Jak ma działać platforma P1

Sławomir Molęda
opublikowano: 17-09-2014, 00:00

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, zwana platformą P1, jest systemem teleinformatycznym, który zrewolucjonizuje opiekę zdrowotną w Polsce. W tym roku ma zacząć obsługiwać internetowe konta pacjentów oraz elektroniczne zlecenia i skierowania, a w przyszłym także recepty. Za pośrednictwem P1 świadczeniodawcy będą wymieniać dane z elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Platforma P1 jest elementem ogólnopolskiego systemu informacji w ochronie zdrowia, który obejmuje wszelkie dane o świadczeniach opieki zdrowotnej, ich wykonawcach i pacjentach. Chodzi o dane zawarte w dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawców, w Rejestrze Usług Medycznych prowadzonym przez NFZ, jak również dane z wszystkich innych rejestrów medycznych: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aptek, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych itd. Cały system jest obsługiwany przez dwie platformy. P1 obsługuje dane, które dotyczą udzielanych świadczeń i są przetwarzane w bazie zwanej Systemem Informacji Medycznej (SIM), natomiast P2, czyli Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, obsługuje dane rejestrowe.

Obowiązek przekazywania danych

Platforma P1 ma spełniać wiele funkcji. Przede wszystkim będzie umożliwiała przekazywanie do SIM danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Pojęcie to obejmuje świadczenia zdrowotne (działania medyczne), świadczenia rzeczowe (leki i wyroby medyczne), a także świadczenia towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie i transport sanitarny). W powiązaniu z danymi o tych świadczeniach SIM będzie przetwarzał i udostępniał jednostkowe dane medyczne pacjentów oraz dane usługodawców i personelu medycznego. Obowiązek przekazywania danych zostanie nałożony na usługodawców, czyli podmioty udzielające ww. świadczeń i obejmie wszystkie świadczenia, także udzielane prywatnie.

Wraz z danymi o świadczeniach będą przesyłane indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli informacje identyfikujące dokumenty powiązane ze świadczeniami. Indeksy będą pozwalały na wyszukanie i zamówienie potrzebnej dokumentacji za pośrednictwem platformy. Sama dokumentacja nie będzie gromadzona w systemie, lecz — tak jak dotychczas — przechowywana i udostępniana przez podmiot, który ją wytworzył. Jedyny wyjątek będzie dotyczył dokumentacji podmiotu likwidowanego. Jeżeli nie zostanie przejęta przez podmiot przejmujący jego zadania, to trafi do SIM.

Różne zakresy uprawnionych do dostępu

Dostęp do danych z SIM będzie limitowany uprawnieniami. Usługodawcy i personel medyczny będą uprawnieni w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości leczenia lub postępowania diagnostycznego. Nabycie szerszych uprawnień będzie wymagało autoryzacji dostępu przez pacjenta.

Proces udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej będzie inicjowało złożenie zapotrzebowania do SIM, który dokona weryfikacji uprawnień zamawiającego. Jeżeli weryfikacja wypadnie pozytywnie, to SIM prześle zapotrzebowanie do adresata. Uprawniony pracownik przygotuje dokumentację i prześle ją w formie komunikatu elektronicznego.

Dokumenty będą udostępniane w formacie XML, a diagnostyka obrazowa jako pliki multimedialne. Po opatrzeniu podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, komunikat zostanie przekazany bezpośrednio do zamawiającego.

Moduł zleceń wyręczy pacjenta

Platforma P1 będzie ponadto umożliwiała wymianę dokumentacji zewnętrznej pomiędzy usługodawcami. Skierowania, zlecenia i recepty, zwane zbiorczo zleceniami, przestaną być przenoszone przez pacjentów. Będą trafiały do tzw. modułu zleceń. Wypełnianie zleceń będzie wspomagane przez system, co skróci proces ich wystawiania i wyeliminuje błędy. Przykładem może być automatyczne przypisanie poziomu refundacji do leku w danym wskazaniu.

Po zarejestrowaniu zlecenia w SIM, lekarz otrzyma potwierdzenie, które może wydrukować i przekazać pacjentowi. Nie będzie to jednak konieczne w przypadku wszystkich pacjentów. Ci, którzy zdecydują się na założenie Internetowego Konta Pacjenta, będą mogli otrzymywać kod potwierdzenia SMS-em, bezpośrednio z SIM. Przekazanie kodu wybranemu usługodawcy otworzy mu dostęp do zlecenia i pozwoli na jego realizację. W przypadku zgubienia kodu wystarczy autoryzacja usługodawcy przez pacjenta, która pozwoli odnaleźć zlecenie w SIM.

Szczegóły wyjaśnia CSIOZ

Świadczeniodawcy posiadający własne systemy informatyczne uzyskają dostęp do platformy podłączając się za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Zasady dostępu, sposób przesyłania danych i ich zabezpieczenia zostaną opublikowane na portalu projektu P1 (https://p1.csioz.gov.pl/). Pozostali świadczeniodawcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej Aplikacji Usługodawców i Aptek, uruchamianej za pomocą przeglądarki internetowej. Wystarczy więc mieć dostęp do Internetu, by zapewnić sobie dostęp do platformy.

Platforma jest obsługiwana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Dyrektor centrum zapowiada, że internetowe konta pacjentów oraz elektroniczne zlecenia i skierowania zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, natomiast elektroniczne recepty w roku przyszłym. Warto jednak podkreślić, że obowiązujące przepisy dopuszczają formę elektroniczną tylko w odniesieniu do skierowań. Korzystanie z e-recept i e-zleceń nie będzie zatem mogło zastąpić papierowych wydruków do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach. Obowiązek wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej ma być wprowadzony od 1 sierpnia 2016 r., a skierowań i zleceń — od 1 marca 2017 r.


PODSTAWA PRAWNA
1. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2. rozporządzenie ministra zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej;
3. rozporządzenie ministra zdrowia z 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej;
4. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (wersja z 19 maja 2014 r.).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.