Jak korzystnie nabyć nieruchomość dla NZOZ-u od gminy

Sławomir Molęda
opublikowano: 18-03-2003, 00:00

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Generalnie nieruchomości publiczne są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Od zasady postępowania przetargowego ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy to nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, np. gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz użytkownika wieczystego albo najemcy lokalu mieszkalnego.
Możliwość nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym istnieje także w razie zbywania jej na rzecz NZOZ-ów, które prowadzą niezarobkową działalność leczniczą. W tym przypadku sprzedaż w trybie bezprzetargowym łączy się z uzyskaniem bonifikaty od ustalonej ceny. O tym, w jakim zakresie działalność niepublicznego ZOZ-u jest działalnością zarobkową, decyduje jego statut. Gmina ma tu jednak pozostawioną swobodę decyzji, więc może odmówić udzielenia bonifikaty nawet po spełnieniu wymaganych warunków. Wszystko zależy od dokonanej przez nią oceny konkretnych okoliczności.
Działalność non-profit lub spółka z samorządem
Na przychylniejsze traktowanie mogą zazwyczaj liczyć fundacje i inne organizacje non-profit, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Osobom fizycznym i spółkom, które ze swej istoty mają na celu działalność gospodarczą trudniej jest wykazać, że działalność prowadzonych przez nie NZOZ-ów ma odrębny, niezarobkowy charakter.
Kolejna możliwość uniknięcia przetargu związana jest z tym, że nieruchomość ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki. Wkładem może być własność nieruchomości, jak i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Mogą także przystępować do takich spółek dla wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej, tzn. takich, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Preferencje dla zdrowia
Gdy żadna z powyższych możliwości nie wchodzi w grę i przetarg będzie musiał zostać przeprowadzony, wiele zależy od tego, jak zostaną ustalone warunki przetargu. Jak już kiedyś podnosiłem, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą pozostać całkowicie obojętne wobec losu zakładów niepublicznych. Gminy mają obowiązek zaspokajania potrzeb zbiorowych (por. art. 7 ustawy o samorządzie gminnym), w zakres których wchodzi zapewnienie ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie. W celu realizacji tego zadania powinny wspierać niepubliczne ZOZ-y, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie ilość, zakres i poziom usług oferowanych przez publiczną służbę zdrowia są niewystarczające. Gmina może zatem przeznaczyć nieruchomość na cele działalności niepublicznej służby zdrowia i stosownie do tego postawić warunki zapewnienia tego rodzaju działalności przez potencjalnych nabywców, z góry eliminując inne, nawet korzystniejsze finansowo oferty zakupu.
Do bezprzetargowego nabycia nieruchomości może również dojść w wyniku wyczerpania możliwości trybu przetargowego. Po odbyciu dwóch przetargów, które zakończą się wynikiem negatywnym, gmina może zrezygnować z trybu przetargowego i zbyć nieruchomość w drodze rokowań z wybranym kontrahentem za cenę ustaloną w tych rokowaniach.Podstawa prawna:
art. 37-42 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.