Jak będą przekształcane SP ZOZ-y

Ewa Szarkowska
opublikowano: 18-09-2003, 00:00

Rada Ministrów zaakceptowała 2 września założenia nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i o zmianie innych ustaw oraz o przekształceniu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej. Oto szczegóły.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Przekształcone zakłady opieki zdrowotnej nie będą miały prawa do udziału w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych. Ich głównym zadaniem będzie realizacja świadczeń zdrowotnych. Wprawdzie będą mogły prowadzić inną działalność gospodarczą, ale tylko w zakresie ochrony zdrowia (np. prowadzić ogólnodostępną aptekę).
Spółki utworzone w wyniku przekształcenia SP ZOZ-ów mają być jednoosobowe. Dopuszcza się możliwość przejęcia emitowanych akcji za długi przez inne podmioty, w tym wierzycieli cywilnoprawnych przy zasadzie równego traktowania wierzycieli. Zbycie przez organ złożycielski udziałów lub podwyższenie kapitału, powodujące spadek jego udziału kapitałowego w spółce poniżej 50 proc. będzie wymagać zgody ministrów skarbu i zdrowia w przypadku spółek z udziałem skarbu państwa, uchwały radnych pod nadzorem wojewody w przypadku spółek-jednostek samorządu terytorialnego.
Spółki zatrudniające powyżej 50 pracowników będą mieć rady nadzorcze, w skład których wchodzić mają przedstawiciele wspólników oraz przedstawiciele wybrani przez pracowników. Przedstawicielowi załogi w okresie pełnienia mandatu ani rok po jego wygaśnięciu spółka nie będzie mogła wypowiedzieć umowy o pracę. Zarząd w spółce ma być jednoosobowy, powierzony osobie wyłonionej w drodze konkursu. Wyklucza się łączenie funkcji w zarządzie z pełnieniem innej funkcji w ZOZ-ie, w szczególności ordynatora.
Zbycie lub obciążenie nieruchomości, zaciągnięcie zobowiązań powyżej 50 tys. euro lub zmiana wysokości kapitału zakładowego czy utworzenie fundacji wymagać będą, pod rygorem nieważności, uchwały zgromadzenia wspólników, a w przypadku spółek z udziałem skarbu państwa także zgody ministra zdrowia.
Zakłada się, że przekształcenie SP ZOZ-u w spółkę będzie mogło nastąpić na wniosek organu założycielskiego, kierownika zakładu lub wniosek poparty przez ponad 50 proc. pracowników w tajnym głosowaniu. Pracownicy przekształcanego zakładu staną się z mocy prawa pracownikami spółki. Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku przekształcenia ma być powoływany dotychczasowy kierownik zakładu, chyba że nie wyrazi na to zgody. Bilans zamknięcia zakładu na dzień przekształcenia ma stać się bilansem otwarcia spółki.
Odrębne przepisy przejściowe dotyczyłyby likwidacji SP ZOZ-ów. W takim przypadku organ założycielski ma przejmować jego majątek razem ze zobowiązaniami oraz ustanawiać likwidatora zakładu. Zobowiązania powstałe po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ZOZ-ach (1 stycznia 2004 r.) mają być zaspokajane przez likwidatora zakładu, w pierwszej kolejności wobec pracowników likwidowanego zakładu.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.