Ile państwo przeznaczy dla chorych na raka? “Druga największa w historii MZ alokacja środków”

opublikowano: 10-03-2023, 13:39

Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę wsparcia podmiotów udzielających świadczeń z zakresu onkologii, stąd też tak duża alokacja środków finansowych - druga największa w historii Ministerstwa Zdrowia - pisze w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nakierowany jest na realizację reform, w tym wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO).
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nakierowany jest na realizację reform, w tym wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO).
Fot. iStock

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce odnotowuje się rocznie ponad 160 tys. nowych zachorowań na nowotwory oraz około 100 tys. zgonów. Ponad 1 mln osób żyje z chorobą nowotworową rozpoznaną w ciągu poprzedzających 15 lat - przypomina w interpelacji poseł Witold Zembaczyński (Koalicja Obywatelska).

“Wydłużył się okres oczekiwania na wizytę w ramach NFZ u onkologa (miesiąc), operację z zakresu chirurgii onkologicznej (do dwóch miesięcy), a także wydłużył się czas oczekiwania w przypadku terapii izotopowych czy radiologii. Warto również wspomnieć o wydłużających się kolejkach do badań diagnostycznych (takich jak scyntygrafia) czy do psychologa onkologicznego. Koszty prywatnych świadczeń z zakresu onkologii sięgają nawet 28 000 zł. Nie można również zapomnieć o kosztach leków, które są potrzebne po operacji, a także potencjalnych dalszych terapiach. Sumarycznie jest to często koszt przewyższający możliwości finansowe obywateli” - czytamy w interpelacji.

“Stan polskiej onkologii pokazuje brak jednoznacznych zmian”

Poseł Witold Zembaczyński uważa, że stan polskiej onkologii pokazuje brak jednoznacznych zmian, jeżeli chodzi o zaplecze infrastrukturalne i merytoryczne.

“Przykładem jest Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Na oddziale terapii izotopowych, które zajmują się leczeniem raka tarczycy za pomocą izotopu jodu, są miejsca dla 10 chorych z całego kraju. W przypadku, kiedy jedna z sal jest wyłączona ze względu na skażenie, to możliwości szpitala dramatycznie się zmniejszają. Brak jest również jednolitych procedur dotyczących opieki i terapii pacjentów onkologicznych” - wskazuje.

Warto także podkreślić - kontynuuje - zagadnienie psychologii onkologicznej i potrzeby refundacji wizyt u wspomnianych specjalistów. “Niewystarczający jest również kontakt pacjentów z koordynatorami DiLO, którzy powinni być pierwszym kontaktem i wsparciem dla chorych na raka” - czytamy.

Poseł zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia m.in. z pytaniami, jakie działania podejmuje lub ma zamiar podjąć resort w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na świadczenia dla osób chorych na raka i ile środków ma zamiar przekazać ministerstwo w celu doinwestowania infrastruktury i usług szpitali tak, aby mogły przyjąć więcej chorych.

Świadczenia onkologiczne udzielane na podstawie karty DiLO są nielimitowane

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przypomniał, że od 1 lipca 2021 r. wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna są finansowane „bezlimitowo”, tj. zgodnie z rzeczywistym wykonaniem. Również świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na podstawie karty DiLO finansowane są bezlimitowo.

“Bezlimitowe finansowanie oznacza, że świadczeniodawcy, którzy realizują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, mają gwarancję zapłaty za udzielone świadczenia. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu zmotywowanie świadczeniodawców do poprawy dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej i tym samym przyspieszenie diagnostyki oraz leczenia onkologicznego” - wyjaśnił.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, jaka jest wartość sprawozdanych świadczeń udzielonych w ramach pakietu onkologicznego.

Maciej Miłkowski wymienił także inwestycje infrastrukturalne mające na celu wsparcie obszaru onkologii:

1. Środki unijne

Do końca 2022 r. na wsparcie projektów w zakresie chorób nowotworowych (roboty budowlane, doposażenie) ze środków Osi IX Działania 9.2. Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przeznaczono blisko 388 mln zł (wkład UE).

W kwietniu 2022 r. w ramach Osi XI Działania 11.3.ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie m. in. wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej. Przyznano dofinansowanie 6 projektom na łączną kwotę ponad 102 mln zł.

2. Budżet państwa - Fundusz Medyczny

3 lutego 2023 r. minister zdrowia ogłosił ze środków Funduszu Medycznego, w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, konkurs nr FM-SIS.02.ONKO.2023 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych. Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych z najwyższych poziomów systemu zabezpieczenia tj. szpitali pulmonologicznych, pediatrycznych, ogólnopolskich i onkologicznych.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów strategicznych w konkursie wynosi 2,5 mld zł z możliwością jej zwiększenia. Minimalna wartość kosztorysowa jednego projektu strategicznego to ponad 50 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania to 300 mln zł. Nabór propozycji projektów strategicznych rozpoczyna się 6 marca i trwa do 5 maja 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega więc potrzebę wsparcia podmiotów udzielających świadczeń z zakresu onkologii, stąd też tak duża alokacja środków finansowych (druga największa w historii MZ)” - zaznaczył w odpowiedzi na interpelację Maciej Miłkowski.

3. Budżet państwa: Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO)

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) na lata 2020-2030 to kompleksowy program walki z rakiem w Polsce, który wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Strategia finansowana jest ze środków publicznych. Zaplanowano, iż całkowity budżet na realizację NSO w latach 2020-2030 wynosił będzie 5,1 mld zł.

Budżet na poszczególne lata:

 • 250 mln zł w 2020 r.,
 • 504,23 mln zł w 2021 r.,
 • 450 mln zł rocznie w latach 2022 i 2023,
 • 500 mln zł rocznie w latach 2024-2030.

W ramach budżetu na 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł na wydatki bieżące oraz kwotę 350 mln zł na wydatki majątkowe, z których zostanie sfinansowany zakup nowego i/lub wymiana wyeksploatowanego sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów, m.in. akceleratory, aparaty HDR i systemy planowania leczenia do radioterapii, aparaty PET, mammografy, sprzęt do diagnostyki i leczenia raka płuca.

W 2022 r. z budżetu NSO sfinansowano zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów za niemal 245 mln zł, w tym:

 • 9 akceleratorów do zakładów radioterapii,
 • 3 aparaty do brachyterapii HDR,
 • systemy planowania radioterapii dla 15 podmiotów
 • 28 mammografów (wymiana analogowych i ucyfrowionychna cyfrowe),
 • sprzęt do diagnostyki i leczenie raka płuca: dla 2 oddziałów torakochirurgii oraz dla 4 oddziałów pneumonologii,
 • sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek dla 30 podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym i dla 12 podmiotów udzielających świadczeń dzieciom,
 • sprzęt do urologii - 949 cystoskopów giętkich.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Adam Niedzielski: w ostatnich latach podwoiliśmy nakłady finansowe na onkologię

4. Budżet państwa

Aktualnie w ramach środków budżetu państwa realizowane są m. in. zadania inwestycyjne, budowlane mające na celu poprawę infrastruktury przeznaczonej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, m.in. takie jak:

a) Program wieloletni pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego–etap I”,o wartości kosztorysowej w wysokości 875 040 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa wynoszą 738 785 tys. zł. Okres finansowania zadania zaplanowano w latach 2020-2028.

b) Program wieloletni pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, o wartości kosztorysowej w wysokości 626 985 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa wynoszą 453 694 tys. zł. Okres finansowania zadania zaplanowano w latach 2018–2025. W ramach zadania zakłada się wybudowanie Ośrodka Onkologicznego o planowanej wartości 73 685 tys. zł.

5. Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nakierowany jest na realizację reform, w tym wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO).

W komponencie D zaplanowano inwestycję D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych, mającą na celu poprawę stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych, w tym m.in. w zakresie onkologii, jako element szeroko zakrojonych zmian w ramach kompleksowej reformy systemu zmierzającej w konsekwencji do zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz poprawy dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

PRZECZYTA TAKŻE: Prof. Piotr Rutkowski o priorytetach w polskiej onkologii. “Największy nacisk kładziemy na profilaktykę"

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.