Importerzy leków muszą się liczyć z kolejnymi wizytami fiskusa

Ewa Szarkowska
opublikowano: 29-10-2003, 00:00

Rząd chce odzyskać kwoty nienależnie pobrane przez niektóre firmy farmaceutyczne z tytułu zawyżonej wartości celnej importowanych leków.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

?Obecnie trwają prace właściwych organów kontroli celnej i skarbowej, które indywidualnie ustalają wielkości zawyżonej wartości celnej poszczególnych leków oraz wymiar ewentualnych kwot dodatkowych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez organy podległe ministrowi finansów" - poinformowała nas Joanna Fiodorow z Centrum Informacyjnego Rządu.
Rada Ministrów 8 października zapoznała się z ustaleniami międzyresortowego zespołu ds. kontroli cen na leki pochodzące z importu, powołanego 2 września zarządzeniem Leszka Millera. Zadaniem zespołu, składającego się z przedstawicieli resortów: zdrowia, finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i Komitetu Integracji Europejskiej, było przeanalizowanie przepisów w sprawie sposobów ustalania cen na leki importowane w latach 1999-2002, jak również ocena prawnych możliwości odzyskania nienależnie pobranych kwot z tytułu zawyżania cen leków importowanych.
Przypomnijmy, że latem tego roku grupa 24 posłów Ligi Polskich Rodzin wniosła do laski marszałkowskiej projekt uchwały, w której Sejm wzywa rząd RP do wyegzekwowania ok. 1,5 mld zł należności od niektórych zachodnich koncernów farmaceutycznych, które mimo wyroku NSA, uznającego ich sprzeciw wobec decyzji służb skarbowych za nieuzasadniony, nadal nie zwróciły nienależnych kwot.
Potwierdzone zarzuty
Zespół, którym kierowała Wacława Wojtala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, potwierdził zarzuty służb skarbowych, że niektóre firmy farmaceutyczne sprowadzające leki gotowe do Polski, zawyżały ich wartość celną. Importerzy naruszali też prawo, nie respektując po 1 maja 2000 r. rozporządzenia ministra finansów zakazującego naliczania marży hurtowej od wartości celnej nieskorygowanej o udokumentowane rabaty i upusty.
?W ten sposób magazynowa wartość towaru była zawyżana. Zawyżona wartość była wykorzystywana do ustalenia ceny zbytu dla odbiorców krajowych. Obniżona o rabaty i upust wartość celna wykorzystywana była do rozliczeń z dostawcami zagranicznymi, natomiast różnica pozostawała w dyspozycji importera. Podstawę do refundacji stanowiła cena hurtowa i detaliczna leku ustalona w oparciu o wyższą wartość celną u importera. Oznacza to, że rzeczywista cena detaliczna mogła być niższa niż ustalony limit cenowy na dany lek. To prowadziło z kolei do nieuzasadnionych i nadmiernych wydatków kas chorych, szpitali i pacjentów" - czytamy w komunikacie CIR.
Kontrole skarbowe
W ocenie zespołu, podstawę do przeprowadzenia przez organy podatkowe i organy kontroli celnej postępowań zmierzających do ustalenia kwot nienależnych i dodatkowych stanowi fakt, że Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził te nadużycia w ponad 100 przypadkach.
Roszczenia z tytułu naruszenia przepisów cenowych, związane z zawyżaniem wartości celnej, mogą być dochodzone za okres od 1 maja 2000 r. do 9 kwietnia 2002 r. - stwierdzili eksperci. Dla określenia wielkości roszczeń niezbędne jest teraz wydanie decyzji dotyczących prawidłowych wartości celnych, które będą podstawą dla służb celnych i skarbowych do egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami. Podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu kwot nienależnie pobranych jest ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach oraz przepisy prawa cywilnego.
Według zespołu, nie jest możliwe wypracowanie uniwersalnego modelu postępowania we wszystkich sprawach ze względu na indywidualny charakter każdej z nich, który trzeba będzie uwzględniać w postępowaniu przed organami podatkowymi, celnymi i kontroli skarbowej.
?Nie zgadzamy się z ustaleniami zespołu" - powiedział Pulsowi Medycyny Paweł Piotrowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce.
Rząd, po zapoznaniu się z informacją zespołu, który zakończył już swoją działalność, zobowiązał ministrów: zdrowia, finansów, spraw zagranicznych, sprawiedliwości i UKIE do przedstawienia harmonogramu dalszych działań w tej sprawie.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.