Inspekcja pracy piętnuje źle pojęty outsourcing pielęgniarek

MAR
opublikowano: 06-11-2017, 08:32

Kreatywne zarządzenie pracownikami w celu uniknięcia zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony - to zdaniem Państwowej Inspekcji pracy niedozwolone działania dwóch podmiotów z branży ochrony zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Państwowa Inspekcja Pracy wzięła pod lupę pracodawców z sektora ochrony zdrowia - tym razem kontroli poddano dwie, powiązane ze sobą podkarpackie spółki, które świadczyły specjalistyczne usługi medyczne zatrudniające 189 pracowników. W trakcie kontroli inspektorzy oceniali  stosowanie outsourcingu polegającego na  realizowaniu działalności innego zakładu w całości lub w części przez pracowników zatrudnianych przez innego pracodawcę, którzy uprzednio byli pracownikami zakładu na rzecz, którego świadczone są usługi outsorcingowe.

Kontrola wykazała, że w spółce ABCD-MED  (nazwa w komunikacie inspekcji pracy została zmieniona) od października 2010 r. do czerwca 2017 r. 42 zatrudnionych w niej pracowników wykonywało, na podstawie umów o współpracy zawartych między spółkami, prace w spółce ABCD.

Mechanizm zatrudniania personelu medycznego był skomplikowany. "Spółka ABCD-MED  udostępniała swoich pracowników w celu świadczenia przez nich usług medycznych, z czego zdecydowaną większość  na stanowisku „pielęgniarka”. Pracownicy ABCD-MED rekrutowani byli spośród byłych pracowników ABCD, z którymi w większości przypadków umowy o pracę rozwiązywano na zasadzie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę. Następnie, po okresie zatrudnienia w ABCD-MED i wykonaniu usług na rzecz ABCD pracownicy ci byli zatrudniani ponownie w ABCD w oparciu o umowy o pracę na czas określony lub czas nieokreślony na podobnych, a w większości przypadków na takich samych stanowiskach pracy i w tym samym miejscu. Jednocześnie w okresie w jakim pracownicy ABCD-MED świadczyli usługi na rzecz ABCD, kontrolowana spółka ABCD na takich samych stanowiskach pracy i w tym samym miejscu zatrudniała w oparciu o umowy o pracę „własnych” pracowników"- czytamy w komunikacie inspekcji.

Analiza „przemiennego” zatrudniania tych samych pracowników w ABCD i ABCD-MED wykazała, że pielęgniarki zatrudniane były na podstawie umów zawieranych na czas określony, których okres trwania tylko nieznacznie przekraczał okres wymaganej przerwy w zatrudnieniu pozwalający ABCD na ponowne zatrudnianie tych pracowników. W efekcie zawarcie w takich okolicznościach ponownie umów o pracę na czas określony nie rodziło po stronie ABCD skutku w postaci przekształcenia z mocy prawa takiej umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Zdaniem inspekcji pomimo, że obie spółki zawarły umowy o współpracy, nie mogą one być uznane jako umowy outsourcingowe. Głównym powodem był fakt, że nie doszło w nich do wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych, realizowanych samodzielnych funkcji i przekazania ich do wykonywania innemu podmiotowi - w tym wypadku ABCD-MED jako firmie zewnętrznej.

W efekcie inspektor pracy uznał, że ABCD prowadzi „kreatywne zarządzanie zasobami ludzkimi” mające na celu ograniczenie lub uniknięcie zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony. Jednocześnie w swoim wystąpieniu zawarł wniosek o potwierdzenie na piśmie siedmiu pracownikom istnienia stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony uznając, iż zatrudnienie w ABCD-MED stanowiło nadużycie prawa i nie może korzystać z ochrony. Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy pozostali pracownicy nie zostali objęci wnioskiem z uwagi na rozwiązanie z nimi stosunku pracy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych lub z powodu zawarcia już z nimi wcześniej umów o pracę na czas niekreślony. Jednocześnie spółka ABCD potwierdziła inspektorowi pracy zawarcie ze wskazanymi pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MAR

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.