IQVIA: żadna substancja czynna nie utraciła finansowania w refundacji aptecznej

MS/IQVIA
opublikowano: 24-06-2022, 18:38

Do lipcowej listy refundacyjnej włączono 21 nowych leków w refundacji aptecznej, a wycofano 78. Kolejna dobra wiadomość to ta, że żadna substancja czynna nie utraciła finansowania - podsumowuje IQVIA.Co się zmienia w refundacji aptecznej?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na najnowszej, lipcowej liście refundacyjnej pojawia się 21 nowych opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w refundacji aptecznej.
FOT. iStock

Jak podaje IQVIA, wg obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 78 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 21 innych. Żadna substancja czynna nie utraciła finansowania, żadna nie została również wycofana z refundacji.

Obwieszczenie rozszerza zakres finansowania dla jednej już refundowanej substancji czynnej:

• Dapagliflozinum (Forxiga firmy AstraZeneca AB) o nowe wskazanie: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią ≥200 mg/g oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.

Ponadto poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 14. z nich.

Największe obniżki dotyczą następujących produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) - o 2154,55 zł;
 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) - o 452,70 zł.
 • zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum (Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt., Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt. i Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg, 60 szt.) - o odpowiednio 37,42 zł, 26,31 zł oraz 24,82 zł.

Obniżka w przypadku produktu Firazyr związana jest z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu, natomiast obniżka poziomu współpłacenia pacjenta dla opakowań produktu Novo-Helisen Depot i produktów zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 214.1 - alergeny kurzu domowego i 150.4 - opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach.

Od lipca 2022 roku limit w tych grupach wyznaczają odpowiednio produkty Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) oraz Oxyduo (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg, 60 szt.).

435 opakowań w refundacji aptecznej w górę

Wzrost dopłat pacjenta w refundacji aptecznej dotyczy z kolei 435 opakowań. W przypadku tylko jednej z nich wzrost ceny przekracza 10 zł. Podwyżka ta dotyczy produktu Eligard (Leuprorelinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg, 2 strz.napeł.) i wynosi 10,48 zł. Związana jest z obniżką urzędowej ceny zbytu produktu wyznaczającego limit w grupie 129.0 - leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę.

Wśród pozostałych podwyżek największe dotyczą produktów zawierających substancję czynną Dexamethasonum (Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg, 20 szt. – o 6,18 zł oraz Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg, 20 szt.) - o 6,16 zł.

Podwyżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 81.2 - kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania doustnego. Od lipca 2022 roku limit w tej grupie wyznacza produkt PabiDexamethason, tabl., 20 mg, 20 szt.

Urzędowe ceny zbytu dla 114. opakowań w dół, a dla 32 w górę

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 114. opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych średnio o 3,4%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 5. z nich, z czego największe dotyczą produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.- strz.po 3 ml) - o 2061,48 zł;
 • Olzapin (Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 120 szt.) - o 17,06 zł;
 • Asduter (Aripiprazolum, tabletki, 10 mg, 28 szt.) - o 13,02 zł.

Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostały podniesione w przypadku 32 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 25,8%. Największe podwyżki dotyczą produktów:

 • Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 szt.) - o 8,32 zł;
 • Relsed (Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml, 5 mikrowlewek po 2,5 ml) - o 6,51 zł;
 • Relsed (Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml, 5 mikrowlewek po 2,5 ml) - o 4,83 zł.

Lista senioralna i ciężarnych

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie utraciła także finansowania. Lista „S” obejmuje 3 nowe opakowania, przy jednoczesnym wycofaniu 32 innych.

Z kolei na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znalazły się 3 nowe opakowania leków, 2 opakowania zostały natomiast z niej usunięte.

Lista nie została poszerzona o żadną substancję czynną, żadna substancja nie straciła również finansowania.

Zmiany lekowe na rynku szpitalnym

W ramach programów lekowych na liście B pojawiło się 7 nowych molekuł:

 • Denosumabum (Xgeva firmy Amgen Europe B.V.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0). Lek powrócił na listę refundacyjną, do końca czerwca 2021 roku był dostępny w ramach katalogu chemioterapii;
 • Erenumabum (Aimovig firmy Novartis Europharm Limited) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);
 • Fedratinibum (Inrebic firmy Bristol Myers Squibb Pharma EEIG), dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1);
 • Fremanezumabum (Ajovy firmy Teva GmbH) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);
 • Letermovir (Prevymis firmy Merck Sharp & Dohme B.V.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.132 Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84);
 • Siltuximabum (Sylvant firmy EUSA Pharma BV) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana (ICD-10:D47.7);
 • Upadacitinibum (Rinvoq firmy AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG) dostępny w ramach istniejących programów lekowych: B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08); B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3); B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45).

Ponadto do refundacji wprowadzono nową postać farmaceutyczną dla jednej substancji czynnej:

 • Vedolizumabum (Entyvio firmy Takeda Pharma A/S w postaci roztworu do wstrzykiwań, podanie podskórne), który będzie dostępny w ramach programów lekowych B.32. leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50) oraz B.55. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51).

Rozszerzenie finansowania dla refundowanych substancji

Obwieszczenie rozszerza zakres finansowania o nowe programy lekowe dla 6. już refundowanych substancji czynnych:

 • Anakinrum (Kineret firmy Swedish Orphan Biovitrum AB) włączony do istniejącego programu lekowego B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);
 • Ixekizumabum (Taltz firmy Eli Lilly and Company Limited) włączony do istniejących programów lekowych: B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45); B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Lenalidomidum (Revlimid firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) włączony do istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85);
 • Nintedanibum (Ofev firmy Boehringer Ingelheim International GmbH) włączony do nowego programu lekowego B.135 Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ICD-10: M34, J.99.1);
 • Sekukinumab (Cosentyx firmy Novartis Europharm Limited) włączony do istniejącego programu lekowego B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile (Botox firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland) włączony do nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43).

Ponadto, w związku z połączeniem programów lekowych B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10: H35.3) i B.120 Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME) (ICD-10: H36.0) w jedno świadczenie (B.70 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0), a także połączeniem programów lekowych B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10: N25.8) i B.69 Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10: N25.8) w jedno świadczenie (B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami (ICD-10: N25.8)), substancje czynne refundowane dotychczas w ramach programów B.120 (Aflibercept, Bevacizumabum, Dexamethasonum, Ranibizumab) oraz B.69 (Paricalcitolum) będą dostępne w tych wskazaniach odpowiednio w ramach programów B.70 i B.39.

Substancje wykluczone z programów lekowych

Zgodnie z obwieszczeniem, decyzją odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych, 2 substancje czynne nie będą finansowane w ramach programów lekowych:

Adefoviri dipivoxilum (Hepsera firmy Gilead Sciences Ireland UC) dostępny dotychczas w ramach programu lekowego B.1 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1);

Ribavirinum (Rebetol firmy Merck Sharp and Dohme B.V.) dotychczas dostępny w ramach i programu lekowego B.71 Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (ICD-10 B 18.2).

Łącznie z programów lekowych usunięto 10 opakowań leków, a wprowadzono 17 nowych.

Zmiany urzędowych cen leków w programach lekowych

Urzędowe ceny zbytu 23 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 18,2%, natomiast zakres obniżek wynosi od 1% do 91%.

Największa obniżka, równa 91% (obniżka z 1080 zł do 97,2 zł) dotyczy produktu Remidia (Sildenafilum, tabl. powl., 20 mg, 90 szt.).

W ramach katalogu programów lekowych urzędowa cena zbytu nie została podniesiona dla żadnego z opakowań leków.

Zmiany w katalogu chemioterapii

W ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, natomiast jedna utraciła finansowanie:

Epoetinum beta (NeoRecormon firmy Roche Registration GmbH).

Łącznie z katalogu chemioterapii usuniętych zostało 20 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o jedno opakowanie.

Urzędowe ceny zbytu 16. opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 10,7%.

Podwyżka ceny zbytu dotyczy jednego opakowania leku stosowanego w ramach katalogu chemioterapii - Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 kaps. w butelce) o 12,9%.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Miłkowski: mamy dobry czas dla refundacji nowych terapii w reumatologii

Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022: jakie zmiany w aptekach i programach lekowych?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.