IQVIA: nowa lista refundacyjna bez nowych substancji czynnych dla kobiet w ciąży i seniorów

MA/IQVIA
opublikowano: 15-12-2021, 17:00

Na liście refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2022 r dla kobiet ciężarnych nie znajdzie się żadnych nowych opakowań leków ani też żadnej nowej substancji czynnej. Żadna nowa substancja nie pojawi się też na liście senioralnej. Z refundacji aptecznej zniknie natomiast 260 opakowań leków - podaje w swojej analizie IQVIA.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na liście refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2022 r dla kobiet ciężarnych nie pojawi się żadne nowe opakowanie leków ani żadna nowa substancja czynna
FOT. Pixabay

IQVIA zaprezentowała komunikat zawierający najważniejsze zmiany w zakresie listy refundacyjnej, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Wskazała na nowości, usunięcia, zmiany cen urzędowych i wysokości dopłaty świadczeniobiorcy.

Rynek apteczny

IQVIA zwraca uwagę, że wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 260 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 55 innych.

Finansowanie utraci czternaście substancji czynnych:

 • Acidum tranexamicum (Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml oraz tabl. powl., 500 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis)
 • Alfacalcidolum (Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg oraz 1 µg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)
 • Ambenonium (Mytelase, tabl., 10 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis)
 • Amitriptilinum (Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg oraz 25 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss)
 • Atenololum (Atenolol Sanofi, tabl., 25 mg oraz 50 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis)
 • Calcii folinas (Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg, podmiot odpowiedzialny EBEWE Pharma)
 • Cefadroxilum (Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml, kaps., 500 mg oraz tabl. powl., 1000 mg, podmiot odpowiedzialny Sandoz)
 • Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum (Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.)
 • Clotrimazolum (Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)
 • Dalteparinum natricum (Fragmin, roztwór do wstrzykiwań 2500 j.m., 5000 j.m., 7500 j.m., 10000 j.m., 12500 j.m., 15000 j.m. oraz 18000 j.m., podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe)
 • Eprosartanum (Teveten, tabl. powl., 600 mg, podmiot odpowiedzialny Abbott Healthcare Products)
 • Imidaprilum (Tanatril, tabl., 5 mg, 10 mg oraz 20 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss)
 • Norfloxacinum (Nolicin, tabl. powl., 400 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.)
 • Sucralfatum (Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml, podmiot odpowiedzialny Gedeon Richter).

Jedna substancja czynna zostanie dodana do listy:

 • Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana, 13-walentna (Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0,5 ml, podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe).

Zmiany obejmą też listę A3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę

Na liście tej w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym zgodnie z projektem obwieszczenia refundowane będą igły do wstrzykiwaczy (BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G), 100 sztuk oraz BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G), 100 sztuk) we wskazaniu cukrzycy wymagającej podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Zmiany w poziomie współpłacenia na leki refundowane w aptece

Zgodnie z nową listą poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 1 070 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 29 z nich. Największe obniżki, przekraczające 30 zł, dotyczyć będą następujących produktów:

 • Zoladex LA (Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) - o 121,86 zł
 • Exelon (Rivastigminum, system transdermalny, 13,3 mg/24h, 30 saszetek oraz 9,5 mg/24h, 30 saszetek) - o 41,00 zł i 30,44 zł
 • Seretide Dysk (Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek oraz 250+50 µg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek) - o 37,72 zł i 30,62 zł.

Obniżki te związane są z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tych produktów.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 371 opakowań. Jedynie w przypadku 4 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) - o 452,70 zł
 • Certican (Everolimusum, tabl., 0,5 mg, 60 szt.) – o 30,87 zł
 • Zolaxa Rapid (Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 56 szt.) o 11,31 zł
 • Zolafren (Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 90 szt.) – o 10,11 zł.

Podwyżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach:

 • 214.1 Alergeny kurzu domowego
 • 135.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus
 • 178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne.

Od listopada 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml), Certican (Everolimusum, tabl., 0,75 mg, 60 szt.)
 • Zalasta (Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt.).

Zmiany w urzędowych cenach zbytu

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 935 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 3,9%.

Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 40 z nich, z czego największe (powyżej 40 zł) dotyczyć będą produktów:

 • Pulmozyme (Dornasum alfa, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml, 30 amp. a 2,5 ml) – o 118,80 zł
 • Zoladex LA (Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o 116,05 zł, Certican (Everolimusum, tabl., 0,75 mg, 60 szt.) - o 50,94 zł
 • ZypAdhera (Olanzapinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg, 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły) - o 49,09 zł
 • Pamifos-90 (Dinatrii pamidronas, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg, 1 fiol. z prosz. po 90 mg + 1 amp. po 10 ml) – o 48,60 zł.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 5 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 12,6%, przy czym żadna ze zmian nie przekracza kwoty 2 zł:

 • Amotaks (Amoxicillinum, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt. oraz tabl., 1 g, 20 szt.)
 • Amotaks Dis (Amoxicillinum, tabl., 500 mg, 750 mg oraz 1 g, 20 szt.).

75+

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna. Natomiast 6 substancji utraci finansowanie:

 • acidum tranexamicum
 • atenololum
 • cilazaprilum + hydrochlorothiazidum
 • dalteparinum natricum
 • eprosartanum
 • imidaprilum

Lista „S” obejmie 25 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 133 innych opakowań.

CIĄŻA

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znajdzie się żadnych nowych opakowań, 37 natomiast zostanie z niej usunięte.

Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, natomiast jedna substancja straci finansowanie (dalteparinum natricum).

Rynek szpitalny - programy lekowe

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie utraci finansowania.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia zostaną usunięte 2 opakowania, natomiast wprowadzonych zostanie 6 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 20 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone

Średnia obniżka dla tych produktów to 11,8%. Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w programach lekowych.

Rynek szpitalny - chemioterapia

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci także finansowania. Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 16 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 11 opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 24 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 11,7%. Obniżki te dotyczą dwóch produktów dostępnych również w ramach listy aptecznej:

 • Sandostatin LAR, Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml
 • Tamoxifen-EGIS, Tamoxifenum, tabl., 20 mg, 30 sztuk.

Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

PRZECZYTAJ TAKŻE: IQVIA o zmianach na liście refundacyjnej: za 1008 opakowań leków pacjenci zapłacą drożej

MZ: jest nowy projekt listy leków refundowanych. Rekompensatę może stracić kilkaset leków

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.