Jakie dane powinna zawierać e-recepta?

Oprac. Justyna Chwaścińska
opublikowano: 27-09-2019, 13:49
aktualizacja: 27-11-2019, 13:49

Recepta w postaci elektronicznej, podobnie jak w papierowej, aby była ważna i możliwa do realizacji, musi zawierać odpowiednie informacje. Które z nich są konieczne, a jakie lekarz wprowadza dodatkowo?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najważniejsze dane, które bezwzględnie muszą znaleźć się na recepcie w postaci elektronicznej, dotyczą pacjenta, osoby wystawiającej e-receptę, placówki leczniczej lub praktyki lekarskiej, w ramach której recepta została wystawiona, oraz oczywiście danych samego leku.

Dane pacjenta:

 • imię lub imiona i nazwisko;
 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu (w przypadku pacjenta o nieustalonym miejscu zamieszkania podaje się „NMZ”);
 • identyfikator pacjenta (zwykle to numer PESEL);
 • data urodzenia, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie;
 • kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeśli takie posiada.

Dane podmiotu, w którym wystawiono e-receptę (albo osoby wystawiającej w sytuacji, gdy to recepta pro auctore lub pro familiae):

 • nazwa albo firma, łącznie z nazwą jednostki lub komórki organizacyjnej (w przypadku recept pro auctore albo pro familiae imię i nazwisko osoby wystawiającej);
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu (w przypadku lekarzy udzielających świadczeń wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania pacjentów i przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – adres miejsca zamieszkania);
 • numer telefonu danej placówki (w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania lub wystawiających receptę pro auctore bądź receptę pro familiae — numer telefonu kontaktowego do lekarza);
 • identyfikator miejsca udzielania świadczeń.

Dane osoby wystawiającej e-receptę:

 • imię lub imiona i nazwisko;
 • kwalifikacje zawodowe (w tym tytuł zawodowy);
 • identyfikator pracownika medycznego (zwykle to NPWZ);
 • numer telefonu kontaktowego;
 • podpis elektroniczny.

Dane leku:

 • nazwa (wybierana z rozwijanej listy po wpisaniu pierwszych trzech liter);
 • postać (jeśli jest dostępny w więcej niż jednej postaci);
 • dawka (jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce);
 • ilość (szczególne zasady dotyczą np. leku recepturowego);
 • sposób dawkowania (to informacja wprowadzana ręcznie).

Poza wskazanymi wyżej, na e-recepcie nie może zabraknąć informacji o dacie realizacji. System automatycznie ustawia opcję „od dnia wystawienia”, ale lekarz może również wskazać, że daną receptę pacjent będzie mógł zrealizować od konkretnego dnia.

System gabinetowy nadaje e-recepcie numer, a platforma e-zdrowie (P1) sprawdza, czy jest on unikalny.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Oprac. Justyna Chwaścińska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.