Ile pielęgniarek i położnych wraca do zawodu?

EG
opublikowano: 15-05-2019, 09:25

W latach 2014 – 2018 zostało przeszkolonych 1994 pielęgniarek i 304 położnych, które nie wykonywały zawodu przez czas dłuższy niż pięć lat. Wzrost prawdopodobnie był spowodowany wejściem w życie rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na podwyżki – poinformowała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dane NIPiP pochodzą z informacji przekazanych przez 45 okręgowych rad pielęgniarek i położnych. 

NIPiP

„ Najwięcej pielęgniarek przeszkolono w województwie mazowieckim – 442 pielęgniarek (co stanowi 22,16 proc. wszystkich przeszkolonych pielęgniarek), w tym w ORPiP w Warszawie przeszkolono 373 pielęgniarek (18,70 proc. wszystkich przeszkolonych pielęgniarek). Największą liczbę położnych przeszkolono w województwie małopolskim i mazowieckim po – 36 położnych (co stanowi 23,68 proc. wszystkich przeszkolonych położnych), w tym w ORPiP w Krakowie przeszkolono 36 położnych (11,84 proc. wszystkich przeszkolonych położnych), oraz w ORPiP w Warszawie 36 położnych (11,84 proc. wszystkich przeszkolonych położnych)” – informuje NIPiP w raporcie.

W ocenie autorów raportu można domniemywać, że większość pielęgniarek i położnych, które odbyły przeszkolenie, znalazła później zatrudnienie w podmiotach leczniczych. Na wzrost zainteresowania powrotem do zawodu według samorządu pielęgniarskiego wpłynęły przede wszystkim zagwarantowane podpisanym z resortem zdrowia porozumieniem podwyżki. NIPiP podkreśla również, że coraz większa jest liczba decydujących się na pracę w zawodzie absolwentów kierunku pielęgniarskiego.

„W badanych latach liczba absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wynosiła 20020 i w poszczególnych latach kształtowała się następująco, w roku: 2014 – 3467, 2015 – 3762, 2016 – 3976, 2017 – 4197, 2018 – 4618. (…) W badanych latach liczba absolwentów studiów na kierunku położnictwo, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu położnej wynosiła 4005 i w poszczególnych latach kształtowała się następująco, w roku: 2014 – 764, 2015 – 733, 2016 – 803, 2017 – 836, 2018 – 869” – informuje NIPiP.

Mimo deklaracji Ministerstwa Zdrowia i różnorodnych działań podjętych przez resort w celu załagodzenia kadrowego kryzysu w polskiej służbie zdrowia w opublikowanej przez Barometr Zawodów prognozie na 2019 rok zawody lekarza, pielęgniarki, położnej oraz fizjoterapeuty zostały wymienione jako deficytowe – pielęgniarka została w analizie uznana za zawód trwale deficytowy. Samorząd pielęgniarski informuje jednak, że liczba personelu pielęgniarskiego –może niewystarczająco szybko – ale stale się zwiększa.

„W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost liczby przeszkolonych pielęgniarek i położnych i stanowiło to: 28,18% ogółu przeszkolonych pielęgniarek i 22,69% ogółu przeszkolonych położnych. Powyższy wzrost prawdopodobnie był spowodowany wejściem w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Wyżej wymienione regulacje prawne miały także prawdopodobnie wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów” – oceniają autorzy raportu NIPiP.

O skomplikowanych relacjach środowiska pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia, przedstawicielami innych zawodów medycznych i dyrektorami szpitali, zwłaszcza w kontekście nowych norm zatrudnienia i porady pielęgniarskiej jako odrębnego świadczenia, porozmawiamy w programie „Oblicza Medycyny” z Zofią Małas – dyplomowaną pielęgniarką i prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: NIPiP

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.