Jak udzielić pomocy psychiatrycznej w dobie pandemii COVID-19? Zalecenia PTP

opublikowano: 22-04-2020, 16:20

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało zalecenia dla profesjonalistów dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną on-line w dobie pandemii COVID-19. "Opisane stanowisko ma na celu podkreślenie konieczności integracji różnych grup specjalistów pracujących w kontakcie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz tworzenia jasnych procedur świadczonej pomocy" - podkreślają autorzy wytycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) wydało rekomendacje dla profesjonalistów dotyczące udzielania pomocy psychiatrycznej w czasie pandemii COVID-19. Eksperci w swoich zaleceniach zaznaczają, że w obecnej sytuacji uzasadnioną formą kontaktu z pacjentami jest konsultacja on-line lub teleporada. Dotyczy to konsultacji lekarskich, poradnictwa, psychoedukacji, psychoterapii, socjoterapii itp. - wymieniają autorzy wytycznych.

PTP wydało rekomendacje dla profesjonalistów dotyczące udzielania pomocy psychiatrycznej w dobie COVID-19.
iStock

Pandemia COVID-19 a pomoc psychiatryczna 

Zgodnie z rekomendacjami PTP, należy określić, jaka pomoc jest konieczna - czy konsultacja psychiatryczna, realizacja psychoterapii, czy stosowanie interwencji wspierająco-podtrzymujących, psychoedukacyjnych.

Ważne, aby podczas każdej formy interwencji stosować kolejność kroków - uwzględniając adekwatność realizowanej pomocy oraz określając adekwatność wyboru specjalisty udzielającego pomoc: czy wystarczy porada interwencyjna realizowana przez np. psychologa, czy wdrożenie np. realizacji psychoterapii, czy też konieczność konsultacji lekarskiej - czytamy w zaleceniach PTP. 

Zasady kontaktów indywidualnych i grupowych z pacjentami i rodzinami w formie on-line lub teleporad mają spełniać wszelkie standardy świadczeń realizowanych w kontakcie indywidualnym z rozróżnianiem formy świadczonej pomocy, np. poradnictwo, psychoedukacja, psychoterapia, socjoterapia - zaznaczają autorzy wytycznych.

Autorzy rekomendacji podkreślają również, że podstawa to jasne określenie zasad kontaktu i wyrażenie na nie zgody przez pacjenta i rodzinę/opiekuna.

"Pamiętajmy, że kontakty z dziećmi i młodzieżą w formie on-line mogą opierać się na rozmowie, obserwacji zabawy dowolnej, obserwacji interakcji rodzic-dziecko, grupach spotkaniowych" - zaznaczają eksperci i dodają, że stworzone zasady kontaktu z pacjentami w formie on-line lub teleporad należy dostosowywać do wieku i możliwości emocjonalnych dziecka, przy czym wiek dziecka nie oznacza jedynie wieku metrykalnego, ale określa indywidualne możliwości dziecka (uwzględnienie dysharmonii rozwojowych) oraz znaczenia obecnej diagnozy (ICD10, DSM 5 - jeżeli istnieje).

Z kolei szczegółowe edukowanie specjalistów w merytoryce świadczonej pomocy możliwe jest poprzez kontakt ze specjalistami konsultującymi się w merytoryce realizacji oddziaływań, np. superwizorami, również pełniących dyżury wolontaryjne - wyjaśniają przedstawiciele PTP.

Pandemia COVID-19: konsultacje psychiatryczne w izbie przyjęć tylko w przypadku zagrożenia życia

"Należy pamiętać o tym, że konsultacje w izbie przyjęć mają obejmować sytuacje zagrożenia życia, poważnego zagrożenia zdrowia, np. zagrożenia/próby suicydalne, zaostrzenia chorób psychicznych/zaburzeń psychotycznych/afektywnych. Stąd ważna kolejność kroków i dojrzałość w postawie grupy specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, a nie będących lekarzami" - czytamy w zaleceniach. 

"Wobec niejasności lub niepewności podejmowanych przez specjalistów interwencji ważne jest korzystanie z superwizji oraz merytorycznych konsultacji wobec podejmowanych działań" - dodają autorzy rekomendacji.

Zgodnie z dalszymi zaleceniami PTP, hospitalizacje należy ograniczyć do tej najbardziej potrzebującej grupy.

"W obecnym czasie, profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, inni niż lekarze, realizują szerokie konsultacje wobec procedur realizacji działań on-line, które również konsultowane są z lekarzami specjalizującymi się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Te działania mają zapewnić integrację środowiska oraz zachowania kroków oddziaływań, celem odciążenia grupy lekarskiej, będącej obecnie w sytuacji natężenia ilości pracy, z jednoczesnym zachowaniem merytoryki, bezpieczeństwa i skuteczności realizowanych działań terapeutycznopomocowych" - zaznaczają autorzy wytycznych.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Pandemia COVID-19: bardzo ważne jest wsparcie pracy profesjonalistów

Przedstawiciele PTP przypominają o ryzyku pojawiania się zachowań wyładowczych, w tym zarówno ryzyka zachowań suicydalnych lub zachowań wzajemnego prowokowania się młodzieży do realizacji niebezpiecznych zachowań celem rozładowywania emocji.

"Młodzi ludzie obecnie gromadzą się w przestrzeni internetowej (grupy spotkaniowe pozostające bez nadzoru dorosłych) szukając wzajemnego wsparcia i  niestetypojawiają się tendencje do realizacji niebezpiecznych aktywności. np. koronawirus challenge" - zaznaczają eksperci i dodają, że w tym aspekcie bardzo ważne jest wspieranie wszelkiej pracy dającej możliwość realizacji działań grupowych w formule on-line, które są nadzorowane przez specjalistów: spotkania terapii grupowych, grup rozwijających umiejętności społeczne, grup socjoterapii celem edukowania i przejmowania kontroli nad niebezpiecznymi działaniami i dawania w alternatywie możliwości prorozwojowych metod dla wyrażania trudnych emocji i zyskiwania wsparcia.

PTP: ważna jest także tematyka dotycząca SARS-CoV-2

Przypominają także, że obecnie nawet w rodzinach, w których do tej pory nie występowały trudne emocje i kryzysy we wzajemnych relacjach, narażenie na codzienny stres wywołuje duże napięcia emocjonalne mogące generować konflikty.

"Edukujemy i wskazujemy na możliwości pozyskiwania pomocy on-line lub w postaci teleporad w formie indywidualnej lub grupowej" - zaznaczają eksperci.

Jednocześnie dodają, że edukowanie powinno obejmować również tematykę dotyczącą COVID-19.

Praca oddziałów psychiatrycznych stacjonarnych w dobie pandemii COVID-19

W wytycznych zwrócono również uwagę na pracę oddziałów psychiatrycznych stacjonarnych, czyli ograniczanie kontaktu pacjentów i personelu, rotację personelu, zmniejszenie liczebności na oddziale lub wyodrębnienie małych pododdziałów (o ile pozwolą na to warunki lokalowe) przenoszenie pracy PZP i oddziału dziennego na on-line.

Zdaniem ekspertów ważne jest wdrażanie technik pomocowych, czyli rozwijanie zdolności do ekspresji emocji poprzez inne bezpieczne aktywności - np. prowadzenie dzienników uczuć - spisywania emocji, które stają się dominujące zamiast realizować zachowania acting out, żeby potem móc omówić je w  kontakcie z terapeutą i budować system ich kontroli.

Wprowadzanie technik pomocowych wymaga elastycznego podejścia terapeuty i będzie wspierać minimalizowanie obecności zachowań acting out, ich odraczanie w czasie, a tym samym minimalizowania ich siły - czytamy w wytycznych.

Ważne, żeby profesjonaliści pamiętali o budowaniu relacji pacjenta z terapeutą jako obiektem podtrzymująco-wspierającym, zwłaszcza w grupie pacjentów narażonych na obecność zachowań acting out. Szczegóły radzenia sobie z obecnością zachowań wyładowczych należy konsultować w rozmowach ukierunkowanych na merytorykę podejmowanych aktywności, np. superwizje - podsumowują eksperci.

Pełna wersja wytycznych jest dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

PRZECZYTAJ TAKŻE: Program "Oblicza Medycyny". Po pandemii COVID-19 czeka nas epidemia depresji? [WIDEO]

Rusza bezpłatna infolinia psychologiczna dla pracowników ochrony zdrowia walczących z epidemią SARS-CoV-2

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.