zmian oczekiwanych przez środowisko, są na pewno te dotyczące systemu kształcenia - a konkretnie urlopu szkoleniowego i dofinansowania specjalizacji, Dotychczas diagności laboratoryjnie nie mogli korzystać z tego rodzaju urlopu, koszty szkolenia specjalizacyjnego ponosili we własnym zakresie (mimo że przepisy nakładały na nich obowiązek stałego dokształcania się i aktualizacji wiedzy).

"Zgodnie z przepisami projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej minister właściwy do spraw zdrowia będzie dofinansowywał specjalizację ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach posiadanych środków, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Minimalną liczbę miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w danym roku oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza się w danym roku na szkolenie specjalizacyjne, określa minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz konsultanta krajowego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawodawca przychylił się również do postulatu dotyczącego urlopu szkoleniowego.

"Diagnoście laboratoryjnemu realizującemu obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy" - informuje ustawodawca.

Podobnie jak w przypadku pielęgniarek i położnych, nowe przepisy będą wprowadzały normy zatrudnienia.

"Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej wprowadza obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. Planuje się wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którą w medycznym laboratorium diagnostycznym w pełnym wymiarze czasu pracy będzie kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych. Natomiast minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych i innych osób, uprawnionych do wykonywania określonych czynności medycyny laboratoryjnej w profilowanych i wieloprofilowych laboratoriach, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Diagnostyka laboratoryjna wyszła z cienia

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.