Jak w dobie epidemii COVID-19 pacjenci oceniają teleporady u lekarza POZ [RAPORT]

opublikowano: 20-08-2020, 15:17

41,7 proc. ankietowanych pacjentów jest zadowolonych z teleporad. W ich ocenie jakość świadczonych usług była porównywalna z poradami udzielonymi podczas wizyty osobistej w placówce POZ. Jednak zdaniem ekspertów ta forma udzielania porad medycznych w wielu aspektach wymaga udoskonalenia - czytamy w "Raporcie z badania satysfakcji pacjentów korzystających z teleporad u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie epidemii COVID-19".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Epidemia COVID-19 spowodowała, że konieczne było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pacjentowi uzyskanie świadczenia medycznego na odległość, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjenci otrzymywali informację o możliwościach uzyskania teleporady u lekarza POZ, bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie.

iStock

Zapewnienie przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej możliwości skorzystania z teleporad było obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r. Jednak ogłoszenie stanu epidemii i konieczność bezpiecznego dla pacjenta i personelu medycznego udzielania świadczeń zdrowotnych spowodowały, że w marcu 2020 r. w POZ wdrożono na szeroką skalę tę formę porad. 

CZYTAJ TEŻ: Teleporady medyczne w POZ i AOS - sprawdź, które placówki ich udzielają

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, podjęło decyzję o przeprowadzeniu badania satysfakcji pacjentów z teleporad realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej w czasie epidemii COVID-19.

W badaniu uczestniczyło 13 961 osób, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie ankiety. Z teleporady w formie telefonicznej skorzystało 81,5 proc. z nich. Wizytę osobistą odbyło 18,1 proc. respondentów. Najmniejszy odsetek stanowiły teleporady w formie wideorozmów - brało w nich udział 0,3 proc. badanych.

Dodzwonienie się do poradni POZ podczas epidemii COVID-19

Autorzy ankiety zweryfikowali, czy od momentu wprowadzenia teleporad u lekarza POZ pacjent miał problemy z dodzwonieniem się do swojej przychodni.

  • 76,4 proc. respondentów nie miało problemu z dodzwonieniem się do swojego gabinetu,
  • 14,3 proc. udało się nawiązać kontakt telefoniczny po kilku próbach,
  • 1,5 proc. nie miało możliwości dodzwonienia się do przychodni POZ.

Skuteczność teleporady u lekarza POZ w czasie epidemii COVID-19

Ankietowanych zapytano także o to, czy kłopot, z którym zwrócili się do lekarza, został rozwiązany dzięki teleporadzie. 92 proc. badanych zadeklarowało rozwiązanie problemu podczas teleporady, a 8,2 proc. przyznało, że zgłoszony problem nie został rozwiązany.

Na pytanie, czy lekarz w sposób jasny i zrozumiały udzielił  informacji na temat problemu zdrowotnego, z którym pacjent zwrócił się do lekarza:

  • niemal 97 proc. respondentów odpowiedziała, że uzyskali oni pełną informację o tym, jakie są zalecenia lekarza, jakie dodatkowe badania należy wykonać oraz jak zażywać leki i gdzie ewentualnie zgłosić się na dalsze leczenie,
  • niespełna 2 proc. ankietowanych pacjentów otrzymało niepełną informację i musiało dopytać o przyczynę dolegliwości, czy też jak zażywać leki oraz kiedy zgłosić się na ponowną konsultację,
  • 1,3 proc. biorących udział w badaniu wskazała, że lekarz nie podał im żadnych informacji, o wszystko musieli zapytać sami.

Większość badanych pacjentów, bo 97,8 proc., zadeklarowało także, że lekarz właściwie ich zbadał, przekazując komplet niezbędnych dokumentów (recepty, skierowania, zalecenia). Wśród 1,5 proc. ankietowanych zdarzyło się, że lekarz przekazał jedynie jeden z dokumentów, a pacjent upomniał się o pozostałe samodzielnie. 0,7 proc. respondentów wskazało, że lekarz nie wydał odpowiednich dokumentów, mimo, że zlecił wykonanie badań.

Teleporady w dobie COVID-19 a możliwość umówienia wizyty osobistej u lekarza POZ

1 150 ankietowanych znalazło się w sytuacji, w której teleporada nie rozwiązała w pełni ich problemu zdrowotnego. Zapytano, czy zaoferowano im wówczas możliwość umówienia wizyty osobistej. Na takie pytanie odpowiedzi udzielić chciały 862 osoby.

59,9 proc. odpowiadającym na to pytanie zaproponowano możliwość umówienia wizyty osobistej u lekarza POZ, a 40,1 proc. nie uzyskało informacji dotyczącej takiej możliwości. 

Jednocześnie z możliwości umówienia wizyty osobistej, zaoferowanej w wyniku przeprowadzenia teleporady, skorzystało 79,5 proc. respondentów. 20,5 proc. ankietowanych (106 osób) nie skorzystało z takiej wizyty z powodu:

  • ustąpienia powodów zgłaszanej dolegliwości (24,5 proc.),
  • obaw związanych z sytuacją epidemiologiczną oraz ryzykiem zakażenia (17 proc.),
  • stanu zdrowia, który uniemożliwiał osobiste stawienie się w przychodni w wyznaczonym terminie (16 proc.).

57,5 proc. odpowiadających na to pytanie zadeklarowało odpowiedź: inne

Jakość porad udzielanych zdalnie i tych świadczonych w gabinecie lekarza POZ

Osoby biorące udział w badaniu poproszono także o ocenienie, czy jakość porady medycznej podczas teleporady jest porównywalna z jakością porad udzielanych przez lekarza w trakcie wizyt osobistych.

Do takich wniosków doszło 41,7 proc. ankietowanych. Zdaniem 16 proc. teleporada przewyższała jakościowo wizytę w gabinecie, a 36,3 proc. oceniło jakość wizyty stacjonarnej wyżej niż teleporadę. W ocenie tej ostatniej grupy badanych ważnym aspektem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem oraz dopytanie o szczegółowe zalecenia terapeutyczne.

6 proc. zgłosiło, że podczas teleporady lub wideoporady lekarz ogólnikowo poinformował ich o zaleceniach, byli zmuszeni samodzielnie dopytać o dokładniejsze informacje dotyczące procesu leczenia.

Co więcej, 43,2 proc. badanych osób jest przekonanych, że teleporady/wideoporady powinny stanowić jeden z głównych kanałów kontaktu z lekarzem POZ i to lekarz powinien określać, czy konieczne jest udanie się do placówki podstawowej opieki zdrowotnej. 9,4 proc. ankietowanych nie widzi potrzeby włączenia teleporad/ wideoporad jako kanału kontaktu z lekarzem POZ.

Teleporady spotkały się z pozytywnym odbiorem pacjentów, ale wiele trzeba udoskonalać

W podsumowaniu autorzy raportu stwierdzili, że teleporady spotkały się z pozytywnym odbiorem i zostały uznane przez większość pacjentów, którzy z nich korzystali, za potrzebny i wartościowy kanał kontaktu z lekarzem POZ. Pojawiające się obawy, że osoby starsze nie poradzą sobie przy teleporadzie i że będzie ona niedostępna dla szerokiego grona pacjentów nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonym badaniu.

"Przy dalszym rozwoju teleporad, dla zwiększenia poziomu satysfakcji pacjentów, należy skupić się na udoskonaleniu takich aspektów jak: możliwość skontaktowania się z przychodnią POZ, a także przekazywanie pełnej, wyczerpującej informacji na temat procesu leczenia pacjentowi oraz wszelkich niezbędnych dokumentów podczas teleporady. Ważna jest również możliwość skorzystania z wizyty osobistej, gdy teleporada nie przynosi oczekiwanego rezultatu" - podkreślono.

Jak czytamy w raporcie, wyniki badania dały wiedzę na temat opinii pacjentów, są także merytorycznym podsumowaniem okresu wdrażania teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej w czasie epidemii COVID-19.

"Należy skupić się na systematycznym upowszechnianiu i udoskonalaniu teleporad, co wpłynie na poprawę opieki nad pacjentem, zwiększenie dostępności do zespołu POZ oraz umożliwi wdrażanie kolejnych, nowoczesnych rozwiązań telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej" - przekonują autorzy dokumentu.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stornie www.gov.pl.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Teleporady: zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

Samorząd lekarski: Standard teleporady POZ wymaga uzupełnienia

Udzielanie świadczeń telemedycznych: NRL opublikowała wytyczne uwzględniające także aspekty etyczne

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Oprac. Monika Majewska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.