I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, 30 września 2022

materiały prasowe
opublikowano: 27-09-2022, 18:00

I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, zorganizowany z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, odbędzie się 30 września 2022 roku w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Karmienie piersią ma realny wpływ na zdrowie dzieci i kobiet, oszczędności dla budżetu kraju w zakresie usług medycznych, a także służy ochronie klimatu. Żywienie w pierwszych 3 latach życia ma kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka.

Na spotkaniu przedstawione zostaną dowody naukowe dotyczące pozytywnego wpływu karmienia piersią na zdrowie kobiety i dziecka, budżet rodzin, szpitali, państwa, na gospodarkę świata oraz ochronę zasobów planety.

Omówiony zostanie aktualny stan karmienia piersią w Polsce. Koalicja zaprezentuje działania wspierające karmienie piersią i ustali, jakie działania należy podjąć, żeby karmienie piersią stało się normą żywienia dziecka.

Szczyt odbędzie się 30 września 2022 roku, w godzinach 9-13, w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (WOIPIP) przy ul. Żelaznej 59/VII w Warszawie.

“Puls Medycyny” jest patronem medialnym wydarzenia.

Czym jest Koalicja na Rzecz Karmienia Piersią

Koalicję na Rzecz Karmienia Piersią tworzą organizacje, których celem statutowym są działania na rzecz karmienia piersią i żywienia dzieci mlekiem kobiecym oraz szeroko pojęta ochrona, promocja i wsparcie kobiet w okresie laktacji. Inicjatorem powstania Koalicji jest Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

Celem głównym Koalicji jest poprawa wskaźników karmienia piersią dzieci w Polsce, w szczególności:

 1. uznanie karmienia piersią jako normy
 2. wzrost wskaźnika karmienia dzieci wyłącznie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia
 3. wzrost wskaźnika karmienia piersią dzieci w okresie rozszerzania diety, w pierwszym i drugim roku życia.

Realizacja tych celów to:

1. Stworzenie rządowego programu ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią jako profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem stanowisk organizacji pozarządowych tworzących Koalicję.

2. Powołanie do opracowania w/w programu organu koordynującego - Krajowego Komitetu ds. Karmienia Piersią przy ministrze zdrowia oraz konsultanta krajowego w dziedzinie karmienia piersią.

3. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację w/w programu.

Działania szczegółowe:

1. Stałe monitorowanie wskaźników karmienia piersią.

2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem w dziedzinie laktacji i karmienia piersią.

3. Organizacja opieki laktacyjnej we wszystkich podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej oraz Inicjatywą Szpital Przyjazny Dziecku.

4. Marketing społeczny karmienia piersią-popularyzacja karmienia naturalnego i kreowanie karmienia piersią jako zdrowego stylu życia oraz profilaktyki pierwotnej schorzeń okresu dziecięcego, młodzieńczego i dojrzałego.

5. Tworzenie rozwiązań legislacyjnych oraz dostosowania systemowe dotyczące praw dziecka do karmienia naturalnego oraz praw kobiety do karmienia piersią, w szczególności:

 • prawa rodzicielskie
 • prawa pacjenta
 • prawa dziecka
 • prawo pracy
 • prawo do świadomej decyzji dotyczącej żywienia niemowląt i małych dzieci, wolnej od wpływów komercyjnych, w szczególności jak najpełniejsze wdrożenie do prawa polskiego Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (tzw. Kodeks WHO) i jego upowszechnianie
 • likwidacja dyskryminacji matek ze względu na karmienie piersią (żłobki, zakłady pracy, miejsca publiczne)

6. Edukacja w zakresie praw powiązanych z karmieniem piersią.

7. Monitorowanie środków finansowych przeznaczanych na refundację zakupu preparatów mlekozastępczych.

8. Opracowanie strategii chroniących karmienie piersią w żywieniu niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych takich jak: pandemia, wojna, napływ uchodźców wojennych i innych.

Koalicjanci:

 1. Centrum Nauki o Laktacji
 2. Fundacja Bank Mleka Kobiecego
 3. Fundacja Mlekiem Mamy
 4. Fundacja Opieki Okołoporodowej
 5. Fundacja Rodzić Po Ludzku
 6. Fundacja Specjaliści Dzieciom
 7. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
 8. La Leche League
 9. Mlekoteka
 10. Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
 11. Stowarzyszenie Doula w Polsce
 12. Stowarzyszenie Małyssak
 13. Stowarzyszenie rodziców i położnych Dobrze Urodzeni
 14. Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.