Jakie zmiany obostrzeń w strefach czerwonych i żółtych, a jakie w całej Polsce?

opublikowano: 06-10-2020, 15:35

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który określa zapowiadane przez ministra zdrowia dodatkowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych, a także na terytorium całej Polski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt rozporządzenia zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rząd wprowadza nakaz noszenia maseczek w strefach czerwonych i żółtych.
https://pixabay.com/pl/users/Tumisu-148124/

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zasadniczo rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.). Z uwagi na liczne zmiany tego aktu – w celu zapewnienia jego czytelności – proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Wykazy powiatów należących do obszaru czerwonego i żółtego mają być podane w załącznikach do rozporządzenia.

Zmiany obostrzeń w związku epidemią COVID-19: turnusy rehabilitacyjne

W projekcie dodano przepis, zgodnie z którym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Zmiany obostrzeń w związku epidemią COVID-19: hospicja

Wprowadzono również zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej. Zdecydowano, że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie obligatoryjny w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych wykonywany będzie niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Zmiany obostrzeń w strefach czerwonych i żółtych

Jak zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej 6 października, rozporządzenie wprowadza też dodatkowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych, mające pomóc ograniczyć ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2. Mają one zacząć obowiązywać od soboty 10 października.

1) ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
  • 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
  • 75 osób – w przypadku obszaru żółtego,
  • 100 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym. 

3) ograniczenie możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne przypadku obszaru czerwonego - mogą być otwarte nie dłużej niż w godzinach 6.00-22:00 – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Ograniczenia dot. udostępniania miejsc do tańczenia

Projekt zawiera także - w celu uszczelnienia przepisów - zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Wraca wymóg zaświadczenia o przeciwwskazaniach do noszenia maseczki

Projekt rozporządzenia przywraca obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży - jak uzasadniono w projekcie, są to miejsca o podobnym charakterze.

Obowiązkowa odległość między zgromadzeniami

W projekcie rozporządzenie wprowadza także minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami - w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631). Ma ona wynosić co najmniej 100 m. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.