IQVIA: żadna z substancji czynnych w refundacji aptecznej nie utraciła finansowania

MS/IQVIA
opublikowano: 27-10-2021, 12:17

Żadna substancja czynna w refundacji aptecznej nie utraciła finansowania - wynika z obwieszczenia MZ dot. listy refundacyjnej obowiązującej od 1 listopada. Wzrost cen dla pacjenta dotyczy 160 opakowań, wcześniej informowano, że może dotknąć nawet 1008 opakowań.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Od 1 listopada zgodnie z obwieszczeniem dotyczącym listy refundacyjnej żadna substancja czynna w refundacji aptecznej nie utraci finansowania
FOT. Pixabay

Jak informuje IQVIA, która podsumowała zmiany na liście refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 listopada 2021 r, z refundacji aptecznej wycofano 42 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 28 innych.

Na listę apteczną trafiły dwie dodatkowe substancje czynne

Żadna substancja czynna nie utraciła finansowania, natomiast dwie substancje czynne zostały dodane do listy:

 • Cariprazine - Reagila, kaps. twarde o następujących mocach: 1,5 mg, 3 mg oraz 4,5 mg, 28 szt., podmiot odpowiedzialny Gedeon Richter Plc.
 • Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] - Cervarix, zawiesina do wstrzykiwań, 20+20 µg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Dla 322 opakowań spadł poziom współpłacenia pacjenta

IQVIA podała, że poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 322 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 5 z nich.

Największe obniżki dotyczą następujących produktów:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) - o 452,70 zł
 • Arimidex (Anastrozolum, tabl. powl., 1 mg, 28 szt.) – o 19,64 zł
 • Bixebra (Ivabradinum, tabl., 56 szt.) - o 16,93 zł w przypadku tabletek o mocy 7,5 mg i o 11,28 zł w przypadku tabletek o mocy 5 mg
 • Aripiprazole Sandoz (Aripiprazolum, tabl., 15 mg, 56 szt.) - o 11,63 zł.

Zmiana poziomu współpłacenia pacjenta w przypadku produktu Novo-Helisen Depot spowodowana jest zmianą podstawy limitu w grupie 214.1, Alergeny kurzu domowego. Od listopada 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będzie Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml).

Natomiast w przypadku innych wymienionych produktów, obniżki poziomu współpłacenia pacjenta spowodowane są obniżeniem urzędowych cen zbytu tych produktów.

Za 160 opakowań pacjenci zapłacą więcej

IQVIA podaje, że z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 160 opakowań. Wcześniej wskazywała, że wzrost może dotyczyć nawet 1008 opakowań. Wyjaśniała jednak, że z obliczeń własnych z wykorzystaniem publicznie dostępnych danych wynika, że podane zmiany odpłatności dla pacjentów mogą wynikać z błędnego wyznaczania części podstaw limitu.

Podkreślono, że w przypadku 8 z nich wzrost cen przekracza 10 zł, z czego największe podwyżki, przekraczające 15 zł, dotyczą następujących produktów:

 • Pentasa (Mesalazinum, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml, 7 szt.po 100 ml) – o 29,31 zł,
 • OxyContin (Oxycodonum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 60 szt.) – o 19,55 zł
 • Accordeon (Oxycodoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 100 szt.) – o 15,96 zł.

W przypadku preparatu Pentasa, podwyżka cen dla pacjenta związana jest z podwyżką urzędowej ceny zbytu tego preparatu, natomiast w przypadku leków zawierających substancję czynną oksykodon, podwyżka cen dla pacjenta związana jest z obniżeniem urzędowej ceny zbytu preparatu Oxydolor (tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 60 szt.) stanowiącego podstawę limitu w grupie 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon.

Urzędowe ceny zbytu w dół dla 100 opakowań

Urzędowe ceny zbytu obniżono dla 100 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 11 z nich, z czego największe (powyżej 20 zł) dotyczą produktów:

 • Oxydolor (Oxycodoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 60 szt.)
 • PecFent (Fentanylum, aerozol do nosa, roztwór, w dawkach 100 µg/dawkę oraz 400 µg/dawkę, 4 but. po 1,55 ml)
 • Arypiprazol Glenmark (Aripiprazolum, tabl., 15 mg, 28 szt.).

Urzędowe ceny zbytu w górę dla 9 opakowań

Urzędowe ceny zbytu podniesiono w przypadku 9 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym 4 zmiany przekraczają 10 zł.

Największe zmiany dotyczą produktów:

 • Pentasa (Mesalazinum, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml, 7 szt.po 100 ml)
 • Petinimid (Ethosuximidum, kaps., 250 mg, 100 szt.)
 • Clexane forte (Enoxaparinum natricum, roztwór do wstrzykiwań, dawki 150 mg/1 ml oraz 120 mg/0,8 ml, 10 amp.-strz.).

Lista 75+ i “ciąża”

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie straciła też finansowania. Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 12 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 12 opakowań.

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdują się 3 nowe opakowania, 1 natomiast zostało z niej usunięte. Lista nie została poszerzona o żadną substancję czynną, żadna nie utraciła też finansowania.

Rynek szpitalny - 8 nowych molekuł w programach lekowych

W ramach programów lekowych, na liście B pojawiło się aż 8 nowych molekuł, natomiast żadna molekuła nie utraciła finansowania.

Do nowo dodanych molekuł należą:

 • Amifampridinum – Firdapse firmy SERB S.A. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 grudnia 2009 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.121 Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1)
 • Brolucizumabum – Beovu firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lutego 2020 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)
 • Cemiplimabum – Libtayo firmy Regeneron Ireland Designated Activity Company (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 czerwca 2019 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.125 Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)
 • Dupilumabum – Dupixent firmy Sanofi-Aventis Groupe (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 września 2017 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)
 • Levofloxacinum – Quinsair firmy Chiesi Farmaceutici S.p.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 marca 2015 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.27 Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)
 • Moroctocogum alfa – ReFacto AF firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 kwietnia 1999 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)
 • Tolvaptanum – Jinarc firmy Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 maja 2015 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.126 Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowego nerek (ICD-10 Q61.2)
 • Tyldrakizumabum – Ilumetri firmy Almirall S.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 września 2018 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.47 Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10:L40.0).

Nowe wskazania refundacyjne dla substancji czynnych w programach lekowych

Ponadto doszło do poszerzenia wskazań refundacyjnych o kolejne programy lekowe dla następującej substancji czynnej:

 • Eltrombopagum – Revolade firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 marca 2010 r.) - poszerzenie wskazań refundacyjnych o nowy program lekowy B.127 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10 D61).

Nie doszło natomiast do zawężenia wskazań refundacyjnych o poszczególne programy lekowe dla żadnej z substancji czynnych.

Zmiany cen opakowań leków w programach lekowych

Łącznie z programów lekowych nie usunięto żadnego opakowania, natomiast wprowadzonych zostanie 18 nowych. Urzędowe ceny zbytu 11 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 8,2%.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 6 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka dla tych produktów to 18,4%. Wszystkie podwyżki dotyczą opakowań leku Kiovig (Immunoglobulinum humanum normale).

Chemioterapia - 1 opakowanie usunięto, pięć dodano

W katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa molekuła, żadna też nie utraciła finansowania.

Z katalogu chemioterapii usunięto 1 opakowanie leku, został on natomiast poszerzony o 5 innych opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 15 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 20,3%. Obniżki te nie dotyczą produktów dostępnych również w ramach listy aptecznej.

W katalogu chemioterapii urzędowa cena zbytu nie została podniesiona dla żadnego z opakowań leków.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lista leków w refundacji od 1 listopada: 57 nowych produktów lub wskazań

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.