IQVIA o zmianach na liście refundacyjnej: za 1008 opakowań leków pacjenci zapłacą drożej

MS/IQVIA
opublikowano: 20-10-2021, 17:04

Dla 1008 opakowań leków dostępnych w sprzedaży aptecznej wzrośnie cena dla pacjenta. Kwoty podwyżek będą oscylowały od kilku do blisko 30 zł za opakowanie. Najwięcej pacjenci dopłaca do leku Pentasa - 29,31 zł - wynika z analizy sporządzonej przez IQVIA.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projekt nowej listy refundacyjnej wprowadza zwiększone dopłaty dla pacjentów do 1008 opakowań w obrocie aptecznym
FOT. Archiwum

IQVIA przedstawiła komunikat zawierający najważniejsze zmiany w zakresie listy refundacyjnej, tj. nowości, usunięcia, zmiany cen urzędowych i wysokości dopłaty świadczeniobiorcy.

Zmiany na rynku aptecznym

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofane zostaną 42 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 27 innych.

Jedna substancja czynna utraci finansowanie:

 • Propafenoni hydrochloridum, Tonicard, tabl. powl., 150 mg, 60 tabl., podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited).

Dwie substancje czynne zostaną dodane do listy:

 • Cariprazine - Reagila, kaps. twarde o następujących mocach: 1,5 mg, 3 mg oraz 4,5 mg, 28 szt., podmiot odpowiedzialny Gedeon Richter Plc.
 • Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] - Cervarix, zawiesina do wstrzykiwań, 20+20 µg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 364 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 20 z nich. Największe obniżki, przekraczające 70 zł, dotyczyć będą następujących produktów:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml): o 452,70 zł
 • Rekovelle (Folitropinum delta, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz): o 86,31 zł
 • Menopur (Menotropinum, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml): o 76,66 zł
 • Salofalk (Mesalazinum, 1 g, 30 czopków): o 70,02 zł

Obniżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach:

 • 214.1 - alergeny kurzu domowego
 • 69.1 - hormony płciowe - gonadotropiny
 • 12.2 - leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna -produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne

Od listopada 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml)
 • Mensinorm (Menotropinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m.)
 • Salofalk (Mesalazinum, 1 g, 30 czopków).

Dla 1008 opakowań cena dla pacjenta w górę

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie aż 1008 opakowań. Jednak jedynie w przypadku 21 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł, z czego największe podwyżki, przekraczające 15 zł, będą dotyczyć następujących produktów:

 • Pentasa (Mesalazinum, 1 g, 28 czopków) - o 29,31 zł
 • OxyContin (Oxycodonum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 60 szt.) - o 19,55 zł
 • Mepilex (Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 20x50 cm) - o 19,31 zł
 • Accordeon (Oxycodoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 100 szt.) - o 15,96 zł

Podwyżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach:

 • 12.2 - leki przeciwzapalne działające na jelita – mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne
 • 150.1 - opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
 • 220.6 - opatrunki regulujące poziom wilgotności rany

Od listopada 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio:

 • Salofalk (Mesalazinum, 1 g, 30 czopków)
 • Oxydolor (Oxycodoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 60 szt.)
 • Zetuvit Plus (Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek z superabsorbentem, 20x40 cm)

IQVIA utrzymuje, że z obliczeń własnych z wykorzystaniem publicznie dostępnych danych wynika, że podane zmiany odpłatności dla pacjentów mogą wynikać z błędnego wyznaczania części podstaw limitu.

Dla 99 opakowań urzędowe ceny w dół - dla 9 w górę

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 99 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 11 z nich, z czego największe (powyżej 20 zł) dotyczyć będą produktów:

 • Oxydolor (Oxycodoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 60 szt.)
 • PecFent (Fentanylum, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę oraz 400 µg/dawkę, 4 but. po 1,55 ml)
 • Arypiprazol Glenmark (Aripiprazolum, tabl., 15 mg, 28 szt.)

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 9 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym cztery zmiany będą przekraczać 10 zł. Wzrost ten będzie dotyczył opakowań następujących produktów:

 • Pentasa (Mesalazinum, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml, 7 szt.po 100 ml)
 • Petinimid (Ethosuximidum, kaps., 250 mg, 100 szt.)
 • Clexane forte (Enoxaparinum natricum, roztwór do wstrzykiwań, dawki 150 mg/1 ml oraz 120 mg/0,8 ml, 10 amp.-strz.)

Lista ciąża i 75+

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdą się 3 nowe opakowania, 1 natomiast zostanie z niej usunięte.

Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, żadna nie utraci też finansowania.

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci też finansowania.

Lista „S” obejmie 12 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 12 innych opakowań.

Zmiany na rynku szpitalnym

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawi się osiem nowych substancji czynnych:

 1. Amifampridinum - Firdapse firmy SERB S.A. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 grudnia 2009 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.121 Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1)
 2. Brolucizumabum - Beovu firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lutego 2020 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)
 3. Cemiplimabum - Libtayo firmy Regeneron Ireland Designated Activity Company (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 czerwca 2019 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.125 Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)
 4. Dupilumabum - Dupixent firmy Sanofi-Aventis Groupe (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 września 2017 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)
 5. Levofloxacinum - Quinsair firmy Chiesi Farmaceutici S.p.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 marca 2015 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.27 Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)
 6. Moroctocogum alfa - ReFacto AF firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 kwietnia 1999 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)
 7. Tolvaptanum - Jinarc firmy Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 maja 2015 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.126 Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowego nerek (ICD-10 Q61.2)
 8. Tyldrakizumabum - Ilumetri firmy Almirall S.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 września 2018 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.47 Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10:L40.0).

Według projektu obwieszczenia w ramach programów lekowych finansowania nie utraci żadna substancja czynna.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia nie zostanie usunięte żadne opakowanie, natomiast wprowadzonych zostanie 18 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 6 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 4,6%.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 6 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka dla tych produktów to 18,4%. Wszystkie podwyżki dotyczą opakowań leku Kiovig (Immunoglobulinum humanum normale).

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci także finansowania. Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usunięte zostanie 1 opakowanie leku, zostanie on natomiast poszerzony o 5 opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 15 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 20,3%. Obniżki te nie dotyczą produktów dostępnych również w ramach listy aptecznej.

Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

PRZECZYTAJ TAKŻE: IQVIA: utrzymuje się trend spadkowy dotyczący liczby aptek

Jakie nowości na liście leków refundowanych? M.in. szczepienie przeciw HPV i szczepionki przeciw grypie dla dzieci

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.