Ile faktycznie zarabiają pielęgniarki i położne? Wyniki ankiety SPC

Oprac. Monika Majewska
opublikowano: 16-06-2021, 11:38

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe przeprowadziło ankietę, której celem było sprawdzenie, ile rzeczywiście zarabiają pielęgniarki i położne w Polsce. Okazuje się, że w większości przypadków średnia w zawodzie pielęgniarki to nie 6 tys. zł, jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, a znacznie mniej. Podobne wnioski płyną z raportu dotyczącego zarobków pielęgniarek i położnych, przedstawionego przez OZZPiP.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

“Nawet nie minęło kilka dni od strajku pielęgniarek i położnych, a pojawiło się mnóstwo opinii i komentarzy na temat zarobków pielęgniarek i położnych, które od pokoleń w Polsce są jedną z najniżej opłacanych grup wysoko wykształconych specjalistów” - napisała w komunikacie Joanna Lewoniewska, wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Pensja pielęgniarek i położnych - czy rzeczywiście wynosi 6,5 tys. zł miesięcznie?

“Największe echo w środowisku wywołały słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia, Pana Andrusiewicza o zarobkach pielęgniarek i położnych. Pan minister, komentując bieżące wydarzenia biegle żonglował liczbami” - dodała.

Zaznaczyła, że kwota 6500 złotych, która padła na konferencji w Ministerstwie Zdrowia, to kwota wynagrodzenia pielęgniarki za pracę obejmującą udzielanie świadczeń przez około 300 godzin w miesiącu.

“Należy zauważyć, że to kwota brutto, od której odejmuje się sumę składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wtedy przychodzi czas na zastanowienie, jak bardzo podane przez MZ liczby mijają się z rzeczywistą zawartością portfela pielęgniarek i położnych” - podkreśliła Joanna Lewoniewska.

Zarobki pielęgniarek i położnych w Polsce - ankieta SPC

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe za pomocą kwestionariusza przeprowadziło internetowe, ogólnopolskie badanie sondażowe dotyczące zarobków pielęgniarek i położnych w Polsce.

Na pytania ankietowe odpowiedziało 2459 osób (2334 kobiety i 195 mężczyzn). 91,9 proc. ankietowanych wykonuje zawód pielęgniarki/pielęgniarza, a 8,1 proc. to położne/położni.

Ile rzeczywiście zarabiają pielęgniarki i położne? Wyniki ankiety SPC

Na pytanie o dochody netto 42 proc. respondentów przyznało, iż ich pobory z podstawowego miejsca pracy oscylują między 3001 a 4500 zł. 35 proc. osób zarabia 2500-3000 zł, 12,1 proc. między 4001-5000 zł, a 5001-6000 zł - 2,1 ankietowanych. Na przelew powyżej 6000 zł miesięcznie może liczyć tylko 3,2 proc. badanych. Niestety są także pielęgniarki otrzymujące wynagrodzenie poniżej 2500 zł (4,6 proc.).

Mimo wypracowywania dużej liczby godzin, spora grupa pielęgniarek i położnych zarabia łącznie z dodatkowymi dochodami poniżej 5000 zł (20,9 proc.).

U 13,3 proc. pielęgniarek suma poborów nie przekracza 6000 zł. 7,1 proc. ankietowanych przyznało, że po wypracowaniu dodatkowych godzin wraz z dochodami z podstawowego zatrudnienia otrzymuje wypłatę w wysokości między 6001 a 7000 zł, zaś 5,3 proc. respondentów do 8000 zł. Powyżej 8000 zł, przepracowując największą liczbę godzin w miesiącu, zarabia 4,2 proc. ankietowanych.

Jako uzupełnienie i potwierdzenie wyników Stowarzyszenie opublikowało screeny pasków płacowych, które nadesłały pielęgniarki i położne.

50 proc. pielęgniarek i położnych pracuje dodatkowo

94,3 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie, w podstawowym miejscu pracy zatrudnionych jest na pełny etat. Pozostali wymienili formę kontraktu, umowy zlecenia oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

45,4 proc. odpowiadających na pytania ankietowe pracuje dodatkowo. Zazwyczaj są to umowy zlecenia, kontrakty, nadgodziny oraz część etatu, a nawet cały etat. Niespełna 1 proc. ankietowanych prowadzi prywatny gabinet pielęgniarski.

“Warto zaznaczyć, iż osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w większości zadeklarowały powyżej 200 godzin pracy w miesiącu” - czytamy na stronie SPC.

Stowarzyszenie zapytało pielęgniarki i położne o powód podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Zdecydowana większość respondentów przyznała, iż potrzeby ekonomiczne – zadłużenia i plany życiowe (25,7 proc.) oraz podstawowa egzystencja (23,1 proc.) skłaniają ich do podejmowania wysiłku dodatkowej pracy. 9,5 proc. ankietowanych decyduje się na pracę powyżej normy godzinowej z powodu braków kadrowych. Pojawiły się także odpowiedzi, iż praca dodatkowa to sposób na samotność, na samorealizację i nabywanie doświadczenia zawodowego.

Ile godzin miesięcznie pracują pielęgniarki i położne?

Spośród osób ankietowanych, które przyznały, iż pracują dodatkowo, największa grupa - 20,7 proc. - osób, pracuje pomiędzy 50 a 100 godzin powyżej etatu, czyli 210-260 godzin miesięcznie. 17,7 proc. poświęca na dodatkową pracę ok. 50 godzin w miesiącu, co daje ponad 200 godzin pracy w skali miesiąca, a 15,8 proc. wypracowuje ponad etat między 101 a 200 godzin, czyli 261-360 godzin miesięcznie. Zaś 4,3 proc. badanych przyznało, że dodatkowo pracuje powyżej 200 godzin dodatkowo, łącznie z podstawowym miejscem pracy to miesięcznie ponad 360 godzin.

Pensja pielęgniarek i położnych - oczekiwania

Badanie sondażowe pozwoliło także dowiedzieć się, jakie zarobki satysfakcjonowałyby środowisko pielęgniarek i położnych. 33,6 proc. opowiedziało się za zarobkami netto w wysokości 6000-7000 zł. miesięcznie z jednego etatu. 29 proc. zadowoliłoby się poborami wysokości 5000-6000 zł, a 25,2 proc. chce zarabiać powyżej 7000 zł. Niewielka grupa ankietowanych - 9,2 proc. - oczekuje wynagrodzenia w granicach 4000-5000 zł. Pojawiły się także głosy, że za tak ciężką i odpowiedzialną pracę wysokospecjalistycznego zawodu należy oczekiwać zapłaty w wysokości 9000-10000 zł netto.

Zarobki pielęgniarek i położnych w Polsce - kto brał udział w ankiecie SPC

1912 osób biorących udział w badaniu to mieszkańcy miast (powyżej 500 tys. mieszkańców - 27,1 proc., 250-500 tys. – 16 proc., poniżej 250 tys. - 34,6 proc.). Pozostali ankietowani to osoby mieszkające na wsi (22,2 proc.).

Wśród ankietowanych największą grupę stanowią osoby z wykształceniem magisterskim – 53,1 proc., 32,4 proc. ma tytuł licencjata pielęgniarstwa, 12,6 proc. to pielęgniarki z wykształceniem średnim. 42,3 proc. posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa.

Przewaga ankietowanych to pracownicy oddziałów szpitalnych (56,6 proc.), 21,1 proc. to zatrudnieni w POZ i AOS. Dla pozostałych podstawowe miejsce pracy to SOR-y, izby przyjęć, bloki operacyjne, ZOL-e, szkoły, hospicja, DPS-y, stacje dializ, placówki sanatoryjne i inne.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych - dane OZZPiP

W odpowiedzi na toczącą się dyskusję Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) przedstawił swój raport z badania dotyczącego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w szpitalach i POZ. Związek zebrał dane ze 165 szpitali i 82 POZ.

Z przygotowanego przez Związek raportu wynika, że w szpitalu przeciętne wynagrodzenia (z dodatkiem „zembalowym”) na umowie o pracę w systemie jednozmianowym wynosiły (dane na dzień 31.12.2017 r.):

  • 3940 zł brutto miesięcznie - średnie wynagrodzenie (84 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw)
  • 6443 zł brutto miesięcznie - najwyższe średnie wynagrodzenie
  • 2460 zł brutto miesięcznie - najniższe średnie wynagrodzenie
  • 3799 zł brutto - mediana wynagrodzeń (niecałe 91 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Z kolei na umowie o pracę w systemie zmianowym zarobki wynosiły (dane na dzień 31.12.2017 r.):

  • 4273 zł brutto miesięcznie - średnie wynagrodzenie (91proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw),
  • 5687 zł brutto miesięcznie - najwyższe średnie wynagrodzenie,
  • 2586 zł brutto miesięcznie – najniższe średnie wynagrodzenie,
  • 4305 zł brutto – mediana wynagrodzeń (niecałe 92 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Średnie wynagrodzenie pielęgniarek pracujących na umowę o pracę w POZ nie przekracza 4500 zł brutto miesięcznie (dane na dzień 31.12.2017 r.).

Nieco inaczej przedstawiały się zarobki położnych pracujących na umowę o pracę w POZ.

Źródło: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

PRZECZYTAJ TAKŻE: Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych pensjach w ochronie zdrowia

Manifestacja pielęgniarek pod Sejmem: „Godna płaca po wartościowaniu pracy, a nie po uważaniu”

Zarobki fizjoterapeutów od 1 lipca 2021 r.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.